Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Santa Ana, la Mare de Déu i el nen – s.XVI. Santa Ana, la Virgen y el niño – s.XVI

Santa Ana, la Mare de Déu i el nen – s.XVI. Santa Ana, la Virgen y el niño – s.XVI

Santa Anna, la Mare de Déu i el Nen.

Atribuïble a Joan de Joanes

Oli sobre tela encolat a una taula.

57 x 44 cm

s.XVI

L’obra representa l’escena en què es troben les figures de Santa Anna, la Mare de Déu i el Nen amb un llibre.

Observant les tres figures, veiem santa Anna, que sembla que tinga la mateixa edat que la Mare de Déu, característica que es donava en l’època. A més a més, se la hi representa amb un tocat blanc que li cobreix tot el cap, símbol de les dones casades. També s’hi observa un halo de santedat que fa que l’obra es puga considerar de concepció immaculista.

La Mare de Déu hi apareix amb un vestit roig, símbol de l’amor i amb una rosa a la mà dreta, símbol de diferents conceptes espirituals, com són la santedat, la caritat o la maternitat. Per a reforçar el tema de la santedat, s’hi presenta la Mare de Déu amb un halo igual que el de santa Anna.

Al braç de la Mare de Déu trobem la figura de Jesús, que es representa nu amb un drap púdic. Aquest se situa al centre de la composició formada per les dues mares i assenyala directament el llibre que sosté santa Anna. El llibre fa una doble al·lusió: per una banda, a l’ensenyament de santa Anna a la Mare de Déu; i, d’altra banda, a la futura Passió de Crist que es troba escrita al seu destí.

Aquesta escena s’anomenarà Santa Anna Triple, ja que s’hi representa la triple generació de l’Arbre de Jesè, i serà molt popular des de l’edat mitjana, moment en què la figura de santa Anna aconsegueix un gran apogeu, fins a la fi del segle XVI aproximadament.

La figura de santa Anna va arribar a tenir molta importància a través dels Evangelis Apòcrifs, que es van prendre com a referent per a explicar la infantesa de la Mare de Déu i la infantesa de Jesús. Però serà arran del Concili de Trent, en el segle XVI, que a poc a poc es van deixar de tenir els Evangelis Apòcrifs com a referents per a seguir estrictament el que relataven els Evangelis Canònics, ja que duia a confusió.

Aquesta obra de la Col·lecció d’art de l’Ajuntament d’Alcoi, al gener del 2016, es va considerar per part d’Albert Ferrer, de la Universitat Autònoma de Xile; de Beatriu Navarro, Josep Lluís Cebrián i Estefania Ferrer, de la Universitat de València, que és atribuïble a la mà de Joan de Joanes.

Una antiga intervenció va deixar l’obra en molt males condicions, es va endur una part de la capa pictòrica que deixa entreveure el dibuix original i que demostra que no hi té res a veure, per la qual cosa s’ha considerat que era una taula aprofitada. Per altra banda, la factura dels halos es valora que també pertanyen al mateix moment en què es va fer la primera intervenció, ja que es troben realitzats amb una factura molt tosca.

Bibliografia de l’article:

 • Carmona Muela, Juan. Iconografia de los santos. Ed. Istmo. Madrid. 2003
 • Ferrer Orts, Albert; Navarro Buenaventura, Beatriu; Josep Lluís Cebrián i Molina; Ferrer del Río, Estefanía. Tres pinturas valencianas inéditas de Joanes, Requena y Espinosa. Boletín de Arte, Universitat de Màlaga, núm. 36, 2015. pp. 219 – 222.
 • Peinado Gumán, Juan Antonio. La iconografia de Santa Ana Triple. Su casuística en el Arzobispado de Granada. Revista del CEHGR, núm. 26. 2014. pp. 201 – 222.
 • Stratton, Suzane. Cuadernos de Arte e Iconografia. Tomo I-2. Fundación Universitaria Española.1988.

Bibliografia de l’obra:

 • Article : Descubren una obra de Juan de Juanes en la colección municipal. Diari El Nostre. 23 de gener de 2016. pàg. 13.
 • DD.AA. Camins d’Art. AlcoiLa Llum de les Imatges. Generalitat Valenciana, 2011. ISBN: 978-84-482-5515-2
 • Ferrer Orts, Albert; Navarro Buenaventura, Beatriu; Josep Lluís Cebrián i Molina; Ferrer del Río, Estefanía. Tres pinturas valencianas inéditas de Joanes, Requena y Espinosa. Boletín de Arte, Universitat de Màlaga, núm. 36, 2015. pp. 219 – 222.
 • Segura Martí, Josep Mª; Santamaria Cuello, Miquel. Col·lecció d’Art. Ajuntament d’Alcoi. I. Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Ajuntament d’Alcoi. 2013. ISBN:84-89136-76-9

Exposicions:

 • Camins d’Art. Alcoi 2011. Generalitat Valenciana, La Llum de les Imatges. 2011
 • Col·lecció d’Art. Del segle XVI a la dècada de 1930. Ajuntament d’Alcoi. 2013

Text: Lucia Romero Segura

Santa Anna, la Virgen y el niño.

Atribuible a Joan de Joanes

Óleo sobre tela encolado a una tabla.

57 cm x 44 cm

s.XVI

La obra representa las figuras de Santa Ana, la Virgen y el niño con un libro.

Observando las tres figuras, vemos a santa Ana, que aparenta la misma edad de la Virgen, característica que se daba en la esa época. Además, se la representa con un tocado blanco que le cubre toda la cabeza, símbolo de las mujeres casadas. También se observa un halo de santidad que hace que la obra se considere de concepción inmaculista.

La Virgen aparece con un vestido rojo, símbolo del amor y con una rosa en la mano derecha, símbolo de diferentes conceptos espirituales como son, la santidad, la caridad o la maternidad. Para reforzar el tema de la santidad, se presenta a la Virgen con un halo igual que el de santa Ana.

En el regazo de la Virgen encontramos la figura de Jesús, representado desnudo con un paño púdico. Este se situa en el centro de la composición formada por las dos madres y señala directamente el libro que sostiene santa Ana. El libro hace una doble alusión, por un lado, a las enseñanzas de santa Ana a la Virgen; y por otro, a la futura pasión de Cristo.

Esta escena se titulará Santa Ana Triple, ya que se representa la triple generación del Árbol de Jesé, y será muy popular desde la Edad Media, momento en que la figura de santa Ana consigue un gran apogeo, hasta finales del siglo XVI aproximadamente.

La figura de santa Ana llegó a tener mucha importancia a través de los Evangelios Apócrifos, que se tomaron como referencia para explicar la infancia de la Virgen y de Jesús. Pero será a causa del Concilio de Trento, en el siglo XVI, que poco a poco se vayan abandonando los Evangelios Apócrifos como referentes, para seguir estrictamente aquello que relataban los Evangelios Canónicos, ya que llevaba a confusión.

Esta obra de la Colección de Arte de Alcoy, en enero de 2016, se consideró por parte de Albert Ferrer, de la Universidad Autónoma de Chile, de Beatriz Navarro, José Luís Cebrián y Estefania Ferrer, de la Universidad de Valencia, que es atribuible a la mano de Juan de Juanes.

Una antigua intervención dejó la obra en muy malas condiciones, ya que dañó una parte de la capa pictórica que deja entrever el dibujo original y que demuestra que són dos obras distintas, por la cual cosa se ha considerado que es una tabla reaprovechada. Por otro lado, la factura de los halos se ha valorado que también pertenecen al mismo momento en que se realizó esta primera intervención, ya que la factura que presentan es muy tosca.

Bibliografía del artículo:

 • Carmona Muela, Juan. Iconografia de los santos. Ed. Istmo. Madrid. 2003
 • Ferrer Orts, Albert; Navarro Buenaventura, Beatriu; Josep Lluís Cebrián i Molina; Ferrer del Río, Estefanía. Tres pinturas valencianas inéditas de Joanes, Requena y Espinosa. Boletín de Arte, Universidad de Málaga, núm. 36, 2015. pp. 219 – 222.
 • Peinado Gumán, Juan Antonio. La iconografia de Santa Ana Triple. Su casuística en el Arzobispado de Granada. Revista del CEHGR, núm. 26. 2014. pp. 201 – 222.
 • Stratton, Suzane. Cuadernos de Arte e Iconografia. Tomo I-2. Fundación Universitaria Española.1988.

Bibliografía de la obra:

 • Artículo : Descubren una obra de Juan de Juanes en la colección municipal. Periódico El Nostre. 23 de enero de 2016. p. 13.
 • AA.VV. Catálogo. Camins d’Art. Alcoi 2011. Generalitat Valenciana, La Llum de les Imatges. 2011. ISBN: 978-84-482-5515-2
 • Ferrer Orts, Albert; Navarro Buenaventura, Beatriu; Josep Lluís Cebrián i Molina; Ferrer del Río, Estefanía. Tres pinturas valencianas inéditas de Joanes, Requena y Espinosa. Boletín de Arte, Universidad de Málaga, núm. 36, 2015. pp. 219 – 222.
 • Segura Martí, Josep Mª; Santamaria Cuello, Miquel. Col·lecció d’Art. Ajuntament d’Alcoi. I. Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Ayuntamiento de Alcoy. 2013. ISBN:84-89136-76-9

Exposiciones:

 • Camins d’Art. Alcoi 2011. Generalitat Valenciana, La Llum de les Imatges. 2011
 • Col·lecció d’Art. Del segle XVI a la dècada de 1930. Ayuntamiento de Alcoy. 2013

Texto:Lucia Romero Segura

  1560  /  Art  /  Last Updated mayo 20, 2020 by Lucia Romero Segura  /  Tags: , , , , , , , , ,