Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Mare de Déu del Rosari. s. XIX. Virgen del Rosario. s. XIX

Mare de Déu del Rosari. s. XIX. Virgen del Rosario. s. XIX

Mare de Déu del Rosari

Autor desconegut

Oli sobre llenç

Segle XIX

122 x 88 cm

Obra restaurada per la Llum de les Imatges el 2011.

L’obra prové de l’Hospital Civil d’Oliver, i suposadament degué estar allí fins que es va unir a la resta d’obres que formen la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi.

Es representa la Mare de Déu sobre un tron de núvols i amb el Xiquet assegut als seus genolls. El Xiquet és representat amb un rosari a la mà, que sembla mostrar a l’espectador. Als peus de les figures principals apareix un àngel o putti amb una safata plena de roses i un altre rosari.

La Mare de Déu du les vestidures tradicionals, una túnica carmesí i un mantell blau, colors que, tal com exposa Navarro Buenaventura, és:

 “… una codificació establerta a l’Edat Mitjana, com podem veure al llibre Vita Christi d’Isabel de Villena, i que simbolitzen respectivament la caritat i la misericòrdia.”

Navarro explica que la Confraria de la Mare de Déu del Roser es va fundar a Alcoi en el segle XVI i, ben aviat, va eclipsar la de la Mare de Déu de l’Assumpció, fundada en el segle XV. Durant el segle XVIII va tindre moltíssima expansió entre el veïnat, sobretot amb la construcció del nou temple parroquial, ja que va ser l’única confraria autoritzada a soterrar els seus confrares a l’interior de l’església.

Tants van ser els seus confrares que van haver d’ampliar una xicoteta capella que tenia l’antic Portal Nou, a la qual acudien a resar el rosari.

Bibliografia:

  • Navarro Buenaventura, B. Mare de Déu del Rosari. Fitxa 67 en cat. exp. Camins d’Art. La Llum de les Imatges. Alcoi. 2011.

Exposicions:

  • Camins d’Art. Alcoi 2011. Generalitat Valenciana, La Llum de les Imatges. 2011

Text: Lucia Romero Segura

Virgen del Rosario

Autor desconocido

Óleo sobre lienzo

Siglo XIX

122 x 88 cm

Obra restaurada por la Llum de les Imatges en 2011.

La obra proviene del hospital Civil de Oliver, y se supone que debió de estar allí hasta que se unió al resto de las obras de la Col·lecció d’Art del Ayuntamiento de Alcoy.

Se representa a la Virgen, sobre un trono de nubes, con el Niño sentado en su regazo. Al Niño se lo representa con un rosario en la mano, que parece mostrarlo al espectador. A los pies de las figuras principales aparece un ángel o putti con una bandeja repleta de rosas y con otro rosario.

La Virgen se la representa con las vestiduras tradicionales, una túnica carmesí y un manto azul, colores que como expone Navarro Buenaventura son:

«...una codificación establecida en la Edad Media, como podemos ver en el libro Vita Christi de Isabel de Villena, y que simbolizan respectivamente la caridad y la misericordia».

Navarro explica que la Cofradía de la Virgen del Rosario se fundó en Alcoy durante el siglo XVI y muy pronto eclipsó a la de la Virgen de la Asunción, fundada en el siglo XV. Durante el siglo XVIII tuvo muchísima expansión entre los vecinos, sobretodo con la construcción del nuevo templo parroquial, ya que fue la única cofradía autorizada a enterrar a sus cofrades en el interior de la iglesia.

Llegaron  a ser tantos los cofrades, que tuvieron que ampliar una pequeña capilla que tenia el antiguo Portal Nuevo, en la que acudían a rezar el rosario.

Bibliografía:

  • Navarro Buenaventura, B. Mare de Déu del Rosari. Ficha 67 en cat. exp. Camins d’Art. La Llum de les Imatges. Alcoy. 2011.

Exposiciones:

  • Camins d’Art. Alcoi 2011. Generalitat Valenciana, La Llum de les Imatges. Alcoy. 2011

Texto: Lucia Romero Segura

  1800  /  Art  /  Last Updated mayo 20, 2020 by Lucia Romero Segura  /  Tags: , , , ,