Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Retrat de D. Mariano González Dueñas. Retrato de D. Mariano González Dueñas

Retrat de D. Mariano González Dueñas. Retrato de D. Mariano González Dueñas

García Valladolid, I. G

Retrat del Sr. Mariano González Dueñas

Ca. 1877

Oli sobre llenç

111 x 81 cm

Aquest retrat va ser recuperat en 2007 de l’edifici del Preventori Mariola la Asunción. A la part inferior de l’obra s’aprecia una inscripció:

“D. Mariano González Dueñas, comendador de Carlos 3º. Nació en Valladolid 8 de diciembre de 1829. Edificó este hospital, como uno de los herederos de confianza de D. Agustín Oliver y Domenech, y es patrono del mismo.”

L’obra presenta el retrat del que esdevé per herència mecenes, constructor i patró de la construcció de l’obra de l’Hospital Civil d’Oliver. Es presenta el protagonista del retrat assegut en una cadira en una posició quasi frontal. Crida l’atenció la gran Creu de l’Orde de Carles III, una condecoració que s’atorgava a aquells que havien destacat per les seues grans accions en benefici d’Espanya i de la Corona. Tot i que aquesta distinció inicialment se situava dins de les distincions militars per ser un orde de cavalleria, en 1847 va passar a ser una distinció d’ordre civil.

El personatge mira directament l’espectador amb una mirada tranquil·la i segura, el veiem assegut en una cadira de braços on reposa un dels seus braços, en una posició més aviat relaxada que de posició commemorativa. D’altra banda, s’hi pot observar com porta a les mans un plànol que fa referència a la planta arquitectònica de l’Hospital Civil d’Oliver. Aquest retrat es troba dins un entorn tancat, amb una gran columna de marbre construïda sobre un gran basament, que al·ludeix a la gran fortalesa del personatge com a home inclòs dins de l’alta societat i a la fortalesa del projecte i la gran importància d’aquest.

Aquest retrat podria ser el complementari d’un altre que també es conserva a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi amb el títol Retrat del Sr. José Puig Cobo, com a dos retrats en homenatge als mecenes que van propulsar la construcció de l’hospital.

Bibliografia:

Exposicions:

  • Exposició «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013.

Text: Lucia Romero Segura

García Valladolid, I. G

Retrato de D. Mariano González Dueñas

1877ca.

Óleo sobre lienzo

111 x 81 cm

Este retrato fue recuperado en 2007 del edificio Preventorio Mariola la Asunción. En la parte inferior de la obra se aprecia una inscripción:

“D. Mariano González Dueñas, comendador de Carlos 3º. Nació en Valladolid 8 de diciembre de 1829. Edificó este hospital, como uno de los herederos de confianza de D. Agustín Oliver y Domenech, y es patrono del mismo.”

La obra presenta el retrato del heredero del mecenas, constructor y patrono de la construcción de la obra del Hospital Civil de Oliver. Aparece el protagonista del retrato sentado en una silla, en posición casi frontal. Llama la atención la gran Cruz de la Orden de Carlos III, una condecoración que se otorgaba a los que habían destacado por sus grandes acciones en beneficio de España y de la Corona. Aunque esta distinción inicialmente se situaba dentro de las distinciones militares por ser una orden de caballería, en 1847 pasó a ser una distinción de orden civil.

El personaje mira directamente al espectador con una mirada tranquila y segura, aparece sentado en una silla de brazos donde reposa uno de sus brazos, en una posición más bien relajada, y no tan oficial. Por otro lado, se puede observar como sujeta entre las manos un plano que hace referencia a la planta arquitectónica del Hospital Civil de Oliver. Este retrato se encuentra realizado en un interior, con una gran columna de mármol construida sobre un gran basamento, que alude a la gran fortaleza del personaje como a un home dentro de la alta sociedad española y a la fortaleza del proyecto

Este retrato podría ser el complementario de otro que también se conserva en la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi bajo el título Retrato de D. José Puig Cobo, como dos retratos homenaje a los mecenas que propulsaron la construcción del hospital.

Bibliografía:

Exposiciones:

  • Exposición «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013.

Texto: Lucia Romero Segura

  1877  /  Art  /  Last Updated junio 23, 2020 by Lucia Romero Segura  /