Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Retrat de D. José Puig Cobo. Retrato de D. José Puig Cobo

Retrat de D. José Puig Cobo. Retrato de D. José Puig Cobo

García Valladolid, I. G (atribuït)

Retrat del Sr. José Puig Cobos

Ca. 1877

Oli sobre tela

111 x 81 cm

Aquest retrat va ser recuperat en 2007 de l’edifici del Preventori Mariola la Asunción. A la part inferior de l’obra s’aprecia una inscripció:

 “Don José Puig y Cobos, Comendador de Carlos 3º. Nació en Alcoy el dia 2 de octubre de 1821: Edificó este Hospital, como uno de los herederos de confianza de Don Agustín Oliver y Domenech, y es patrono del mismo”.

L’obra presenta el retrat del que esdevé per herència mecenes, constructor i patró de la realització de la construcció de l’Hospital Civil d’Oliver. S’hi presenta el protagonista assegut en una cadira de braços en posició de tres quarts. Igual que el retrat, que també pertany a la Col·lecció d’Art, Retrat de D. Mariano Gónzález Dueñas, s’hi aprecia la distinció de la Creu de l’Orde de Carles III, una condecoració que s’atorgava a aquells que havien destacat per les seues grans accions en benefici d’Espanya i de la Corona. Tot i que aquesta distinció inicialment se situava dins de les distincions militars per ser un orde de cavalleria, en 1847 va passar a ser una distinció d’ordre civil.

El personatge del retrat se situa en un una estança que mostra a la paret del fons una pintura amb la representació de l’Hospital Civil d’Oliver el 1877. L’espai representat és sobri, ja que allò que es vol transmetre és la importància social del representat i el motiu pel qual porta la Creu de l’Orde de Carles III.

Tal com s’ha fet referència anteriorment, aquest retrat podria ser el complementari a un altre que també es conserva a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi amb el títol Retrat de D. Mariano González Dueñas, com a dos retrats en homenatge als mecenes que van propulsar la construcció de l’hospital.

Bibliografia:

Exposicions:

  • Exposició «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013.

Text: Lucia Romero Segura


García Valladolid, I. G (atribuido)

Retrato de D. José Puig Cobo

1877 ca.

Óleo sobre lienzo

111 x 81 cm

Este retrato fue recuperado en 2007 del edificio del Preventorio Mariola la Asunción. En la parte inferior de la obra se aprecia una inscripción:

“Don José Puig y Cobos, Comendador de Carlos 3º.Nació en Alcoy el dia 2 de octubre de 1821: Edificó este Hospital, como uno de los herederos de confianza de Don Agustín Oliver y Domenech, y es patrono del mismo”.

La obra presenta el retrato del heredero del mecenas, constructor y patrono de la construcción de la obra del Hospital Civil de Oliver. Aparece el protagonista del retrato sentado en una silla, en posición casi frontal. Llama la atención la gran Cruz de la Orden de Carlos III, una condecoración que se otorgaba a los que habían destacado por sus grandes acciones en beneficio de España y de la Corona. Aunque esta distinción inicialmente se situaba dentro de las distinciones militares por ser una orden de caballería, en 1847 pasó a ser una distinción de orden civil.

El personaje del retrato se sitúa en un interior que muestra en la pared del fondo una vista con la representación pintada del Hospital civil de Oliver en 1877. El espacio representado es sobrio, ya que lo que se pretende transmitir es la importancia social del representado y el motivo por el cual porta la Cruz de la Orden de Carlos III.

Tal y como se ha hecho referencia anteriormente, este retrato podría ser el complementario a otro que también se conserva a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi bajo el título Retrat de D. Mariano González Dueñas, como dos retratos-homenaje a los mecenas que propulsaron la construcción del hospital.

Bibliografía:

Exposiciones:

  • Exposición «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013.

Texto: Lucia Romero Segura[:]

  1877  /  Art  /  Last Updated junio 23, 2020 by Lucia Romero Segura  /