Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  El desvetllar d’un infant.El despertar de un niño.

El desvetllar d’un infant.El despertar de un niño.

El desvetllar d’un infant

Bañuelos Thorndike, Maria Antonia de

Oli sobre llenç

1890

61 x101 cm

Vídeo de l’obra:

L’obra de l’artista vuitcentista Maria Antonia Bañuelos de Thorndike, que pertany a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi, és una mostra activa de la introducció de les dones artistes durant el segle XIX.

Si bé és cert que les dones artistes sempre han estat presents en la nostra societat, també hem de dir que la història de l’art les ha deixat de banda, pel simple fet que el desenvolupament de la professió artística sempre ha estat una professió del gènere masculí i, per tant, els transcriptors de l’època, que també eren homes, no posaven els seus ulls en els treballs desenvolupats per elles.

Avui comença a establir-se la història de l’art amb tots els seus personatges, homes i dones, que van formar la nostra cultura. Des de les primeres manifestacions firmades fins avui, s’estan començant a desenvolupar treballs d’investigació on les figures femenines comencen a ser estudiades i deixen ben clara la seua aportació a la història de l’art.

Maria Antonia de Bañuelos (Roma, 17 juliol de 1855 – 1926), va ser una pintora de l’aristocràcia espanyola. Filla del I comte de Bañuelos, Miguel de los Santos Bañuelos y Traval (1820-1906), va heretar el títol nobiliari i es va casar amb Fernando Quiñones de León y de Francisco-Martín, primer marqués de Alcedo i tercer duc de San Carlos.

Va ser en el segle XIX quan les dones van poder accedir a les acadèmies d’art i s’hi van poder formar com a artistes però sempre amb limitacions, ja que l’estudi del nu, per exemple, no estava permés per tal de salvaguardar la seua honra. Així, doncs, els gèneres mitològics o històrics, que eren els més apreciats en aquells moments, no se’ls estava permés de realitzar, d’una banda perquè exigien una realització de figures nues i, d’altra, pel seu gran format.

Com veiem en l’obra de la Col·lecció, allò que representa l’artista és la figura d’un infant en el moment de despertar-se. Aquesta imatge, que pertany al gènere pictòric del retrat, és la mostra d’una de les temàtiques que s’hi acostumaven a desenvolupar. Unes altres que també s’hi desenvoluparan seran els bodegons, els paisatges i les representacions de temes d’àmbit domèstic o social.

Les dones que aconseguien dedicar-se a la pintura seran sempre dones que pertanyen a classes socials altes o burgeses, ja que per a poder desenvolupar les obres necessiten materials costosos que les dones de les classes més humils no es podien permetre.

L’escena que representa és el retrat d’un infant, on l’artista el mostra nu sobre un llit de teles, amb les quals el nen juga amb les mans. Els cabells enrinxolats descansen sobre el llit improvisat, on la suavitat es transmet mitjançant la pinzellada encertada, però solta, de l’artista. El retrat de l’infant, el tractament del color i la perfecta anatomia ens endinsen en aquest estudi del nu, que tenien prohibit, però que l’artista sàviament realitza amb una gran factura, proporció i composició. El fons és indeterminat, realitzat amb una pinzellada que queda difuminada per les veladures que realitza, per a atorgar més vaporositat a l’entorn, emfatitzant la figura de l’infant. Ens trobem davant d’un retrat que mostra el virtuosisme d’aquesta artista, tot i les vicissituds de l’època.

Bibliografia:

  • Espí Valdés, A. La Colección de Cuadros del Excmo. Ayuntamiento. Boletín Informativo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy. nº10. (1970-1971).
  • Muñoz López, Pilar. Mujeres españolas en las artes plásticas. Arte, individuo y sociedad. 2009, vol. 21. pp. 73-88 ISSN: 1130-0531
  • Segura Martí, J. M. i Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi, 2013. Pàg. 27.

Exposicions:

  • Exposició «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Alcoi. 2013.

Text: Lucia Romero Segura[:es]El despertar de un niño.

Bañuelos Thorndike, Maria Antonia de

Óleo sobre lienzo

1890

61 x 101 cm

La obra de la artista decimonónica Maria Antonia Bañuelos de Thorndike que pertence a la Col·lecció d’Art del Ayuntamiento de Alcoy es una muestra activa de la introducción de las mujeres artistas durante el siglo XIX.

Si bien es cierto que las mujeres artistas siempre han estado presentes en nuestra sociedad, también hay que decir que la historia del arte las ha apartado, por el simple hecho que el desarrollo de la profesión artística siempre ha sido una profesión desarrollada por el género masculino. Hoy se está empezando a establecer una historia del arte con todos sus personajes, hombres y mujeres que formaron nuestra cultura.

Maria Antonia de Bañuelos (Roma, 17 julio de 1855  – 1926), fue una pintora de la aristocracia española. Hija del Conde de Bañuelos, Miguel de los Santos Bañuelos y Travel (1830-1906), heredó el título nobiliario y se casó con Fernando Quiñones de León y de Francisco- Martín, I marqués de Alcedo y III marqués de San Carlos.

Fue en el siglo XIX cuando las mujeres pudieron acceder a las academias de arte y a los certámenes. Pudieron  empezar a formarse como artistas pero siempre con limitaciones, ya que el estudio del desnudo, por ejemplo, no se les estaba permitido por tal de salvaguardar su honor. De este modo los géneros mitológicos y los históricos, que eran los más apreciados en esa época, no los podían realizar, ya que por un lado exigían la realización de figuras desnudas en sus representaciones, y por otro eran obras de gran formato y esas las tenían vetadas.

Las mujeres que conseguían dedicarse a la pintura o las bellas artes, eran siempre mujeres que pertenecían a las clases sociales altas o burguesas, ya que para poder desarrollar las obras necesitaban materiales que las mujeres de las clases más humildes no se podían permitir.

Como se puede ver en la obra de la Col·lecció d’Art del Ayuntamiento de Alcoy, lo que se representa es la figura de un niño en el momento de despertar de un sueño reparador, esta imagen que pertenece al género pictórico del retrato es la muestra de las temáticas que se acostumbraban a desarrollar. Además, otros géneros y temas serán los bodegones, los paisajes y las representaciones de ámbito doméstico o social.

La escena que representa es el retrato de un niño, donde la artista lo muestra desnudo sobre un lecho de telas con las que el niño juega con sus manos. Los cabellos rizados descansan sobre la cama improvisada, y transmiten la suavidad propia de los niños a través de la pincelada precisa pero suelta de la artista. El retrato del niño, el tratamiento del color y la perfecta anatomía nos adentran en esta voluntad del estudio del desnudo, que tenían prohibido pero que la artista sabiamente realiza con una gran factura, proporción y composición. El fondo es indeterminado, realizado con una pincelada que queda difuminada por las veladuras que realiza para otorgar más vaporosidad al entorno y enfatizando la figura del niño. Esta obra es un retrato que demuestra el virtuosismo de la artista superando así los inconvenientes de la época.

Bibliografía:

  • Espí Valdés, A. La Colección de Cuadros del Excmo. Ayuntamiento. Boletín Informativo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy. nº10. (1970-1971).
  • Muñoz López, P. Mujeres españolas en las artes plásticas. Arte, individuo y sociedad. 2009, vol. 21. pp. 73-88 ISSN: 1130-0531
  • Segura Martí, J.M y Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoy, 2013. Pág. 32

Exposiciones:

  • Exposición «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Alcoy. 2013.

Texto: Lucia Romero Segura

[:]

  1890  /  Art  /  Last Updated abril 16, 2020 by Lucia Romero Segura  /  Tags: , , , , ,