Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Sense tabac. Sin tabaco

Sense tabac. Sin tabaco

Santonja Cantó, Antoni

Sense tabac

1895

90 x 58 cm

Oli sobre llenç

L’obra va ser restaurada en 1992 a càrrec de l’Ajuntament d’Alcoi, ja que l’obra mostrava signes d’una intervenció anterior poc afortunada que va fer malbé l’obra.

Antoni Santonja Cantó (1870 – 1940) va nàixer a Alcoi. Segons la informació que detalla F. Agramunt (1999 : 1609), va ser un pintor, il·lustrador, cartellista i gravador que es va formar a les acadèmies lliures de la ciutat. L’any 1894 es troba a Alacant, on participa en l’Exposició de Belles Arts, en què presenta una obra titulada El primer amor.

Se sap que el 1897 va sol·licitar a l’Ajuntament d’Alcoi una pensió per a completar la seua formació a Madrid, sota la direcció d’Emili Sala, com ja feren altres artistes de la ciutat en aquesta època.

A Madrid, va contraure matrimoni amb la filla del pintor Eduardo Salas.

A Alcoi, es té coneixement que en 1901 va guanyar el primer premi de Cartells anunciadors de Festes de Moros i Cristians. Va publicar dibuixos i vinyetes als diaris El Heraldo de Alcoy i La Lucha.

A Madrid, en canvi, va col·laborar amb dibuixos per a Blanco y Negro, ABC i Mundo Nuevo.

Segons Agramunt, es va especialitzar en retrats, bodegons, flors i escenes costumistes.

L’obra que pertany a la Col·lecció presenta la figura d’un home ancià mig assegut sobre el braç d’una cadira i en actitud d’enrotllar-se un cigarret. El personatge està retratat des d’un punt de vista introspectiu, on no es dóna compte del pintor i no vol comunicar-se amb l’espectador. Una figura que transmet el cansament d’una vida de treball.

La composició de l’obra busca crear un clarobscur a través de la demarcació de la figura il·luminada en contraposició al fons fosc. La font de llum que crea el clarobscur penetra des de la part dreta de l’escena a través d’una suposada finestra. Tal com s’ha especificat, Santonja Cantó realitzava retrats, i aquests combinats amb la realitat alcoiana del moment, fan que es produïsca una sèrie d’obres que podrien estar dins de la crítica social, com les que presenta Romeu Vilaplana.

Sobre aquesta obra l’historiador de l’art A. Espí dins del Butlletí informatiu municipal del 1964 va deixar aquesta reflexió sobre l’obra:

El estudio del claroscuro, la gracia del dibujo y la expresión y arranque simpático del lienzo hacen de esta obra una de las mejores de la producción santojiana”.

Des del meu personal punt de vista, considere que l’obra tracta un aspecte més psicològic de la figura, on el dramatisme s’aconsegueix efectivament mitjançant el clarobscur. La factura és correcta sense endinsar-se en la creació de cap escena que puga distorsionar el missatge principal.

Bibliografia:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo III. 1999. pàg. 1609.
  • Espí Valdés, A. Boletín Informativo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy, núm. 9. Ajuntament d’Alcoi. Gener-Desembre 1969.
  • Segura Martí, J. M i Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi. 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Pàg. 37.

Exposicions:

  • Exposició “Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930”

Text: Lucia Romero Segura


Santonja Cantó, Antonio

Sin tabaco

1895

90 x 58 cm

Óleo sobre lienzo

La obra fue restaurada en 1992 a cargo de l’Ajuntament d’Alcoi, ya que la obra mostraba signos de una intervención anterior poco afortunada que dejó la obra en malas condiciones.

Antonio Santonja Cantó (1870 – 1940) nació en Alcoy. Según la información que detalla F. Agramunt (1999 : 1609), fue un pintor, ilustrador, cartelista i grabador que se formó en las academias libres de la ciudad. En el año 1894 se le sabe en Alicante, donde participa en la Exposición de Bellas Artes con la obra titulada El primer amor.

 En 1897 solicitó al Ayuntamiento de Alcoy una pensión para completar su formación en Madrid, bajo al dirección de Emilio Sala Francés, tal y como hicieran otros artistas de la ciudad en esta época.

En Madrid contrajo matrimonio con la hija del pintor Eduardo Salas.

En Alcoy, se sabe que en 1901 fue el ganador del primer premio de Carteles anunciadores de las Fiestas de Moros y Cristianos. Publicó dibujos y viñetas en los periódicos El Heraldo de Alcoy y La Lucha.

 En Madrid, en cambio, colaboró con dibujos para Blanco y Negro, ABC y Mundo Nuevo.

Según Agramunt, se especializó en retratos, bodegones, flores y escenas costumbristas.

La obra que pertenece a la Col·lecció d’Art presenta la figura de un hombre anciano medio sentado sobre el brazo de una silla y en actitud de liarse un cigarrillo. El personaje esta retratado desde un punto de vista introspectivo, donde no rinde cuentas al pintor y no quiere comunicarse con el espectador. Una figura que transmite el cansancio de toda una vida dedicada al duro trabajo.

La composición de la obra busca crear un claroscuro a través de la demarcación de la figura iluminada en contraposición con el fondo oscurecido. La fuente de luz que crea el claroscuro penetra desde la parte derecha de la escena a través de una supuesta ventana. Tal y como se ha especificado, Santonja Cantó realizaba retratos, y estos combinados con la realidad alcoyana del momento, hacen que se produzca una serie de obras que podrían estar dentro de la crítica social, como las que presenta Romeo Vilaplana.

Sobre esta obra el historiador del arte A. Espí dentro del Boletín Informativo Municipal del 1964 deja la siguiente reflexión:

El estudio del claroscuro, la gracia del dibujo y la expresión y arranque simpático del lienzo hacen de esta obra una de las mejores de la producción santojiana”.

Desde mi personal punto de vista, considero que la obra trata un aspecto más psicológico de la figura, donde el dramatismo se consigue efectivamente a través del uso del claroscuro. La factura es correcta sin adentrarse en la creación de ninguna escena en particular que pueda distorsionar el mensaje principal.

Bibliografia:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo III. 1999. pág. 1609.
  • Espí Valdés, A. Boletín Informativo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy, núm. 9. Ajuntament d’Alcoi. Enero- Diciembre. 1969.
  • Segura Martí, J. M y Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoy. 2013. Centro Cultural Mario Silvestre. Pág. 37.

Exposiciones:

  • Exposición “Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930”. Centro Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013.

Texto: Lucia Romero Segura

  1895  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /