Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  El tio Quico. El tío Quico

El tio Quico. El tío Quico

Romeu Vilaplana, Josep

El Tio Quico

Finals de segle XIX

44 x 27 cm

Oli sobre llenç

L’obra va ser adquirida a través d’una donació que va fer la família de l’artista en 1945 per a la formació del Museu d’Art d’Alcoi.

Aquesta obra no presenta cap tipus d’identificació mitjançant firma, però se sap que pertany a Josep Romeu Vilaplana, ja que l’obra figura al Llibre de Registre d’entrada d’objectes en propietat i depòsit del Museu d’Art.

Josep Romeu Vilaplana (1881 – 1908), nascut a Alcoi, es va formar al costat de Ferran Cabrera Cantó i va assistir a les acadèmies de dibuix de la ciutat. Segons la informació que publica F. Agramunt sobre la figura de Josep Romeu, la seua obra mostrava temàtiques de contingut social, però la seua mort a l’edat de vint-i-set anys, li va impedir desenvolupar la seua prometedora trajectòria artística. A més a més dels retrats, també va realitzar bodegons i composicions amb figures.

Antonio Revert publica al diari Ciudad el 22 d’agost de 1972 una nota on informa que Romeu Vilaplana va aconseguir en 1903 un Diploma

d’Honor per l’obra Nota sentimental.

En 1906 es va presentar a l’Exposició Nacional de Belles Arts, on va aconseguir una Tercera Medalla amb l’obra Càncer social, que avui es conserva en una col·lecció privada d’Oriola. També va rebre un guardó de l’Acadèmia de Belles Arts d’Almeria per un retrat que es considera que pertany a l’actor Arturo Bepada.

Va morir el 31 de gener de 1908.

Revert menciona que de la mort de Romeu se’n van fer ressò els diaris El Heraldo de Alcoy, Fraternidad i Revista Católica on s’especifica que l’escultor Lorenzo Ridaura li va fer una màscara funerària.

L’obra presenta el retrat de bust frontal d’un obrer, al qual representa amb una gorra i una jaqueta negra, amb una camisa blanca i un mocador gris. El personatge mira de cara a l’espectador amb un semblant seriós i penetrant.

La pinzellada de Romeu és solta i molt contundent, s’hi aprecia la força de cada traç, fet que indica la gran seguretat de l’artista. El retrat mostra un espai fosc que destaca la mirada i el gest de l’obrer.

Aquesta obra es troba en línia amb el tema de denúncia social que havia començat a realitzar Romeu. El tractament de l’obra demostra un coneixement de la pinzellada ràpida, cosa que podria enclavar la seuacreació durant els anys de formació amb Ferran Cabrera.

Bibliografia:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de artistas valencianos del siglo XX. Albatros. 1999. pàg. 1527.
  • Revert, A. Article al diari Ciudad . 22 d’agost de 1972.
  • Segura Martí, J. M i Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi. 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Pàg. 34.

Exposicions:

  • Exposició «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. 2013.

Text: Lucia Romero Segura.


Romeu Vilaplana, José

El Tío Quico

Finales s. XIX

44 x 27 cm.

Óleo sobre lienzo.

La obra fue adquirida mediante una donación que hizo la familia del artista en 1945 para la creación del Museo de Arte de Alcoy.

Esta obra no presenta ningún tipo de identificación mediante una firma del artista, pero se sabe que pertence a José Romeu vilaplana ya que la obra figura en el Libro de Registro de entrada de objetos en propiedad y depósito del Museo de Arte.

José Romeu Vilaplana (1881-1908) nacido en Alcoy, se formó al lado de Fernando Cabrera Cantó y asistió a las academias de dibujo de la ciudad. Según la información que publica F. Agramunt sobre la figura de José Romeu, su obra mostraba temáticas con contenido social, pero su muerte a la edad de veintisiete años, le impidió desarrollar su prometedora trayectoria artística. Además de los retratos, también realizó bodegones y composiciones con figuras.

Antonio Revert, publica en el diario Ciudad el 22 de agosto de 1972 una nota donde informa que Romeo Vilaplana habia conseguido en 1903 un Diploma de Honor por la obra Nota sentimental.

En 1906 se presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes, donde consiguió una Tercera Medalla con la obra Cáncer social, que hoy se conserva en una colección privada de Orihuela. También recibió un galardón de la Academia de Bellas Artes de Almería por un retrato que se considera que pertenece al actor Arturo Bepada.

José Romeu murió el 31 de enero de 1908.

Revert menciona que de la muerte de Romeu se hicieron eco los diarios “El Heraldo de Alcoy”, “Fraternidad” y “Revista Católica” donde se especifica que el escultor Lorenzo Ridaura le hizo una máscara funeraria.

La obra presenta el retrato de busto frontal de un obrero, lo representa con una gorra y una chaqueta negra, con una camisa blanca y un pañuelo gris. El personaje mira directamente al espectador con un semblante serio y penetrante.

La pinsellada de Romeu es suelta y muy contundente, se aprecia la fuerza del trazo que indica la gran seguridad del artista. El retrato muestra un espacio oscuro que destaca la mirada y el gesto del personaje.

Esta obra se ecuentra en línea con el tema de denuncia social que habia empezado a realizar Romeu. El tratamiento de la obra demuestra un conocimiento de la pincelada rápida, lo que podria enclavar su producción durante los años de formación con Cabrera.

Bibliografía:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de artistas valencianos del siglo XX.Ed. Albatros. 1999. Pág. 1527.
  • Revert, A. Articulo en el diario Ciudad . 22 de agosto de 1972.
  • Segura Martí, J.M i Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoy. 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Pág. 34.

Exposiciones:

  • Exposición «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013.

Texto: Lucia Romero Segura.

  1897  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /