Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  La visita del senyor rector. La visita del señor cura.

La visita del senyor rector. La visita del señor cura.

La visita del senyor rector

Durà Abad, Adolf

Oli sobre llenç

256 x 196 cm

1898

Adolf Durà Abad (Alcoi 1875 – Madrid 1945) va ser un pintor alcoià d’entre segles, deixeble de Ferran Cabrera a Alcoi. Va ser pensionat per l’Ajuntament d’Alcoi entre els anys 1894 i 1897 per a ampliar els seus estudis artístics a Madrid, a l’Acadèmia de Belles Arts de San Fernando.Allí coincidirà amb Emili Sala i Joaquim Sorolla, que també l’acolliran per a ampliar la seua formació. Durant aquests tres anys en què es troba formant-se a Madrid, Durà enviarà a l’Ajuntament tres obres: una és L’expulsió dels jueus, El testament d’Isabel II i La visita del senyor rector. Se li acabaran els diners de la pensió de l’Ajuntament d’Alcoi i l’acollirà Sorolla amb el qual estarà durant un any, i on aprendrà a captar la llum i a plasmar-la sobre el llenç amb les pinzellades característiques del luminisme propi de Sorolla.

Emili Sala l’introduirà en el món de la premsa gràfica dins la revista Blanco y Negro, per a la qual va realitzar portades i vinyetes. Més endavant treballarà a la revista La Lidia, considerada la revista taurina més important nacional de finals del segle XIX. També treballarà a la revista Cosmópolis amb unes il·lustracions típicament art nouveau, on s’especialitzarà en el gravat, el fotogravat i la il·lustració gràfica.

Treballarà entre els anys 1894 i 1933 com a director de la revista Nuevo Mundo, que abandonarà per a fundar la seua pròpia revista taurina, El Lince.

Serà el promotor, després de la Segona República, de l’organització d’una exposició en honor de Ferran Cabrera, i on exposarà Cabrera i els seus deixebles.

L’obra Visita del senyor rector, que pertany a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi, es tracta d’una obra datada el 1898, amb una escena de gènere costumista.

Espí la descriu com una representació de «visió rústica i familiar, intimista».
S’hi representa l’interior d’una casa o masia, on una família rep la visita del rector. L’artista ens presenta una escena popular, on queda ben determinat el caire humil dels personatges. L’interior de l’habitatge té pocs elements decoratius, on els plats reposen a la part superior i on una cadira i algun recipient són els únics objectes. En destaca la gran lluminositat que es plasma amb l’obertura de la porta, on destaca encara més la figura del rector, que va vestit de negre. La xiqueta, que es presenta descalça i amb un mocador roig, se situa davant del rector per a demanar una benedicció. La resta de figures se separen i es mostren expectants en l’escena. Destaca la pinzellada solta, la captació de la lluminositat i la naturalitat de l’escena. Ja en 1969, Espí fa una comparació entre aquesta obra i l’obra de Cabrera El pan nuestro de cada día, del Mubag, datada dos anys després de la d’Adolf Durà.

Bibliografia:

  • Espí Valdés, A. La Colección de Cuadros del Excmo. Ayuntamiento. Boletín Informativo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy. nº 4. (1964).
  • Espí Valdés, A. La visita del señor cura. Fitxa 72 en cat. exp. Camins d’Art. La Llum de les Imatges. Alcoi. 2011.
  • Segura Martí, J. M i Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi, 2013. Pàg. 49

 Text: Lucia Romero Segura


La visita del señor cura.

Durá Abad, Adolfo

Óleo sobre lienzo

256 x 196 cm

1898

Adolfo Durá Abad (Alcoy 1875 – Madrid 1945) pintor alcoyano de «entresiglos», discípulo de Fernando Cabrera en Alcoy, fue pensionado por el Ayuntamiento de Alcoy entre los años 1894 y 1897, para ampliar sus estudios artísticos en Madrid, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí coincidirá  con Emilio Sala y Joaquín Sorolla, que también lo acogerán para ampliar su formación. Durante estos tres años en que se encuentra formándose en Madrid, Durá remitirá al Ayuntamiento tres obras: La Expulsión de los judíos, El Testamento de Isabel la Católica y La visita del señor cura. Se le terminará el dinero del pensionado del Ayuntamiento de Alcoy y lo acogerá Sorolla, con el que estará durante un año, y con el que aprenderá a captar la luz y a plasmarla sobre el lienzo con las pinceladas características del luminismo sorollesco.

Emilio Sala lo introducirá en el mundo de la prensa gráfica, dentro de la revista «Blanco y Negro», realizando portadas y niñetas. Más adelante trabajará en la revista «La Lidia», considerada la revista taurina más importante a nivel nacional de finales del siglo XIX. También trabajará en la revista gráfica «Cosmópolis» con unas ilustraciones típicamente Art Nouveau, donde se especializará en el grabado, el fotograbado, y la ilustración gráfica.

Trabajará entre los años 1894 – 1933 como director de la revista Nuevo Mundo que abandonará para fundar su propia revista gráfica taurina, «El Lince».

Será el promotor, después de la Segunda República, de la creación de una exposición en honor a Fernando Cabrera, y donde expondrá Cabrera junto a todos sus discípulos.

La obra, La visita del señor cura, que pertenece a la Colección de arte del Ayuntamiento de Alcoy, se trata de una obra de 1898 y que presenta una escena de genero costumbrista.

Adrián Espí la describe como una representación de «visión rústica y familiar, intimista».

Se representa el interior de una casa o masía, donde una familia recibe la visita del cura. El artista nos presenta una escena popular donde queda bien determinado el cariz humilde de los personajes. El interior de la vivienda cuenta con pocos elementos decorativos, donde los platos reposan en la parte superior de la pared y, la silla junto con algún otro objeto, acompañan a los personajes. Destaca la gran luminosidad que se plasma con la abertura de la puerta, donde se agudiza más la figura del cura, que viste de negro. La niña, que se presenta descalza, y con un pañuelo rojo se sitúa delante del cura como para pedir la bendición. El resto de figuras, están separadas y se muestran expectantes a esta escena. Destaca la pincelada suelta, la captación de la luminosidad y la naturalidad de la escena.
Ya en 1969, Adrián Espí realizó un parangón de esta obra y la que realizará Fernando Cabrera, El pan nuestro de cada día, del Mubag y con fecha dos años posterior a esta de Adolfo Durá.

Bibliografía:

  • Espí Valdés, A. La Colección de Cuadros del Excmo. Ayuntamiento. Boletín Informativo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy. nº. 4 (1964).
  • Espí Valdés, A. La visita del señor cura. Ficha 72 en cat. exp. Camins d’Art. La Llum de les Imatges. Alcoi. 2011.
  • Segura Martí, J.M y Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930.  Alcoy, 2013. Pág. 49

 Texto: Lucia Romero Segura

[:]

  1898  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /  Tags: , , , , , , , , , ,