Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Retrat de xiqueta (Àngela Martínez Ferri). Retrato de niña (Ángela Martínez Ferri)

Retrat de xiqueta (Àngela Martínez Ferri). Retrato de niña (Ángela Martínez Ferri)

Retrat de xiqueta (Àngela Martínez Ferri)

Pericàs Ferrer, Llorenç

Oli sobre llenç

86 x 46 cm.

1899 ca.

Video de l’obra:

Llorenç Pericàs Ferrer (Alcoi,1863- Alacant,1912). Pintor alcoià. Pericàs va demostrar molt aviat que tenia aptituds per al dibuix i la pintura. El seu pare, que es va adonar de la predisposició del seu fill, el va dur a València a formar-se a l’Escola Superior de Sant Carles. Segons l’historiador Espí, considera que no va estudiar a Sant Carles sinó a l’Escola d’Arts i Oficis de València, ja que no s’han trobat els documents de matrícula i qualificacions.

Cap al 1885 apareix Llorenç Pericàs a Alacant a causa de l’epidèmia del còlera que assolava València i Alcoi. També va ser la data en què Llorenç Casanova estableix la seua acadèmia a Alacant. Se suposa que el fet de ser tots dos alcoians i artistes els va unir, i Pericàs va iniciar una estreta relació d’amistat amb Casanova.

Pericàs després d’entrar a l’Acadèmia de Casanova, va rebre una pensió d’estudis d’un mecenes particular per a formar-se a Madrid. Allí anirà al Museu del Prado a copiar els grans mestres, però sobretot tornarà fascinat per la pintura de Velázquez. Quan se li va acabar la pensió va tornar a Alacant.

En 1894, Casanova serà el jurat de l’Exposició de Belles Arts d’Alacant, que es va realitzar al Teatre Principal d’Alacant. Casanova aprofitarà per presentar en societat els alumnes de la seua acadèmia: Pericàs, Rafael Hernández, López Tomás i Vicente Bañuls.

Llorenç Pericás guanyarà una medalla de plata, guardó que també aconsegueix Heliodor Guillén. Aquesta medalla serà la que li done a Pericàs l’estatus de pintor, fent que les famílies més poderoses d’Alacant i, en general, el públic, el reclamen per a fer-li encàrrecs. Aquesta etapa està marcada per una gran quantitat de retrats, paisatges i quadres de costums i gènere.

En 1900, Llorenç Casanova morirà i Pericàs sentirà un profund dolor, ja que era el deixeble més proper del mestre. Serà ell qui prenga les directrius de l’Acadèmia de Llorenç Casanova i continuarà el seu treball.

En 1903, Pericàs contrau matrimoni amb Consuelo Gil Tévar, de Torrevella. D’aquesta unió naixeran: José, que demostrarà tenir unes grans aptituds per al dibuix i la pintura de forma innata. I Mercedes, que serà molt xicoteta quan falte Pericàs, i de la qual es té un retrat d’infant.

L’amic de Pericàs, Pérez Bueno, aconsella l’artista que envie les seues obres a les grans exposicions que se celebren a les ciutats més importants, per tal que la seua obra siga admirada i adquirida pel públic. Serà per aquest consell que Pericàs en 1900 envie una obra a Sant Petersburg. I, més endavant, participe en una única volta a l’Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid de 1912, any de la seua mort.

En 1903, el president del Casino d’Alacant i la junta decideixen que Pericàs i altres artistes alacantins realitzen la decoració interna del Casino. Acabarà les obres per l’abril del 1905, data en què el rei Alfons XIII fa una visita a Alacant i el requerirà perquè li faça un retrat. Aquest retrat durant un temps va estar penjat a l’Ajuntament d’Alacant, i se’n farà un altre per al consistori d’Alcoi.

Llorenç Pericás inicia a partir d’ara una etapa dolorosa, ja que a causa d’una paràlisi progressiva deixarà de pintar. Tot i la malaltia, com pot intenta pintar per tal de guanyar diners, però a causa dels dolors i del tremolor de les mans i els braços, Pericàs perd el control sobre el pinzell.

L’escriptor Gabriel Miró, amic del pintor, organitza una exposició homenatge – benèfica en honor de Llorenç Pericás, per tal d’ajudar-lo a eixir de la misèria en la qual es trobava ell i la seua família. La crida va sortir efecte i l’Ajuntament atorga una quantitat mensual al pintor, a més de rebre diverses donacions dels alacantins que van ajudar molt la família.

En 1912 presentarà una obra a l’Exposició Nacional de Belles Arts i hi serà guardonat, però poc podrà assaborir l’èxit, ja que morirà el 27 d’agost de 1912.

L’obra que ens presenta Llorenç Pericás és el Retrat d’Àngela Martínez Ferri a l’edat d’uns 9 anys. Entre els amics que tenia Pericàs a Alcoi, se sap que mantenia amistat amb el metge Salvador García. Aquest metge era de tendència política socialista i amic del pare d’Ángela, que tenia els mateixos sentiments polítics que «Don Salvador». D’aquesta manera queda establida la relació entre Pericàs i la retratada.

En una de les visites de Pericàs a Alcoi, va conèixer el pare d’Àngela, al qual li va demanar permís per a realitzar-li un retrat. Aquest va accedir i l’obra va quedar en possessió del metge Salvador García fins a la Guerra Civil. Per tal de salvar-se, García va marxar a Algèria on morirà exiliat. Després de la Guerra Civil, la casa va ser desmantellada i tots els seus béns van ser requisats, entre ells aquesta obra Retrato de niña i Retrato de señora, ambdues propietat de l’Ajuntament d’Alcoi i de l’artista Llorenç Pericàs. Durant anys les obres van estar desaparegudes, fins que van sorgir cap a l’any 1945 ja com a obres de la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Se sospita que van quedar en mans d’algún particular fins que en 1945 es va crear a Alcoi el Museu d’Art i van aparéixer com a obres pertanyents a la col·lecció municipal.

L’obra, tenint present la data de naixement d’Àngela Martínez Ferri, pertany a 1899, aproximadament, data que es correspon amb l’etapa més fructífera de l’artista, on després de guanyar la medalla de plata a l’Exposició de Belles Arts, organitzada per la Diputació d’Alacant, va rebre molts encàrrecs i la seua fama va augmentar considerablement. No és, per tant, inimaginable que la seua fama arribara a la seua ciutat natal i els amics li encarregaren obres.

L’obra presenta una xiqueta de mirada dolça i un poc melancòlica. Sosté a les mans un gran bouquet de flors, on s’aprecien roses, pensaments i lliris blancs, flors que al·ludeixen a la puresa i a la innocència. La xiqueta va vestida amb un vestit blanc amb encaixos, du els cabells recollits en un monyo que accentua la dolçor de la seua expressió.

La xiqueta sosté el ramell de flors, quasi amb dificultat, a causa de la posició de les mans obertes. Du la mà dreta al cor, al mateix temps que sosté els símbols de la seua edat i mostra un anell d’or, clarament una joia molt important per a la xiqueta.

Amb una factura molt luminista, demostra Pericàs que és el continuador del seu mestre Casanova. De pinzellada solta, lumínica i amb una gran qualitat, el retrat demostra una tècnica excepcional.

Bibliografia:

  • Espí Valdés, A. Revista Instituto de Estudios Alicantinos. Excma. Diputación de Alicante. Nº12. II Época. Maig 1974. Alacant.
  • Segura Martí, J.M i Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930.  Alcoi, 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013. Pàg. 56

Exposicions:

  • Exposició «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013.

Text: Lucia Romero Segura[:es]Retrat de xiqueta (Àngela Martínez Ferri)


Pericás Ferrer, Lorenzo

Óleo sobre lienzo

86 x 46 cm.

1899 ca.

Lorenzo Pericás Ferrer (Alcoy, 1863 – Alicante, 1912). Pintor alcoyano. Pericás demostró muy pronto que tenia aptitudes para el dibujo y la pintura. Su padre, que se dio cuenta de la predisposición de su hijo, lo llevó a Valencia a formarse en la Escuela Superior de San Carlos. Según el historiador Espí, considera que no estudió en San Carlos sino en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia, ya que no se han encontrado los documentos de matrícula y calificaciones.

Hacia 1885 aparece Lorenzo Pericás en Alicante a causa de una epidemia de cólera que arrasaba en Valencia y Alcoy. También en esa fecha fue cuando el artista Lorenzo Casanova establecerá en Alicante su Academia de arte. Se supone que el hecho de ser los dos pintores alcoyanos y artistas los unió, y Pericás inició una estrecha relación de amistad con el maestro Casanova.

Pericás después de entrar en la Academia de Casanova, recibió un pensionado de estudios de un mecenas particular, para formarse en Madrid. Allí irá al Museo del Prado para copiar a los grandes maestros, pero sobretodo volverá fascinado con la pintura de Velázquez. Al terminar el pensionado volvió a Alicante.

En 1894, Casanova será jurado en la Exposición de Bellas Artes de Alicante, que se realizó en el Teatro Principal de Alicante. Casanova aprovechará para presentar en sociedad los alumnos de su academia: Pericás, Rafael Hernández, López Tomás y Vicente Bañuls.

Lorenzo Pericás ganará una medalla de plata, galardón que también consigue Heliodoro Guillén. Esta medalla será la que le de a Pericás el estatus de pintor, hecho que hará que las familias más poderosas de Alicante y el público en general, lo reclamen para hacerle encargos. Esta etapa está marcada por una gran cantidad de retratos, paisajes y cuadros de costumbres y género.

En 1900, Lorenzo Casanova morirá y Pericás sentirá un profundo dolor, ya que era el discípulo más cercano al maestro. Será él quien tome las directrices de la Academia de Lorenzo Casanova y continúe su trabajo.

En 1903, Pericás contrae matrimonio con Consuelo Gil Tévar, de Torrevieja. De esta unión nacerán José, quien demostrará tener unas grande aptitudes para el dibujo y la pintura de forma innata. I Mercedes, que será muy pequeña cuando muera Pericás, y de la que se tiene un retrato de infancia.

En 1903, el Presidente del Casino de Alicante y la junta, deciden que Pericás y otros artistas alicantinos realicen la decoración interna del Casino. Acabará las obras en abril del 1905, fecha en que el rey Alfonso XIII realiza una visita a la ciudad y lo requerirá para que le realice un retrato. Este retrato estuvo durante un tiempo colgado en el Ayuntamiento de Alicante; realizará otro para el consistorio de Alcoy.

Lorenzo Pericás inicia a partir de ahí una etapa dolorosa, ya que a causa de una parálisis progresiva dejará de pintar con el tiempo. Intentando superar como puede la enfermedad, intenta pintar para poder ganar dinero, pero a causa de los dolores y del temblor de las manos y los brazos, Pericás acabará por perder el control del pincel.

El escritor Gabriel Miró, amigo del pintor, organiza una exposición homenaje-benéfica en honor a Lorenzo Pericás, con tal de ayudarle a salir de la miseria en la cual se encontraba él y su familia. El llamamiento surgió efecto y el Ayuntamiento otorga una cantidad mensual al pintor además de recibir diferentes donaciones de los alicantinos que ayudaron mucho a la familia.

En 1912, presentará una obra en la Exposición Nacional de Bellas Artes y será galardonado, pero por desgracia podrá saborear muy poco tal triunfo, ya que morirá el 27 de agosto de 1912.

La obra que presenta Lorenzo Pericás es el Retrato de niña o de Ángela Martínez Ferri, cuando contaba alrededor de unos 9 años. Entre los amigos que tenia Pericás en Alcoy, se sabe que mantenía amistad con el médico Salvador García. Este médico era de tendencia política socialista y amigo del padre de Ángela, que comulgaba con los mismos sentimientos políticos que Salvador García. De esta manera queda establecida la relación entre Pericás y la retratada.

En una de las visitas de Pericás a Alcoy, conoció al padre de Ángela, al cual le pidió permiso para realizar un retrato a su hija, este accedió y la obra quedó en posesión del médico Salvador García hasta la Guerra Civil. Para poder salvar su vida, Salvador García tuvo que huir a Argelia, lugar en el que morirá en el exilio. Después de la Guerra Civil, la casa del médico fue desmantelada y todos sus bienes fueron requisados, entre ellos esta obra Retrato de niña y también Retrato de señora, las dos propiedad del Ayuntamiento de Alcoy y del artista Lorenzo Pericás. Durante años las obras estuvieron desaparecidas, hasta que surgieron sobre 1945 ya pertenecientes a la Colección de Arte del Ayuntamiento. Se sospecha que pudieron quedar a manos de algún particular hasta que en 1945 se creó en Alcoy el Museo de Arte y aparecieron como obras pertenecientes a la colección municipal.

La obra teniendo presente la fecha de nacimiento de Ángela Martínez Ferri, pertence al 1899 aproximadamente. Fecha en la cual corresponde con la etapa fructífera del artista, en la cual después de ganar la medalla de plata en la Exposición de Bellas Artes organizada por la Diputación de Alicante, recibió muchos encargos y su fama aumentó considerablemente. No es inimaginable que la fama llegase a Alcoy, y sus amigos le realizaran encargos personales.

La obra presenta a una niña de mirada dulce y algo melancólica. Sostiene en sus manos un gran bouquet de flores, del cual asoman rosas, pensamientos y azucenas blancas, flores que aluden a la pureza y a la inocencia. La niña va vestida con un traje blanco con ricos encajes, lleva el cabello recogido en un moño que acentúa la dulzura de su expresión. Sostiene el ramo de flores, casi mostrando dificultad, debido a la posición de las manos abiertas. Se lleva la mano derecha al corazón al mismo tiempo que sostiene los símbolos de su edad y muestra un anillo de oro en el dedo corazón, claramente una joya importante para la niña.

Con una factura muy luminista, demuestra Pericás que es el continuador de su maestro Casanova. De pincelada suelta, lumínica y de una gran calidad, el retrato demuestra una excepcional técnica.

Bibliografía:

  • Espí Valdés, A. Revista Instituto de Estudios Alicantinos. Excma. Diputación de Alicante. Nº12. II Época. Maig 1974. Alacant.
  • Segura Martí, J.M i Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930.  Alcoi, 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013. Pàg. 56

Exposiciones:

  • Exposició «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013.

Texto: Lucia Romero Segura[:]

  1899  /  Art  /  Last Updated abril 16, 2020 by Lucia Romero Segura  /  Tags: , , , , , , ,