Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Natura morta (paleta de pintor). Naturaleza muerta (paleta de pintor)

Natura morta (paleta de pintor). Naturaleza muerta (paleta de pintor)

Gisbert Carbonell, Francesc

Natura morta (paleta de pintor)

Finals s. XIX

Oli sobre taula

63 x 37 cm

De l’estudi de Jorge Doménech Romà se sap que l’empresari tèxtil alcoià Agustí Gisbert Vidal tenia un fill, Francesc Gisbert Carbonell, que va morir abans que ell, quan tan sols tenia 35 anys. Agustí Gisbert va ser el mecenes de Ferran Cabrera Cantó, que li va finançar els estudis a l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Carles a València. Tant Ferran Cabrera com Francesc Gisbert van nàixer el mateix any, el 1866, i ambdós mostraven una clara tendència per l’art. El pare de Francesc, a més d’ajudar Ferran Cabrera perquè es formara artísticament, va fer el mateix amb el seu fill i el va dur a l’Escola de Belles Arts de Barcelona. Una vegada tots dos formats, van tornar a Alcoi on compartien les seues inquietuds artístiques i un taller. Recordem que Ferran Cabrera i Francesc Gisbert van realitzar un Panorama a València sota el títol de Panorama de los Sitios de Zaragoza, del qual la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi conserva tres peces, dues cedides per un particular alacantí i una obra que va aparèixer darrere del Mors in vita de Cabrera, Batalla.

Francesc Carbonell, va morir en 1901.

L’obra que pertany a la Col·lecció d’Art d’Alcoi, es tracta d’una paleta de pintor usada com a suport per a la representació d’una natura morta i una metapintura.

En primer plànol es representa un llenç de xicotetes dimensions on es presenta un paisatge natural. Aquesta metapintura apareix recolzada en una paret feta de restes de pintura de la mateixa paleta i davant d’una natura morta simple on la combinació dels elements naturals i d’escriptura es combinen dins de la composició.

L’originalitat d’aquesta peça consisteix en la utilització d’una eina pròpia de l’artista com a suport per a representar una triple pintura, la pintura dins la pintura, la natura morta i un cel construït a base de restes de pintura de la mateixa paleta.

Bibliografia:

  • Doménech Romà, J. Del modernismo al funcionalismo. Características y evolución El modernismo en Alcoy y Novelda (casos concretos). Universidad de Alicante, 2013.
  • Segura Martí, J. M. i Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi, 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013.

Exposicions:

  • Exposició «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013.

Text: Lucia Romero Segura


Gisbert Carbonell, Francisco

Naturaleza muerta (paleta de pintor)

Finales s.XIX

Óleo sobre lienzo

63 x 37 cm

Del estudio realizado de Jorge Domenech Romà, se sabe que el empresario textil alcoyano Agustín Gisbert Vidal tenia un hijo, Francisco Gisbert Carbonell, que murió antes que él, cuando tan solo contaba 35 años. Agustín Gisbert, fue el mecenas de Fernanado Cabrera Cantó, financiándole sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos en Valencia. Tanto Fernando Cabrera como Francisco Gisbert nacieron el mismo año, en 1866, y ambos mostraron una clara tendencia por el arte. El padre de Francisco, además de ayudara Fernando Cabrera a que se formara artísticamente, hizo lo mismo con su hijo en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Una vez que ambos estuvieron formados, volvieron a Alcoy donde compartieron sus inquietudes artísticas y un taller. Recordemos que Fernando Cabrera y Francisco Gisbert realizaron un Panorama en Valencia bajo el título Panorama de los sitios de Zaragoza, del cual la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi conserva tres piezas, dos cedidas por un particular alicantino y una obra que apareció detrás de Mors in Vita de Cabrera, Batalla.

Francisco Gisbert Carbonell, murió en 1901.

La obra que pertenece a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi, se trata de una paleta de pintor usada como soporte para la representación de una naturaleza muerta y una metapintura.

En primer plano se representa un lienzo de pequeñas dimensiones donde se presenta un paisaje natural. Esta metapintura aparece apoyada en una pared hecha de restos de pintura de la misma paleta y delante de una naturaleza muerta simple donde la combinación de elementos pictóricos y de escritura se combinan dentro de la composición.

La originalidad de esta pieza consiste en el uso de una herramienta propia del artista como un soporte para representar una triple pintura, la pintura dentro de la pintura, la naturaleza muerta y un cielo construido a base de pintura de la misma paleta.

Bibliografía:

  • Doménech Romà, J. Del modernismo al funcionalismo. Características y evolución El modernismo en Alcoy y Novelda (casos concretos). Universidad de Alicante, 2013.
  • Segura Martí, J. M. y Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi, 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013.

Exposiciones:

  • Exposición «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013.

Texto: Lucia Romero Segura[:]

  1899  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /