Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Pati de l’estudi de Cabrera. Patio del estudio de Cabrera

Pati de l’estudi de Cabrera. Patio del estudio de Cabrera

Pati de l’estudi de Cabrera

Cabrera Cantó, Ferran

Oli sobre llenç

41,5 x 28 cm

Principi s.XX

Ferran Cabrera Cantó (Alcoi, 1866-1937), pintor alcoià que es va formar a l’Acadèmia de Sant Carles de València per a continuar en la de Sant Fernando a Madrid, i acabar a Roma amb una pensió de la Diputació d’Alacant. Després de tres anys a Roma, tornarà a Alcoi, i donarà classes a l’Escola Industrial i a la “Casa de la Bolla”. Es casarà amb Milagros Gisbert, filla del seu protector, però que va morir a l’any d’haver contret matrimoni. Es tornarà a casar amb la seua cunyada, Elvira Brutinel, també vídua.

Instal·larà el seu taller a la Casa del Pavo, al carrer de Sant Nicolau, i es convertirà en l’epicentre polític, cultural i intel·lectual de la ciutat. Sense necessitats econòmiques, es dedica a l’art plenament sense imposicions externes. L’obra de Cabrera experimentarà diferents fases, tant estètiques com temàtiques, que s’han de tenir presents per a poder comprendre cada obra.

No és el mateix tractament el que realitza a l’obra Mors in Vita, que en un paisatge o a l’obra titulada A l’abisme.

Tal com explica el Mubag, l’obra de Cabrera mostra diferents etapes, la que realitza després del seu viatge a Itàlia, on farà obres d’història o d’argument, i posteriorment es dirigeix cap a temàtiques del costumisme valencià amb una factura luminista, tal com les desenvoluparà Sorolla, però sense exagerar tant la pinzellada. A partir del descobriment del seu propi entorn natural, pintarà paisatges de la serra de Mariola, amb la voluntat de la captació de la llum i la recreació de l’atmosfera de la nostra terra. També realitzarà obres religioses per a decorar les esglésies de Santa Maria, Sant Jordi i Sant Maure i Sant Francesc.

Com es pot apreciar, Fernando Cabrera Cantó és un artista a qui li agrada la investigació i l’exploració de nous temes i arguments, a més d’aconseguir una evolució de la seua factura que es transmet en les pinzellades.

L’obra Pati de l’estudi de Cabrera és un paisatge realitzat a principis de segle on Cabrera representa el seu pati d’estil àrab amb els merlets, els arcs lobulats i en forma de ferradura típics de l’arquitectura àrab.

Observant l’obra, s’hi pot advertir la pinzellada ràpida que dibuixa cada línia i cada element amb exactitud, deixant entreveure que l’obra ha estat realitzada a plein air, seguint les característiques impressionistes. L’obra, a través d’aquesta divisió natural creada per l’heura que travessa el gran arc, estableix un espai de llum i un d’ombra. La part més il·luminada es troba al mateix temps més definida; en canvi, la que ha quedat en la foscor es troba difosa i esborrada, restant-li importància dins la composició.

Un paisatge que s’inclou dins el grup de les múltiples obres que Ferran Cabrera va realitzar per la Serra de Mariola a plein air, en què aconsegueix captar la llum i l’atmosfera de la seua terra.

Bibliografia:

 • Espí Valdés, Adrián. Acercamiento al mundo plástico y humano de Cabrera Cantó. Revista interdisciplinar. Nº 3 i 4. IES Pare Vitoria. Alcoi.1984.
 • Fernando Cabrerahttp://www.mubag.com/cabrera-canto-fernando/
 • Fernando Cabrera. https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/cabrera-canto-fernando/d530cee6-0937-4f00-bf2a-dbd433af6af8
 • Hernández Guardiola; L. Fernando Cabrera Cantó (1866-1937). Cat. Exp. Diputació d’Alacant. 2005.
 • Segura Martí, J.M i Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi, 2013.

Exposicions:

 • Exposició «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930″. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013.

Text: Lucia Romero Segura

 Patio del estudio de Cabrera

Cabrera Cantó, Fernando

Óleo sobre lienzo

41,5 x 28 cm.

Inicio s.XX

Fernando Cabrera Cantó (Alcoy 1866 – 1937), pintor alcoyano, que se formó en la Academia de San Carlos de Valencia para continuar en la de San Fernando en Madrid y acabar su formación con un pensionado de la Diputación con destino Roma.

Después de tres años en Roma, volverá a Alcoy y dará clases en la Escuela Industrial y en la «Casa de la Bolla». Se casará con Milagros Gisbert, hija de su protector, pero morirá al año de haber contraído matrimonio. Se volverá a casar con su cuñada Elivira Brutinel, también viuda.

Instalará su taller en la Casa del Pavo, en la calle San Nicolás, y se convertirá en el epicentro político, cultural e intelectual de la ciudad. Sin necesidades económicas, se dedica al arte plenamente sin imposiciones externas.

La obra de Cabrera experimentará diferentes fases, tanto estéticas como temáticas que se han de tener en cuenta para poder comprender su carrera. No és el mismo tratamiento el que realiza a la obra Mors in Vita, que un paisaje de la sierra de Mariola o una escena como la que presenta en la obra titulada Al Abismo.

Tal y como explica el Mubag, la obra de Cabrera muestra diferentes etapas, una será la que realice después de su viaje a Italia donde creará obras de historia o de argumento, y posteriormente se dirige hacia temáticas de carácter costumbrista valenciano con una factura variante del luminismo sorollesco. A partir del descubrimiento de su propio entorno natural, pintará paisajes de la Serra de Mariola, con la voluntad de captar la luz y de reflejar la atmósfera de nuestra tierra. También realizará obras religiosas para decorar las iglesias de Santa María, San Jorge y San Mauro y San Francisco. Como se puede apreciar, Fernando Cabrera Cantó es un artista al cual le gusta la investigación y la exploración de nuevos temas y argumentos, además de conseguir una evolución de su factura que se transmite en sus pinceladas.

La obra Patio del estudio de Cabrera, se trata de un paisaje realizado a principios de siglo donde Cabrera representa su patio de estilo árabe.

Observando la obra se puede advertir la pincelada rápida que dibuja cada línea y cada elemento con exactitud, dejando entrever que la obra ha sido realizada a plein air, siguiendo las características impresionistas. La obra, a través de esta división natural creada por la hiedra que atraviesa el gran arco, establece un espacio de luz y uno de sombra. La parte más iluminada se encuentra al mismo tiempo definida, en cambio la que ha quedado en la oscuridad se encuentra difuminada, restando importancia dentro de la composición.

Un paisaje que se incluye dentro del grupo de las múltiples obras que Fernando Cabrera realizó para la Sierra de Mariola a plein air, consiguiendo captar la luz y la atmósfera de su tierra.

Bibliografía:

 • Espí Valdés, Adrián. Acercamiento al mundo plástico y humano de Cabrera Cantó. Revista interdisciplinar. Nº 3 i 4. IES Pare Vitoria. Alcoy.1984.
 • Fernando Cabrera. http://www.mubag.com/cabrera-canto-fernando/
 • Fernando Cabrera. https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/cabrera-canto-fernando/d530cee6-0937-4f00-bf2a-dbd433af6af8
 • Hernández Guardiola; L. Fernando Cabrera Cantó (1866-1937). Cat. Exp. Diputación de Alicante. 2005.
 • Segura Martí, J.M y Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoy, 2013.

Exposiciones:

 • Exposición «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centro Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013.

Texto: Lucia Romero Segura

[:]

  1900  /  Art  /  Last Updated abril 15, 2020 by Lucia Romero Segura  /  Tags: , , , , , , , , ,