Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Paisatge. Paisaje

Paisatge. Paisaje

Farfán de los Godos

Paisatge

Començament del segle XX

35 x 42 cm

Oli sobre taula

L’obra procedeix de la Recuperació de Patrimoni Artístic Nacional per a la formació del Museu en 1945, inclosa en el Llibre de Registre d’entrada d’objectes en propietat i depòsit del Museu d’Art d’Alcoi.

Farfán de los Godos era un artista que se’l coneix treballant per la zona d’Alacant i València durant les primeres décades del segle XX.

L’obra, que pertany a la Col·lecció d’Art, es tracta d’un paisatge on es presenta un camp florit amb la figura d’una pastora i unes ovelles pasturant. En primer terme, la figura d’un arbre nu marca la divisió compositiva de l’obra que continua amb la formació d’un camí que s’endinsa en l’horitzó per a trobar-se amb la línia divisòria entre el cel i el camp. La pinzellada de Farfan és a base de curtes aplicacions de color que van conformant el paisatge, no hi ha una preocupació per a establir-ne els detalls, preocupa mostrar la impressió de l’atmosfera a través dels núvols i la varietat cromàtica present al camp.

Bibliografia:

  • Segura Martí, J. M. i Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi. 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Pàg. 58

Exposicions:

  • Exposició “Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930”. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013.

Text: Lucia Romero Segura


Farfán de los Godos

Paisaje

Inicios siglo XX

35 x 42 cm.

Óleo sobre tabla.

La obra procede de la Recuperación de Patrimonio Artístico Nacional para la formación del Museo de Bellas Artes de 1945 y se encuentra incluida en el Libro de Registro de entrada de objetos en propiedad y depósito del Museo de Arte de Alcoy.

Farfán de los Godos era un artista que se le conoce trabajando por la zona de Alicante y Valencia durante las primeras décadas del siglo XX.

La obra que pertenece a la Col·lecció d’Art, se trata de una paisaje donde se presenta un campo lleno de flores con la figura de una pastora guiando a un grupo de ovejas. En primer término, la figura de un árbol desnudo marca la división compositiva de la obra que continua con la formación de un camino que se adentra hacia en horizonte para encontrarse con la línea divisoria entre el cielo y el campo. La pincelada de Farfán se basa en una pincelada corta llena de color que va conformando el paisaje, no existe una preocupación por establecer los detalles, aquello que preocupa es mostrar la impresión de la atmósfera a través de las nubes y la variedad cromática del campo.

Bibliografía:

  • Segura Martí, J. M. y Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoy. 2013. Centro Cultural Mario Silvestre. Pág. 58

Exposiciones:

  • Exposición “Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930”. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013.

Texto: Lucia Romero Segura[:]

  1903  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /