Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Paisatge amb vaques. Paisaje con vacas

Paisatge amb vaques. Paisaje con vacas

Paisatge amb vaques

Carbonell, J.

Inicis segle XX

Oli sobre taula

23 x 14,5 cm

Aquesta obra va arribar a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi a través del llegat testamentari de Francisco Vicent Zaragoza, amb el qual, a més de donar aquesta peça, també hi van arribar totes les de Ferran Cabrera Gisbert.

L’autoria d’aquest artista encara no s’ha pogut descobrir, ja que segurament pertany a un artista poc conegut o de segona fila. La factura de l’escena no és acurada i representa un pastor amb vaques dins un paisatge muntanyenc, al capvespre de la jornada.

Allò que principalment crida l’atenció de l’obra és, en primer lloc, les dimensions petites que, unides a la pinzellada ràpida, ens duen a pensar que devia ser un apunt pres en uns pocs minuts. Es vol captar la poca llum que encara hi ha i que contrasta amb la foscor que comença a emetre el cel, que es veu reflectida en el gran pi central de la composició.

El tema del pastor i els animals és absolutament secundari, el protagonisme l’adquireixen les pedres del primer terme tocades de blanc, el gran pi que s’alça enmig del paisatge i la cromatografia del cel vespertí. Tot unit crea una atmosfera de llum i foscor que fa que hi haja una representació de la natura molt encertada.

Text: Lucia Romero Segura


Paisaje con vacas

Carbonell, J.

Inicios siglo XX

Óleo sobre tabla

23 x 14,5 cm.

Esta obra entró a formar parte de la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi a traves del legado testametario del Sr. Francisco Vicent Zaragoza, con el cual, además de donar esta pieza, también entraron todas las que pertenecen a Fernando Cabrera Gisbert.

La autoría de este artista aún no se ha podido descubrir, ya que seguramente pertenece a un pintor poco conocido o de segunda categoría. La factura de la escena no es precisa y representa a un pastor con vacas inmerso en un paisaje montañoso, en el atardecer de la jornada.

Aquello que principalmente llama la atención de la obra es, en primer lugar, las pequeñas dimensiones que, unidas a la pincelada rápida, nos llevan a pensar que debía ser un apunte tomado en pocos minutos. Se pretende captar la poca luz que aún hay y que contrasta con la oscuridad que empieza a surgir del cielo, que se ve reflejada en el gran pino central de la composición.

El tema del pastor y de los animales es absolutamente secundario, el protagonismo lo adquieren las piedras del primer término tocadas de blanco, el gran pino que se alza en mitad del paisaje y la cromatografía del cielo vespertino. Todo ello crea una atmósfera de luz y oscuridad que hace que haya una representación de la naturaleza muy acertada.

Texto: Lucia Romero Segura

[:]

  1903  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /