Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Penyals i arbres. Peñascos y árboles

Penyals i arbres. Peñascos y árboles

Autor desconegut

Penyals i arbres

Principis s. XX

Oli sobre cartó

24 x 36 cm

Aquesta peça va ser adquirida per l’Ajuntament d’Alcoi a través del llegat testamentari de Francisco Vicent Zaragoza, igual que altres peces que formen part de la Col·lecció d’Art.

Es tracta d’una peça de dimensions reduïdes, per la qual cosa es pot pensar que va ser un apunt pres a l’aire lliure. S’ha de tenir present que a principis del segle XX a Espanya s’havia iniciat el luminisme, variant espanyola de l’impressionisme i desenvolupada per Joaquim Sorolla. Les característiques consisteixen sobretot en la voluntat de la captació de la llum, i com aquesta transforma el cromatisme de la representació. En definitiva, era un estudi en cada peça sobre l’atmosfera i les qualitats que aporta la llum sobre el color.

Bibliografia:

  • Segura Martí, J. M. i Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi, 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013.

Exposicions:

  • Exposició «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013.

Text: Lucia Romero Segura


Autor desconocido

Peñascos y árboles

Principio s. XX

Óleo sobre cartón

24 x 36 cm

Esta pieza fue adquirida por el Ayuntamiento de Alcoy a través del Legado Testamentario de Francisco Vicent Zaragoza, igual que otras piezas de la Col·lecció d’Art.

Se trata de una pieza de dimensiones reducidas, por la cual cosa se puede pensar que fue un apunte tomado al aire libre. Hay que tener en cuenta que a principios del siglo XX en España se había iniciado el luminismo, variante española del impresionismo y desarrollada por Joaquín Sorolla. Las características consisten sobretodo en la voluntad de la captación de la luz, y como ésta transforma el cromatismo de la representación. En definitiva, era un estudio en cada pieza sobre la atmósfera y las cualidades que aporta la luz sobre el color.

Bibliografía:

  • Segura Martí, J. M. y Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013.

Exposiciones:

  • Exposición «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013.

Texto: Lucia Romero Segura

[:]

  1905  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /