Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Vell camperol. Viejo campesino

Vell camperol. Viejo campesino

Aguirre Sánchez, Lorenzo

Vell camperol

6 d’abril de 1912

Oli sobre llenç

110 x 80 cm

Obra que va arribar a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi a través de la recuperació del Patrimoni Artístic Nacional per a la creació del Museu d’Art en 1945.

Lorenzo Aguirre Sánchez (Pamplona, 1885 – Madrid, 1942), va ser un artista polifacètic, ja que va ser escenògraf, cartellista, escriptor i periodista, a més de policia. Nascut a Pamplona, va passar la seua infantesa a la ciutat d’Alacant on es formaria al costat de Llorenç Casanova i Llorenç Pericàs.

En 1899 marxarà a Madrid a continuar la seua formació com a pintor a l’Escola Superior de Pintura, Escultura i Gravat.

En 1901 marxarà a París on va treballar l’escenografia als tallers de la Gran Òpera i al costat dels mestres Bayilly i Gambón.

El 1910 guanyarà una tercera medalla en una exposició que es va celebrar a Mèxic amb motiu de la seua independència. Durant aquests anys participa en les exposicions que es fan a Madrid i la revista La Esfera publica les seues il·lustracions.

En 1919 farà la seua primera exposició individual a l’Ateneu de Madrid. El 1922 va acudir a l’Exposició Nacional amb l’obra Luz divina que li donaria una tercera medalla. Aquesta distinció li va proporcionar un reconeixement de la comunitat navarresa a Madrid, la qual cosa va fer que es presentara als Salones de Otoño de Madrid de 1923, 1925. En el Salón de 1926, amb l’obra Crepúsculo de vidas, va obtenir una Medalla de Segona classe. També va participar a l’Exposició Nacional de Belles Arts.

En els anys 30 es va fer càrrec de la direcció de l’Escola de la Policia Espanyola que combinava amb la seua faceta de pintor. Aguirre era d’ideals republicans i era també membre del Partit Comunista.

Després de la Guerra, es va exiliar a París i quan intentava marxar a Amèrica va ser detingut en 1940 i va ingressar a la presó d’Ondarreta. En 1941 va ser traslladat a la presó de Porlier a Madrid. Va ser executat en 1942, acusat d’auxili a la rebel·lió, tot i la petició de clemència de les seues filles.

L’obra general de Lorenzo Aguirre al·ludeix a les distintes facetes que aquest artista tenia la capacitat de dur endavant. Les seues obres eren, sobretot, la de personatges arquetípics on es representava aquells que es queden gravats a la memòria de la societat, tal com explica Gregorio Díaz Ereño i Camino Paredes en el text del Catàleg de l’Exposició celebrada a Pamplona el 1999.

L’obra, que pertany a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi, mostra una d’aquestes figures, el vell camperol, on allò que es preocupa de demostrar és la psicologia de la figura. Un personatge esplèndidament representat, on el dibuix i la tècnica se supediten a la figura.

Ens trobem davant d’una obra en què allò que es vol transmetre és la figura del camperol, els seus trets representatius, que ens evoquen tot el que comporta.

Es pot apreciar com la figura en primer terme quasi ocupa tot l’espai i tan sols s’hi aprecia un fons que està realitzat amb un altre tractament, fet que deixa clar que allò en què ens hem de fixar és la figura del vell treballador.

També, un tret que cal destacar és el gran tractament de la llum que es complementa amb la idea d’optimisme que emana la figura.

Un retrat on la psicologia positiva es troba a cada pinzellada que crea aquesta figura.

Bibliografia:

Exposicions:

  • Exposició “Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930”. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013.

Text: Lucia Romero Segura


Aguirre Sánchez, Lorenzo

Viejo campesino

6 Abril de 1912

Óleo sobre lienzo.

110 x 80 cm

Obra que llega a la Colección de Arte del Ayuntamiento de Alcoy a través de la recuperación del Patrimonio Artístico Nacional para la creación del Museo de Art en 1945.

Lorenzo Aguirre Sánchez ( Pamplona, 1885 – Madrid, 1942), va ser un artista polifacético, ya que fue escenógrafo, cartelista, escritor y periodista, además de policía. Nacido en Pamplona, pasó su infancia en la ciudad de Alicante donde se formaría al lado de Lorenzo Casanova y Lorenzo Pericás.

En 1899 se marchará a Madrid a continuar su formación como pintor en la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado.

En 1901 se irá a París donde trabaja la escenografía en los talleres de la Gran Ópera junto a los maestros Baylly y Gambón.

En 1910 ganará una tercera medalla en una exposición que se celebró en México con motivo de su independencia. Durante estos años participa en las exposiciones que se hacen en Madrid y la revista La Esfera publica sus ilustraciones.

En 1919 hará su primera exposición individual en el Ateneo de Madrid. En 1922 acudió a la Exposición Nacional con la obra Luz Divina que le daría una tercera medalla. Esta distinción le proporcionó un reconocimiento de la comunidad navarra en Madrid, la cual cosa hizo que se presentara a los Salones de Otoño de Madrid de 1923, 1925. En el Salón de 1926, con la obra  Crepúsculo de Vidas, obtuvo una Medalla de Segunda clase. También participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes.

En los años 30 se encargó de la dirección de la Escuela de la Policia Española al mismo tiempo que lo combinaba con su faceta de pintor. Aguirre, de ideales republicanos, era también miembro del Partido Comunista.

Después de la Guerra Civil, se exilió a París y al intentar huir a América fue detenido en 1940 y llevado a la prisión de Ondarreta. En 1941 fue trasladado a la prisión de Porlier en Madrid; y en 1942 fue ejecutado acusado de auxilio a la rebelión, desoyendo la petición de clemencia de sus hijas al gobierno de la dictadura.

La obra general de Lorenzo Aguirre alude a las diferentes facetas que era capaz de llevar adelante. Sus obras eran, sobretodo, la de personajes arque´tipicos donde se representaban aquellas figuras que se quedaban grabadas en la memoria de la sociedad, tal y como explica Gregorio Díaz Ereño y Camino Paredes en el catálogo de la exposición celebrada en Pamplona en 1999.

La obra que pertenece a la Col·lecció d’Art de la’Ajuntament d’Alcoi, muestra una de estas figuras, el viejo campesino, donde aquello que preocupa es el mostrar la psicología de la figura. Un personaje espléndidamente representado donde el dibujo y la técnica se supeditan a la figura.

Nos encontramos ante una obra que aquello que quiere transmitir es la imagen del campesino, sus rasgos representativos, que nos evocan a todo lo que hace relación a esta figura.

Se puede apreciar como el personaje, situado en primer término ocupa casi todo el espacio y tan solo se aprecia un fondo paisajístico realizado con otro tratamiento menos detallado, con lo que nos queda claro que la figura en la cual nos hemos de centrar es en la del viejo trabajador.

Habría que destacar, también, el gran tratamiento de la luz que se completa con la idea de optimismo que emana de la figura.

Un retrato donde la psicología positiva se encuentra en cada pincelada que crea esta figura.

Bibliografía:

Exposiciones:

  • Exposición “Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930”. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013.

Text: Lucia Romero Segura

[:]

  1912  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /