Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Apunt. Apunte

Apunt. Apunte

Apunt

Cabrera Cantó, Fernando

Oli sobre llenç

33,3 x 23,8 cm

1920 ca.

Ferran Cabrera Cantó (Alcoi, 1866-1937), pintor alcoià que es va formar a l’Acadèmia de Sant Carles de València per a continuar en la de Sant Fernando a Madrid, i acabar a Roma amb una pensió de la Diputació d’Alacant. Després de tres anys a Roma, tornarà a Alcoi, i donarà classes a l’Escola Industrial i a la “Casa de la Bolla”. Es casarà amb Milagros Gisbert, filla del seu protector, però que va morir a l’any d’haver contret matrimoni. Es tornarà a casar amb la seua cunyada, Elvira Brutinel, també vídua.

Instal·larà el seu taller a la Casa del Pavo, al carrer de Sant Nicolau, i es convertirà en l’epicentre polític, cultural i intel·lectual de la ciutat. Sense necessitats econòmiques, es dedica a l’art plenament sense imposicions externes. L’obra de Cabrera experimentarà diferents fases, tant estètiques com temàtiques, que s’han de tenir presents per a poder comprendre cada obra.

No és el mateix tractament el que realitza a l’obra Mors in Vita, que en un paisatge o a l’obra titulada A l’abisme.

Tal com explica el Mubag, l’obra de Cabrera mostra diferents etapes, la que realitza després del seu viatge a Itàlia, on farà obres d’història o d’argument, i posteriorment es dirigeix cap a temàtiques del costumisme valencià amb una factura luminista, tal com les desenvoluparà Sorolla, però sense exagerar tant la pinzellada. A partir del descobriment del seu propi entorn natural, pintarà paisatges de la serra de Mariola, amb la voluntat de la captació de la llum i la recreació de l’atmosfera de la nostra terra. També realitzarà obres religioses per a decorar les esglésies de Santa Maria, Sant Jordi i Sant Maure i Sant Francesc.

Com es pot apreciar, Fernando Cabrera Cantó és un artista a qui li agrada la investigació i l’exploració de nous temes i arguments, a més d’aconseguir una evolució de la seua factura que es transmet en les pinzellades.

Aquest apunt realitzat per Ferran Cabrera Cantó i que es troba a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi, es tracta d’un retrat ràpid, amb una captació del moment únic, un moviment captat al vol i traslladat al llenç.

La pinzellada ens diu que l’obra ha estat realitzada en un moment, sense massa temps per a la seua producció. Aquesta informació ens la donen les grans taques de color que formen el retrat.

Establint un fons fosc que no ressalta i que quasi es confon amb els cabells i la roba de la protagonista, estableix un focus lumínic frontal on el rostre i el coll de la dona són el centre de l’atenció de l’observador.

Cabrera ha pres a la dona en un instant, conversant o a punt de dir alguna cosa, traduint la seua expressió en una demostració de mestria, i captant l’essència, l’esperit i l’atmosfera del moment.

Bibliografia:

  • Espí Valdés, A. Acercamiento al mundo plástico y humano de Cabrera Cantó. Eines. Revista interdisciplinar. Nº 3 i 4. IES Pare Vitoria. Alcoi.1984.
  • Espí Valdés, A. Centenario del pintor Fernando Cabrera Cantó. Sinfonía Cabrerista. Separata de “Archivo de Arte Valenciano”. Valencia. 1966
  • Hernández Guardiola; L. Fernando Cabrera Cantó (1866-1937). Cat. Exp. Diputació d’Alacant. 2005.
  • Fernando Cabrera. https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/cabrera-canto-fernando/d530cee6-0937-4f00-bf2a-dbd433af6af8
  • Fernando Cabrera. http://www.mubag.com/cabrera-canto-fernando/
  • Segura Martí, J.M i Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930.  Alcoi, 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013. Pàg. 45

Exposicions:

  • Exposició «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930«. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013

Text: Lucia Romero Segura


Apunte

Cabrera Cantó, Fernando

Óleo sobre lienzo

33,3 x 23,8 cm

1920 ca.

Fernando Cabrera Cantó (Alcoy 1866 – 1937), pintor alcoyano, que se formó en la Academia de San Carlos de Valencia para continuar en la de San Fernando en Madrid y acabar su formación con un pensionado de la Diputación con destino Roma.

Después de tres años en Roma, volverá a Alcoy y dará clases en la Escuela Industrial y en la «Casa de la Bolla». Se casará con Milagros Gisbert, hija de su protector, pero morirá al año de haber contraído matrimonio. Se volverá a casar con su cuñada Elivira Brutinel, también viuda.

Instalará su taller en la Casa del Pavo, en la calle San Nicolás, y se convertirá en el epicentro político, cultural e intelectual de la ciudad. Sin necesidades económicas, se dedica al arte plenamente sin imposiciones externas.

La obra de Cabrera experimentará diferentes fases, tanto estéticas como temáticas que se han de tener en cuenta para poder comprender su carrera. No és el mismo tratamiento el que realiza a la obra Mors in Vita, que un paisaje de la sierra de Mariola o una escena como la que presenta en la obra titulada Al Abismo.

Tal y como explica el Mubag, la obra de Cabrera muestra diferentes etapas, una será la que realice después de su viaje a Italia donde creará obras de historia o de argumento, y posteriormente se dirige hacia temáticas de carácter costumbrista valenciano con una factura variante del luminismo sorollesco. A partir del descubrimiento de su propio entorno natural, pintará paisajes de la Serra de Mariola, con la voluntad de captar la luz y de reflejar la atmósfera de nuestra tierra. También realizará obras religiosas para decorar las iglesias de Santa María, San Jorge y San Mauro y San Francisco. Como se puede apreciar, Fernando Cabrera Cantó es un artista al cual le gusta la investigación y la exploración de nuevos temas y argumentos, además de conseguir una evolución de su factura que se transmite en sus pinceladas.

Este apunte realizado por Fernando Cabrera Cantó y que se encuentra en la Col·lecció d’Art del Ayuntamiento de Alcoy, se trata de un retrato rápido o apunte, con una captación del momento único, un movimiento captado al vuelo y trasladado sobre el lienzo.

La pincelada nos dice que la obra ha sido realizada en un momento, sin demasiado tiempo para su producción, esta información nos la proporcionan los grandes toques de color que forman el retrato.

Estableciendo un fondo oscuro que no resalta y que casi se confunde con los cabellos y el ropaje de la protagonista, establece un foco lumínico frontal donde el rostro y el cuello de la mujer son el centro de atención del observador.

Cabrera ha cogido a la mujer en un instante, conversando o a punto de decir algo, traduciendo su expresión en una demostración de maestría captando la esencia, el espíritu y la atmósfera del momento.

Bibliografía:

  • Segura Martí, J.M y Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930.  Alcoy, 2013. Centro Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013. Pág. 46

Exposiciones:

  • Exposición «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centro Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013.

Texto: Lucia Romero Segura

  1920  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /  Tags: , , , , , , , , ,