Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Monument de La Menora. Monumento de La Menora

Monument de La Menora. Monumento de La Menora

Cabrera Cantó, Fernando (atribuïda)

Monument de La Menora

Inicis segle XX

20 x 15 cm

Oli sobre tàblex

L’obra arriba a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi a través d’un llegat testamentari de Francisco Vicent Zaragoza. L’autoria d’aquesta obra s’atribueix a Ferran Cabrera Cantó.

Ferran Cabrera Cantó (Alcoi, 1866-1937), pintor alcoià, que es va formar a l’Acadèmia de Sant Carles de València per a continuar en la de San Fernando a Madrid, i acabar a Roma amb una pensió de la Diputació d’Alacant. Després de tres anys a Roma, tornarà a Alcoi, i donarà classes a l’Escola Industrial i a la “Casa de la Bolla”. Es casarà amb Milagros Gisbert, filla del seu protector, però que va morir a l’any d’haver contret matrimoni. Es tornarà a casar amb la seua cunyada, Elvira Brutinel, també vídua.

Instal·larà el seu taller a la Casa del Pavo, al carrer de Sant Nicolau, i es convertirà en l’epicentre polític, cultural i intel·lectual de la ciutat. Sense necessitats econòmiques, es dedica a l’art plenament sense imposicions externes. L’obra de Cabrera experimentarà diferents fases, tant estètiques com temàtiques, que s’han de tenir presents per a poder comprendre cada obra.

No és el mateix tractament el que realitza a l’obra Mors in Vita, que en un paisatge o en l’obra titulada A l’abisme.

Tal com explica el Mubag, l’obra de Cabrera mostra diferents etapes, la que realitza després del seu viatge a Itàlia, on farà obres d’història o d’argument, i posteriorment es dirigeix cap a temàtiques del costumisme valencià amb una factura luminista, tal com les desenvoluparà Sorolla, però sense exagerar tant la pinzellada. A partir del descobriment del seu propi entorn natural, pintarà paisatges de la serra de Mariola, amb la voluntat de la captació de la llum i la recreació de l’atmosfera de la nostra terra. També realitzarà obres religioses per a decorar les esglésies de Santa Maria, Sant Jordi i Sant Maure i Sant Francesc.

Com es pot apreciar, Ferran Cabrera Cantó és un artista a qui li agrada la investigació i l’exploració de nous temes i arguments, a més d’aconseguir una evolució de la seua factura que es transmet a les pinzellades.

L’obra mostra un paisatge de la Serra de Mariola, que correspon al Mas de la Menora propietat en aquell moment de Ferran Cabrera. Ubicat a la partida de Polop Alt, La Menora es troba al punt més elevat des d’on es pot divisar tota la Vall.

Es presenta un bosc de pins i una imatge en la part central que fa al·lusió a la Verge Maria. Aquesta imatge es trobava sobre un pedestal on encara es pot llegir “Ave Maria”. Aquesta peça marcava l’inici de la propietat de l’artista, que tenia per tota la seua finca obres d’art com aquesta, que avui ja no es conserven.

Aquesta petita pintura és un apunt pres directament del natural o a plein air, ja que les dimensions i el suport així ho demostren. Es mostra un paisatge amb una lluminositat molt intensa, on es pot trobar un tractament de la cromatografia que s’acosta molt a les obres reconegudes de Ferran Cabrera Cantó.

Bibliografia:

 Exposicions:

  • Exposició «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. 2013.

Text: Lucia Romero Segura[:es]Cabrera Cantó, Fernando (atribuida)


Monumento de La Menora

Inicios s. XX

20 x 15 cm

Óleo sobre tablex

La obra llega a la Col·lecció d’Art del Ayuntamiento de Alcoy a través de un legado testamentario de Francisco Vicent Zaragoza. La autoria de esta obra se atribuye al artista Fernando Cabrera Cantó.

Fernando Cabrera Cantó (Alcoy 1866 – 1937), pintor alcoyano, que se formó en la Academia de San Carlos de Valencia para continuar en la de San Fernando en Madrid y acabar su formación con un pensionado de la Diputación con destino Roma.

Después de tres años en Roma, volverá a Alcoy y dará clases en la Escuela Industrial y en la «Casa de la Bolla». Se casará con Milagros Gisbert, hija de su protector, pero morirá al año de haber contraído matrimonio. Se volverá a casar con su cuñada Elivira Brutinel, también viuda.

Instalará su taller en la Casa del Pavo, en la calle San Nicolás, y se convertirá en el epicentro político, cultural e intelectual de la ciudad. Sin necesidades económicas, se dedica al arte plenamente sin imposiciones externas.

La obra de Cabrera experimentará diferentes fases, tanto estéticas como temáticas que se han de tener en cuenta para poder comprender su carrera. No és el mismo tratamiento el que realiza a la obra Mors in Vita, que un paisaje de la sierra de Mariola o una escena como la que presenta en la obra titulada Al Abismo.

Tal y como explica el Mubag, la obra de Cabrera muestra diferentes etapas, una será la que realice después de su viaje a Italia donde creará obras de historia o de argumento, y posteriormente se dirige hacia temáticas de carácter costumbrista valenciano con una factura variante del luminismo sorollesco. A partir del descubrimiento de su propio entorno natural, pintará paisajes de la Serra de Mariola, con la voluntad de captar la luz y de reflejar la atmósfera de nuestra tierra. También realizará obras religiosas para decorar las iglesias de Santa María, San Jorge y San Mauro y San Francisco. Como se puede apreciar, Fernando Cabrera Cantó es un artista al cual le gusta la investigación y la exploración de nuevos temas y argumentos, además de conseguir una evolución de su factura que se transmite en sus pinceladas.

La obra muestra un paisaje de la Sierra de Mariola, que corresponde al Mas de La Menora propiedad en ese momento de Fernando Cabrera. Ubicado en la partida de Polop Alt, La Menora se encuentra en el punto más elevado desde donde se puede divisar todo el valle.

Se presenta un bosque de pinos y una imagen en la parte central que hace alusión a la Virgen María. Esta imagen se encontraba sobre un pedestal donde aún se puede leer “Ave Maria”. Esta pieza marcaba el inicio de la propiedad del artista, que tenia por toda su finca, obras de arte como esta pero que desgraciadamente hoy ya no se conservan.

Esta pequeña pintura es un apunte tomado directamente del natural o a plein air, ya que las dimensiones y el soporte así lo demuestran. Se presenta un paisaje con una luminosidad muy intensa, donde se puede encontrar un tratamiento de la cromatografía que se acerca mucho a las obras reconocidas de Fernando Cabrera Cantó.

Bibliografía:

Exposiciones:

  • Exposición «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013.

Texto: Lucia Romero Segura[:]

  1920  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /