Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Bodegó d’alls i cebes. Bodegón de ajos y cebollas.

Bodegó d’alls i cebes. Bodegón de ajos y cebollas.

Cabrera Gisbert, Fernando

Bodegó d’alls i cebes

1920 ca.

Oli sobre tela

32,5 x 51,5 cm

Tota l’obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert es va produir a través d’un llegat testamentari de D. Francisco Vicent Zaragoza a favor de l’Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Fernando Cabrera Gisbert no hi ha massa bibliografia, atés que no va ser un pintor de relleu en la seua època, així és que s’inclou la informació que Francisco Agramunt exposa en la seua enciclopèdia d’artistes valencians.

Fernando Cabrera Gisbert va nàixer a Alcoi el 1897, fill del pintor Fernando Cabrera Cantó. Es formarà al taller del seu pare com a pintor. Marxarà a Madrid per a formar-se a l’Escola de Belles Arts de San Fernando. La seua producció se centra sobretot en la creació d’obres de caràcter realista i desenvolupades amb un to amable. Així treballarà el gènere del bodegó, el retrat i la figura, a més del paisatge. L’ús de la seua pinzellada s’estableix dins de la tècnica impressionista.

Després dels bodegons florals que Cabrera Gisbert va realitzar, trobem aquesta peça que pertany a a la Col·lecció, on es presenta una natura morta formada per un conjunt d’alls i cebes amb elements de fang, com el gerro o el perol de cuina.

La primera diferència que es troba és la quantitat d’elements que representa i la base clara que aplica. Igual que en els bodegons florals, el fons és fosc, però queda contrastat amb la tonalitat clara dels vegetals.

La llum que il·lumina l’obra prové de l’angle inferior dret i aporta llum als elements vegetals i la cassola, i deixa a les fosques el gerro i el fons.

Mostra una composició molt simple, sense voluntat de complicar l’obra. És, per tant, una demostració de decorativisme.

Bibliografia:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. pàg. 315.
  • Segura Martí, J. M. i Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi. 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Pàg. 64.

Exposicions:

  • Exposició «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi, 2013.

Text: Lucia Romero Segura


Cabrera Gisbert, Fernando

Bodegón de ajos y cebollas

1920 ca.

Óleo sobre lienzo

32,5 x 51,5 cm

Toda la obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert se produjo a través de un legado testamentario del Sr. Francisco Vicent Zaragoza en favor del Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Fernando Cabrera Gisbert no existe demasiada bibliografía, ya que no fue un pintor relevante en su época. Es por eso que se incluye la información que Francisco Agramunt expone en su enciclopedia de artistas valencianos.

Fernando Cabrera Gisbert nació en Alcoy en 1897, hijo del pintor Fernando Cabrera Cantó. Se formará en el taller de su padre como pintor. Se marchará a Madrid para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Su producción se centra sobre todo en la creación de obras de carácter realista y realizado con un tono muy amable. Los temas tratados serán el bodegón, el retrato y la figura, además del paisaje. El uso de la pincelada se establece dentro de la técnica impresionista.

Después de los bodegones florales que Cabrera Gisbert realizó, se encuentra esta pieza que pertenece a la Col·lecció, donde se presenta una naturaleza muerta formada por un conjunto de ajos y cebollas con elementos de barro, como el jarrón o la cazuela de cocina.

La primera diferencia que se encuentra es la cantidad de elementos que representa y la base clara que aplica. Al igual que en los bodegones florales, el fondo es oscuro, pero queda contrastado con la tonalidad clara de los vegetales.

La luz que ilumina la obra proviene del ángulo inferior derecho y aporta luz a los elementos vegetales y a la cazuela, dejando a oscuras el jarrón y el fondo.

Muestra una composición muy simple, sin voluntad de complicar la obra. Es por lo tanto, una demostración de decorativismo.

Bibliografía:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. pág. 315.
  • Segura Martí, J. M. y Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoy. 2013. Centro Cultural Mario Silvestre. Pág. 64.

Exposiciones:

  • Exposición «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centro Cultural Mario Silvestre. Alcoy, 2013.

Texto: Lucia Romero Segura

  1920  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /