Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Clavellina. Clavel.

Clavellina. Clavel.

Cabrera Gisbert, Fernando

Clavellina

1920 ca.

Oli sobre tàblex

18 x 12 cm

Tota l’obra adquirida de Ferran Cabrera Gisbert es va produir a través d’un llegat testamentari de D. Francisco Vicent Zaragoza a favor de l’Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Ferran Cabrera Gisbert no hi ha massa bibliografia, atés que no va ser un pintor de relleu en la seua època, així és que s’inclou la informació que Francisco Agramunt exposa en la seua enciclopèdia d’artistes valencians.

Ferran Cabrera Gisbert va nàixer a Alcoi el 1897, fill del pintor Ferran Cabrera Cantó. Es formarà al taller del seu pare com a pintor. Marxarà a Madrid per a formar-se a l’Escola de Belles Arts de San Fernando. La seua producció se centra sobretot en la creació d’obres de caràcter realista i desenvolupades amb un to amable. Així treballarà el gènere del bodegó, el retrat i la figura, a més del paisatge. L’ús de la seua pinzellada s’estableix dins de la tècnica impressionista.

Aquesta peça, que pertany a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi, mostra una clavellina augmentada. L’artista ha creat una obra únicament amb el motiu de la clavellina. Aquesta decisió fa que mostre la seua habilitat a l’hora de tractar la flor amb breus tocs de color que, units, formen la flor. La cromatografia del fons fa que destaquen més les tonalitats fetes servir, que es cree una volumetria causada per aquesta combinació i l’ombra que produeix la font de llum que prové de l’angle dret de l’obra. Aquesta peça es considera complementària de la peça titulada Clavellines, que mostra la representació de les mateixes flors, però la tonalitat del fons i la llum són complementàries.

Bibliografia:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. pàg. 315.
  • Segura Martí, J. M. i Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi. 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Pàg. 63.

Exposicions:

  • Exposició «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi, 2013.

Text: Lucia Romero Segura


Cabrera Gisbert, Fernando

Clavel

1920 ca.

Óleo sobre táblex

18 x 12 cm

Toda la obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert se produjo a través de un legado testamentario del Sr. Francisco Vicent Zaragoza en favor del Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Fernando Cabrera Gisbert no existe demasiada bibliografía, ya que no fue un pintor relevante en su época. Es por eso que se incluye la información que Francisco Agramunt expone en su enciclopedia de artistas valencianos.

Fernando Cabrera Gisbert nació en Alcoy en 1897, hijo del pintor Fernando Cabrera Cantó. Se formará en el taller de su padre como pintor. Se marchará a Madrid para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Su producción se centra sobre todo en la creación de obras de carácter realista y realizadas con un tono muy amable. Los temas tratados serán el bodegón, el retrato y la figura, además del paisaje. El uso de la pincelada se establece dentro de la técnica impresionista.

Esta pieza, que pertenece a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi, muestra un clavel aumentado. El artista ha creado una obra únicamente con el motivo del clavel. Esta decisión hace que muestre su habilidad con la pincelada, que mediante breves toques de color consigue crear la flor. La cromatografía del fondo hace que destaquen aún más las tonalidades utilizadas, y que se cree una volumetría causada por esta combinación y la sombra que produce la fuente de luz que proviene del ángulo derecho de la obra. Esta pieza se considera complementária de la titulada Claveles, que muestra la representación de las mismas flores, pero donde la tonalidad del fondo y la luz són complentárias.

Bibliografía:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. pág. 315.
  • Segura Martí, J. M. y Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoy. 2013. Centro Cultural Mario Silvestre. Pág. 63.

Exposiciones:

  • Exposición «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centro Cultural Mario Silvestre. Alcoy, 2013.

Texto: Lucia Romero Segura[:]

  1920  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /