Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Gerro amb clavellines. Jarron con claveles.

Gerro amb clavellines. Jarron con claveles.

Cabrera Gisbert, Fernando

Gerro amb clavellines

1920 ca.

Oli sobre llenç

34,5 x 23,5 cm

Tota l’obra adquirida de Ferran Cabrera Gisbert es va produir a través d’un llegat testamentari de D. Francisco Vicent Zaragoza a favor de l’Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Ferran Cabrera Gisbert no hi ha massa bibliografia, atés que no va ser un pintor de relleu en la seua època, així és que s’inclou la informació que Francisco Agramunt exposa en la seua enciclopèdia d’artistes valencians.

Ferran Cabrera Gisbert va nàixer a Alcoi el 1897, fill del pintor Ferran Cabrera Cantó. Es formarà al taller del seu pare com a pintor. Marxarà a Madrid per a formar-se a l’Escola de Belles Arts de San Fernando. La seua producció se centra sobretot en la creació d’obres de caràcter realista i desenvolupades amb un to amable. Així treballarà el gènere del bodegó, el retrat i la figura, a més del paisatge. L’ús de la seua pinzellada s’estableix dins de la tècnica impressionista.

Aquesta obra que es conserva en la Col·lecció d’Art s’inclou dins de la representació impressionista que exposa Agramunt. En aquest cas, igual que altres propostes, es tracta d’un bodegó on presenta únicament dues flors d’esquena a l’espectador i dins d’un gerro de fang esmaltat.

De la mateixa manera que en altres composicions, es produeix una diferenciació entre el plànol del fons i el plànol de base, i s’estableix dins de la mateixa línia cromàtica.

El gerro es troba lleugerament disposat cap a la dreta de l’obra i així es compensen les voluptuoses formes de les clavellines.

El punt de llum que aplica està situat en l’angle superior dret, el qual crea una ombra que ajuda a l’equilibri de la composició.

En destaca, sobretot, el to vibrant de les flors i la pinzellada allargada, però segura, que hi aplica. És evident que es tracta d’una obra de menor qualitat de l’artista, però el que ha captat la nostra atenció ha estat la deliberada posició de les clavellines, de les quals exposa la part posterior abans que la frontal, que és molt més rica i es presta més a l’aplicació de llum i color. Tal vegada, l’estat anímic de l’artista o la seua realitat personal apareixen representats en aquesta petita obra.

Bibliografia:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. pàg. 315.

Text: Lucia Romero Segura


Cabrera Gisbert, Fernando

Jarrón con claveles

1920 ca.

Óleo sobre lienzo.

34,5 x 23,5 cm

Toda la obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert se produjo a través de un legado testamentario del Sr. Francisco Vicent Zaragoza en favor del Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Fernando Cabrera Gisbert no existe demasiada bibliografía, ya que no fue un pintor relevante en su época. Es por eso que se incluye la información que Francisco Agramunt expone en su enciclopedia de artistas valencianos.

Fernando Cabrera Gisbert nació en Alcoy en 1897, hijo del pintor Fernando Cabrera Cantó. Se formará en el taller de su padre como pintor. Se marchará a Madrid para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Su producción se centra sobre todo en la creación de obras de carácter realista y realizadas con un tono muy amable. Los temas tratados serán el bodegón, el retrato y la figura, además del paisaje. El uso de la pincelada se establece dentro de la técnica impresionista.

Esta obra que se conserva en la Col·lecció d’Art se incluye dentro de la representación impresionista que expone Francisco Agramunt. En este caso, igual que otras propuestas, se trata de un bodegón donde presenta únicamente dos flores de espaldas al espectador y dentro de un jarrón de barro esmaltado.

Al igual que se encuentra en otras composiciones, se produce una diferenciación entre el plano del fondo y el plano de base, y se establece dentro de una misma línea cromática.

El jarrón se encuentra ligeramente dispuesto hacia la derecha de la obra, de esta manera se compensan las voluptuosas formas de los claveles.

El punto de luz que aplica esta situado en el ángulo superior derecho, el cual crea una sombra que ayuda al equilibrio de la composición.

Cabe destacar, el tono vibrante de las flores y la pincelada alargada, pero segura, que aplica. Es evidente que se trata de una obra de menor calidad del artista, pero lo que ha capta la atención del espectador ha sido la deliberada posición de los claveles, de los que expone la parte posterior antes que la frontal, que es mucho más rica y se presta más a la aplicación de luz y color. Tal vez, el estado anímico del artista o su realidad personal aparecen representados en esta pequeña obra.

Bibliografía:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. Pág. 315.

Texto: Lucia Romero Segura[:]

  1920  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /