Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Gerro amb flors roges. Jarrón con flores rojas

Gerro amb flors roges. Jarrón con flores rojas

Cabrera Gisbert, Fernando

Gerro amb flors roges

1920 ca.

Oli sobre tela

18 x 33 cm

Tota l’obra adquirida de Ferran Cabrera Gisbert es va produir a través d’un llegat testamentari de D. Francisco Vicent Zaragoza a favor de l’Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Ferran Cabrera Gisbert no hi ha massa bibliografia, atés que no va ser un pintor de relleu en la seua època, així és que s’inclou la informació que Francisco Agramunt exposa en la seua enciclopèdia d’artistes valencians.

Ferran Cabrera Gisbert va nàixer a Alcoi el 1897, fill del pintor Ferran Cabrera Cantó. Es formarà al taller del seu pare com a pintor. Marxarà a Madrid per a formar-se a l’Escola de Belles Arts de San Fernando. La seua producció se centra sobretot en la creació d’obres de caràcter realista i desenvolupades amb un to amable. Així treballarà el gènere del bodegó, el retrat i la figura, a més del paisatge. L’ús de la seua pinzellada s’estableix dins de la tècnica impressionista.

L’obra que es conserva en la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi és una obra de petit format, igual que la resta del mateix autor, i el gènere representat és el bodegó.

Es presenta en aquest cas un element principal, un gerro amb una combinació de roses de diferents colors, sobre una taula coberta amb un mocador bordeaux. La tonalitat escollida per al fons s’acosta molt a l’escollida per a representar el mocador, cosa que atenua el contrast de plànols.

L’objecte principal destaca per la diferenciació cromatogràfica, ja que els tons freds ressalten sobre aquest fons fosc i càlid. S’endevina un punt lumínic que prové de l’angle superior esquerre i que atorga una petita llum tant al gerro com a les flors. En aquest cas, a diferència d’altres obres on la llum aviva les tonalitats de l’obra, es produeix un enfosquiment de la proposta.

Les flors que presenta dins el gerro es mostren en diferents estats de maduració i tonalitats. Les flors més tancades, en estat de capoll, són les representades de color rosa. La forma més oberta, en plenitud, podríem dir que és la roja. I, finalment, la flor que es representa en decadència és la tonalitat ataronjada. Aquesta divisió cromàtica i d’estat de la flor lliga conceptualment amb els diferents estats de la Mare de Déu. Es podria pensar que ha tingut la intencionalitat de convertir un bodegó en una representació religiosa.

Bibliografia:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. Pàg. 315.

Text: Lucia Romero Segura


Cabrera Gisbert, Fernando

Jarrón con flores rojas

1920 ca.

Óleo sobre tabla

18 x 33 cm.

Toda la obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert se produjo a través de un legado testamentario del Sr. Francisco Vicent Zaragoza en favor del Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Fernando Cabrera Gisbert no existe demasiada bibliografía, ya que no fue un pintor relevante en su época. Es por eso que se incluye la información que Francisco Agramunt expone en su enciclopedia de artistas valencianos.

Fernando Cabrera Gisbert nació en Alcoy en 1897, hijo del pintor Fernando Cabrera Cantó. Se formará en el taller de su padre como pintor. Se marchará a Madrid para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Su producción se centra sobre todo en la creación de obras de carácter realista y realizadas con un tono muy amable. Los temas tratados serán el bodegón, el retrato y la figura, además del paisaje. El uso de la pincelada se establece dentro de la técnica impresionista.

La obra que se conserva en la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi es una obra de pequeño formato, al igual que el resto de obras del mismo autor el género representado es el bodegón.

En este caso se presenta un elemento principal, un jarrón con flores con una combinación de rosas de diferentes tonos, sobre una mesa cubierta con un pañuelo bordeaux.

La tonalidad elegida para el fondo se acerca mucho a la del pañuelo con lo que se el contraste de planos queda muy atenuado.

El objeto principal destaca por la diferenciación tonal, ya que los tonos fríos resaltan sobre este fondo oscuro y cálido. Se adivina un punto lumínico que procede del ángulo superior izquierdo y que otorga una pequeña luz tanto en el jarrón como en las flores. En este caso, a diferencia de otras obras donde la luz aviva las tonalidades de la obra, se produce un oscurecimiento de la propuesta.

Las flores que presenta dentro del jarrón se muestran en diferentes estados de maduración y tonalidades. Las flores más cerradas, en estado capullo son las representadas en rosa. La forma más abierta, en plenitud podríamos decir es la roja. Y por último la flor que se representa en decadencia es la tonalidad anaranjada. Esta división cromática y de estado de la flor une conceptualmente con los diferentes estados de la Virgen, y por lo tanto se podría pensar que ha tenido una cierta intencionalidad de convertir un bodegón en una representación religiosa iconográficamente hablando.

Bibliografía:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. pág. 315

Texto: Lucia Romero Segura

[:]

  1920  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /