Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Gerro amb roses. Jarrón con rosas[:]

Gerro amb roses. Jarrón con rosas[:]

Cabrera Gisbert, Fernando

Gerro amb roses

1920 ca.

Oli sobre tela

50 x 40,5 cm

Tota l’obra adquirida de Ferran Cabrera Gisbert es va produir a través d’un llegat testamentari de D. Francisco Vicent Zaragoza a favor de l’Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Ferran Cabrera Gisbert no hi ha massa bibliografia, atés que no va ser un pintor de relleu en la seua època, així és que s’inclou la informació que Francisco Agramunt exposa en la seua enciclopèdia d’artistes valencians.

Ferran Cabrera Gisbert va nàixer a Alcoi el 1897, fill del pintor Ferran Cabrera Cantó. Es formarà al taller del seu pare com a pintor. Marxarà a Madrid per a formar-se a l’Escola de Belles Arts de San Fernando. La seua producció se centra sobretot en la creació d’obres de caràcter realista i desenvolupades amb un to amable. Així treballarà el gènere del bodegó, el retrat i la figura, a més del paisatge. L’ús de la seua pinzellada s’estableix dins de la tècnica impressionista.

L’obra que pertany a la Col·lecció d’Art Municipal d’Alcoi presenta la composició d’un bodegó format per un gerro de porcellana decorat amb elements florals i xinesos. Representa tres roses de diferents colors, que ja mostren signes d’estar pansides. Realitza breus tocs de llum per a mostrar la direcció de la qual prové la font lumínica i així donar un poc de vida a les flors de tonalitats més clares. El fons fosc fa que no ressalten les roses de to roig obscur i, fins i tot, fa que es confonguen.

Bibliografia:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. pàg. 315.

Text: Lucia Romero Segura


Cabrera Gisbert, Fernando

Jarrón con rosas

1920 ca.

Óleo sobre lienzo

50 x 40,5 cm

Toda la obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert se produjo a través de un legado testamentario del Sr. Francisco Vicent Zaragoza en favor del Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Fernando Cabrera Gisbert no existe demasiada bibliografía, ya que no fue un pintor relevante en su época. Es por eso que se incluye la información que Francisco Agramunt expone en su enciclopedia de artistas valencianos.

Fernando Cabrera Gisbert nació en Alcoy en 1897, hijo del pintor Fernando Cabrera Cantó. Se formará en el taller de su padre como pintor. Se marchará a Madrid para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Su producción se centra sobre todo en la creación de obras de carácter realista y realizadas con un tono muy amable. Los temas tratados serán el bodegón, el retrato y la figura, además del paisaje. El uso de la pincelada se establece dentro de la técnica impresionista.

La obra que pertenece a la Col·lecció d’Art Municipal d’Alcoi presenta la composición de un bodegón formado por un jarrón de porcelana decorado con los elementos florales y orientales. Representa tres rosas de diferentes colores, que muestran signos de estar secas. Realiza breves toques de luz para mostrar la dirección de la cual proviene la fuente lumínica y así dar un poco de vida a las flores de tonalidades más claras. El fondo oscuro hace que no resalten las rosas de tono rojo oscuro, consiguiendo que se confundan el fondo y las flores.

Bibliografía:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. Pág. 315.

Texto: Lucia Romero Segura

[:]

  1920  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /