Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Paisatge amb arbres. Paisaje con árboles

Paisatge amb arbres. Paisaje con árboles

Cabrera Gisbert, Fernando

Paisatge amb arbres

1920 ca.

Oli sobre tàblex

31,5 x 24 cm

Tota l’obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert es va produir a través d’un llegat testamentari de D. Francisco Vicent Zaragoza a favor de l’Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Fernando Cabrera Gisbert no hi ha massa bibliografia, atés que no va ser un pintor de relleu en la seua època, així és que s’inclou la informació que Francisco Agramunt exposa en la seua enciclopèdia d’artistes valencians.

Fernando Cabrera Gisbert va nàixer a Alcoi el 1897, fill del pintor Fernando Cabrera Cantó. Es formarà al taller del seu pare com a pintor. Marxarà a Madrid per a formar-se a l’Escola de Belles Arts de San Fernando. La seua producció se centra sobretot en la creació d’obres de caràcter realista i desenvolupades amb un to amable. Així treballarà el gènere del bodegó, el retrat i la figura, a més del paisatge. L’ús de la seua pinzellada s’estableix dins de la tècnica impressionista.

Aquesta petita taula és un paisatge on tant el suport com el format d’aquest ens indica que és una obra-estudi. Segurament l’artista degué fer aquesta peça a plein air per a poder captar amb més força la incisió de la llum sobre el paisatge de primavera que reflecteix l’obra. Un prat amb flors i amb tres arbres que, amb la seua presència, indiquen la profunditat de l’obra. Establint la línia de l’horitzó es poden apreciar unes línies de xiprers amb una tonalitat verda molt brillant i unes muntanyes esborrades per veladures. Una obra en què, tot i ser simplement un paisatge, l’artista ha treballat la pinzellada ondulant i breu per a la formació del fullatge dels arbres, on hi ha una llibertat de factura que no la fa pesada a l’observador.

Bibliografia:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. pàg. 315.

Text: Lucia Romero Segura


Cabrera Gisbert, Fernando

Paisaje con árboles

1920 ca.

Óleo sobre tablex

31,5 x 24 cm

Toda la obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert se produjo a través de un legado testamentario del Sr. Francisco Vicent Zaragoza en favor del Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Fernando Cabrera Gisbert no existe demasiada bibliografía, ya que no fue un pintor relevante en su época. Es por eso que se incluye la información que Francisco Agramunt expone en su enciclopedia de artistas valencianos.

Fernando Cabrera Gisbert nació en Alcoy en 1897, hijo del pintor Fernando Cabrera Cantó. Se formará en el taller de su padre como pintor. Se marchará a Madrid para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Su producción se centra sobre todo en la creación de obras de carácter realista y realizado con un tono muy amable. Los temas tratados serán el bodegón, el retrato y la figura, además del paisaje. El uso de la pincelada se establece dentro de la técnica impresionista.

Esta pequeña tabla es un paisaje hecho sobre un soporte y un tamaño que nos indica que es una obra-estudio. Seguramente el artista debió hacer esta pieza a plein air para poder captar con más fuerza la incisión de la luz sobre el paisaje en primavera que refleja la obra. Un prado con flores y tres árboles que, con su presencia, indican la profundidad de la obra. Estableciendo la línea del horizonte se pueden apreciar unas líneas de cipreses con una tonalidad verde muy brillante y unas montañas borradas por las veladuras. Una obra en la cual, aún siendo simplemente un paisaje, el artista ha trabajado la pincelada ondulante y breve para la formación de las hojas de los árboles, donde se aprecia una libertad de factura que no la hace pesada al observador.

Bibliografía:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. Pág. 315.

Texto: Lucia Romero Segura[:]

  1920  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /