Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Pitxer amb roses. Jarrón con rosas

Pitxer amb roses. Jarrón con rosas

Cabrera Gisbert, Fernando

Pitxer amb roses

1920 ca.

Oli sobre tela

45 x 28 cm

Tota l’obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert es va produir a través d’un llegat testamentari del Sr. Francisco Vicent Zaragoza a favor de l’Ajuntament d’Alcoi. En l’angle inferior esquerre es pot observar la firma “A mi amigo Paco. Nando”, que deixa clara l’estreta relació entre l’artista i Francisco Vicent Zaragoza.

Sobre Fernando Cabrera Gisbert no hi ha massa bibliografia, atés que no va ser un pintor de relleu en la seua època, així és que s’inclou la informació que Francisco Agramunt exposa en la seua enciclopèdia d’artistes valencians.

Fernando Cabrera Gisbert va nàixer a Alcoi el 1897, fill del pintor Fernando Cabrera Cantó. Es formarà al taller del seu pare com a pintor. Marxarà a Madrid per a formar-se a l’Escola de Belles Arts de San Fernando. La seua producció se centra sobretot en la creació d’obres de caràcter realista i desenvolupades amb un to amable. Així treballarà el gènere del bodegó, el retrat i la figura, a més del paisatge. L’ús de la seua pinzellada s’estableix dins de la tècnica impressionista.

Aquesta peça presenta un vas cilíndric amb unes flors pansides. El vas mostra el mateix dibuix que anteriors models fets servir de porcellana blanca amb decoració de color blau. Les roses que ha pres per a representar són de color rosa i groc i ja mostren signes de pansiment. Amb la flor mirant a terra i un pètal caigut, no queda res del que van ser, unes esplendoroses roses fresques. En aquest bodegó floral el fons no treballa com a element de ressalt del motiu principal, sinó que en ser tan fosc i no establir-se una gran font de llum, fa que l’obra quede enfosquida i poc vibrant. L’ombra que produeix el gerro ens diu que el focus lumínic es troba establert per l’esquerra.

Bibliografia:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. Pàg. 315.

Text: Lucia Romero Segura


Cabrera Gisbert, Fernando

Jarrón con rosas

1920 ca.

Óleo sobre lienzo

45 x 28 cm

Toda la obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert se produjo a través de un legado testamentario del Sr. Francisco Vicent Zaragoza en favor del Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Fernando Cabrera Gisbert no existe demasiada bibliografía, ya que no fue un pintor relevante en su época. Es por eso que se incluye la información que Francisco Agramunt expone en su enciclopedia de artistas valencianos.

Fernando Cabrera Gisbert nació en Alcoy en 1897, hijo del pintor Fernando Cabrera Cantó. Se formará en el taller de su padre como pintor. Se marchará a Madrid para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Su producción se centra sobre todo en la creación de obras de carácter realista y realizado con un tono muy amable. Los temas tratados serán el bodegón, el retrato y la figura, además del paisaje. El uso de la pincelada se establece dentro de la técnica impresionista.

Esta pieza presenta un vaso cilíndrico con unas flores secas. El vaso muestra el mismo dibujo que en anteriores modelos utilizados de porcelana blanca con decoración azul. Las rosas que ha tomado para representar son de color rosa y amarillo, y muestran signos de muerte. Con la flor mirando al suelo y un pétalo caído, no queda nada de lo que fueron, unas esplendorosas rosas frescas. En este bedegón floral el fondo no trabaja como un elemento de resalte del motivo principal, sinó que al ser tan oscuro y no establecer una gran fuente de luz, hace que la sombra quede oscurecida y poco vibrante. La sombra que produce el jarrón nos dice que el fondo lumínico se encuentra establecido por la parte izquierda de la obra.

Bibliografía:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. pág. 315.

Texto: Lucia Romero Segura[:]

  1920  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /