Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Pitxer amb roses. Jarrón con rosas

Pitxer amb roses. Jarrón con rosas

Cabrera Gisbert, Fernando

Pitxer amb roses

1920 ca.

Oli sobre taula

29,5 x 22 cm

Tota l’obra adquirida de Ferran Cabrera Gisbert es va produir a través d’un llegat testamentari de D. Francisco Vicent Zaragoza a favor de l’Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Ferran Cabrera Gisbert no hi ha massa bibliografia, atés que no va ser un pintor de relleu en la seua època, així és que s’inclou la informació que Francisco Agramunt exposa en la seua enciclopèdia d’artistes valencians.

Ferran Cabrera Gisbert va nàixer a Alcoi el 1897, fill del pintor Ferran Cabrera Cantó. Es formarà al taller del seu pare com a pintor. Marxarà a Madrid per a formar-se a l’Escola de Belles Arts de San Fernando. La seua producció se centra sobretot en la creació d’obres de caràcter realista i desenvolupades amb un to amable. Així treballarà el gènere del bodegó, el retrat i la figura, a més del paisatge. L’ús de la seua pinzellada s’estableix dins de la tècnica impressionista.

Aquesta obra és un exemple del que Agramunt descriu en el seu diccionari, pel que fa al tractament de l’obra de Cabrera Gisbert, on realitza una representació del bodegó mitjançant la tècnica impressionista.

En aquesta ocasió es presenta l’element que vol representar sobre un espai determinat, amb un mocador que estableix la base i un fons neutre.

Presenta un gerro de vidre amb unes roses ataronjades i rosa. L’artista demostra en aquesta obra la gran habilitat per a treballar amb la tècnica impressionista, de pinzellada ampla i amb molta força, i aconseguir la transparència del vidre, que en moltes ocasions és un element molt complicat de desenvolupar.

La llum en aquesta obra prové de l’angle superior dret, tal com ho demostra l’ombra projectada de les roses caigudes sobre el fons. Una composició gens atapeïda, molt natural i molt equilibrada, que fa que l’obra es presente com un excel·lent element decoratiu.

Bibliografia:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. pàg. 315.
  • Segura Martí, J. M i Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi. 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Pàg. 63.

Exposicions:

  • Exposició «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi, 2013.

Text: Lucia Romero Segura


Cabrera Gisbert, Fernando

Jarrón con rosas

1920 ca.

Óleo sobre tabla

29,5 x 22 cm

Toda la obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert se produjo a través de un legado testamentario del Sr. Francisco Vicent Zaragoza en favor del Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Fernando Cabrera Gisbert no existe demasiada bibliografía, ya que no fue un pintor relevante en su época. Es por eso que se incluye la información que Francisco Agramunt expone en su enciclopedia de artistas valencianos.

Fernando Cabrera Gisbert nació en Alcoy en 1897, hijo del pintor Fernando Cabrera Cantó. Se formará en el taller de su padre como pintor. Se marchará a Madrid para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Su producción se centra sobre todo en la creación de obras de carácter realista y realizadas con un tono muy amable. Los temas tratados serán el bodegón, el retrato y la figura, además del paisaje. El uso de la pincelada se establece dentro de la técnica impresionista.

Esta obra es un ejemplo de lo que Agramunt describe en su diccionario, sobre el tratamiento de la obra de Cabrera Gisbert, donde realiza una representación del bodegón a través de la técnica impresionsita.

En esta ocasión se presenta el elemento a representar sobre un espacio determinado, con un pañuelo se establece la base y un fondo neutro.

Presenta un jarrón de cristal con unas rosas anaranjadas y rosa. El artista demuestra en esta obra la gran habilidad para trabajar con la técnica impresionista, de pincelada ancha y con mucha fuerza, y conseguir la transparéncia del cristal, que en muchas ocasiones es un elemento muy complicado de trabajar.

La luz que aparece en estaobra proviene del ángulo superior derecho tal y como lo demuestra la sombra poryectada de las rosas caídas sobre el fondo.

Una composición nada abigarrada, muy natural y muy equilibrada que hace que la obra se presente como un excelente elemento decorativo.

Bibliografía:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. pàg. 315
  • Segura Martí, J. M y Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi. 2013. Centro Cultural Mario Silvestre. Alcoy. Pág. 63.

Exposiciones:

  • Exposición «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centro Cultural Mario Silvestre. Alcoy.2013.

Texto: Lucia Romero Segura[:]

  1920  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /