Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Porta. Puerta

Porta. Puerta

Cabrera Gisbert, Fernando

Porta

1920 ca.

Oli sobre tàblex

35 x 26,5 cm

Tota l’obra adquirida de Ferran Cabrera Gisbert es va produir a través d’un llegat testamentari de D. Francisco Vicent Zaragoza a favor de l’Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Ferran Cabrera Gisbert no hi ha massa bibliografia, atés que no va ser un pintor de relleu en la seua època, així és que s’inclou la informació que Francisco Agramunt exposa en la seua enciclopèdia d’artistes valencians.

Ferran Cabrera Gisbert va nàixer a Alcoi el 1897, fill del pintor Ferran Cabrera Cantó. Es formarà al taller del seu pare com a pintor. Marxarà a Madrid per a formar-se a l’Escola de Belles Arts de San Fernando. La seua producció se centra sobretot en la creació d’obres de caràcter realista i desenvolupades amb un to amable. Així treballarà el gènere del bodegó, el retrat i la figura, a més del paisatge. L’ús de la seua pinzellada s’estableix dins de la tècnica impressionista.

Aquesta obra no té la menor importància perquè allò que representa és exclusivament l’entrada a un mas, i l’artista el que ha volgut treballar és la incisió de la llum sobre un model constructiu. No hi ha cap tipus d’intenció d’immortalitzar res en concret, treballa amb la seua pinzellada impressionista aquesta casa on els contrastos de llum i ombra juguen per a formar aquesta vista. A la part dreta, una breu font de fulles verdes donen color i llum a la monòtona composició i alegren amb el seu to i les seues flors el tema escollit.

Les pinzellades són decidides, no hi ha cap tipus de dubte que l’artista sabia què volia representar i com, amb un bon joc de colors i tractament de la llum, crea aquesta entrada a una casa amb pinzellades comptades, però encertades en la seua plasmació.

Bibliografia:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. pàg. 315.
  • Segura Martí, J. M. i Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi. 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Pàg. 62.

Exposicions:

  • Exposició «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi, 2013.

Text: Lucia Romero Segura


Cabrera Gisbert, Fernando

Puerta

1920 ca.

Óleo sobre tablex

35 x 26,5 cm

Toda la obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert se produjo a través de un legado testamentario del Sr. Francisco Vicent Zaragoza en favor del Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Fernando Cabrera Gisbert no existe demasiada bibliografía, ya que no fue un pintor relevante en su época. Es por eso que se incluye la información que Francisco Agramunt expone en su enciclopedia de artistas valencianos.

Fernando Cabrera Gisbert nació en Alcoy en 1897, hijo del pintor Fernando Cabrera Cantó. Se formará en el taller de su padre como pintor. Se marchará a Madrid para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Su producción se centra sobre todo en la creación de obras de carácter realista y realizado con un tono muy amable. Los temas tratados serán el bodegón, el retrato y la figura, además del paisaje. El uso de la pincelada se establece dentro de la técnica impresionista.

Esta obra no tiene la menor importancia porque lo que representa es exclusivamente la entrada a una masía, y el artista lo que ha querido trabajar es la incisión de la luz sobre un modelo constructivo. No hay ningún tipo de intención de inmortalizar nada en concreto, trabaja con su pincelada impresionista esta casa donde los contrastes de luz y sombra juegan para formar esta vista. En la parte derecha, una breve fuente de luz de hojas verdes dan color a la monótona composición y alegran con su tono y sus flores el tema escogido.

Las pinceladas son decididas, no hay ningún tipo de duda que el artista sabia que queria representar y como, con un jugo de colores y de luz, crea esta entrada a una casa con pinceladas contadas pero muy acertadas en su plasmación.

Bibliografía:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. pág. 315.
  • Segura Martí, J. M. y Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoy. 2013. Centro Cultural Mario Silvestre. Pág. 62.

Exposiciones:

  • Exposición «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centro Cultural Mario Silvestre. Alcoy, 2013.

Texto: Lucia Romero Segura

  1920  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /