Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  La portella. El portón

La portella. El portón

Mataix Monllor, José

Portella

Inicis segle XX

43 x 33 cm

Oli sobre llenç

L’obra arriba a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi a través del llegat testamentari de Francisco Vicent Zaragoza. La firma de l’artista es pot observar a l’angle inferior dret.

José Mataix Monllor (Alcoi, 1882 –  Alcoi, 1952) és un artista que de ben jove va mostrar interés pel dibuix i la pintura, va assistir a les classes de Dibuix de l’Escola Superior Industrial, on va tindre com a mestres Laporta, Morrió i Cabrera. Els seus condeixebles van ser Solroja, Romeu, Llàcer i Pascual. Va participar en l’exposició de pintors que va fer el centre en 1901 i on va obtenir el Primer Premi de Paisatge, per l’obra Mariola.

En 1904 va marxar a Madrid on va treballar sota la direcció d’Emili Sala. Aquell any va participar en l’Exposició Nacional de Belles Arts amb les obres Les dotse, Últimas horas i Picos del Castellá, en què va obtenir una Menció d’Honor. En morir el seu mestre i amic, Emili Sala, i el seu pare en 1910, va tornar a la ciutat per a fer-se càrrec dels negocis familiars. El seu vertader objectiu era aconseguir la fama a través de la seua producció, però la necessitat econòmica va fer que abandonara momentàniament la seua carrera artística. Però la seua necessitat de ser artista era més forta, i va començar a participar en les classes de Cabrera a la Reial Fàbrica de Draps. Amb Cabrera, la seua carrera va prendre forma, i va aprendre a desenvolupar paisatges, figures, bodegons, flors, interiors i composicions. A partir del seu contacte amb Cabrera Cantó es va convertir en pintor, on les seues obres van adquirir un reconeixement i va començar a vendre-les. Impulsat pel seu mestre, va desenvolupar els temes d’espais oberts, paisatges dels voltants d’Alcoi, les serres… La seua pintura es va decantar cap a l’experimentació neoimpressionista, sensible al color clar, lluminós, on els temes de les carrasques, els pins, els riscos, les oliveres… van afavorir la llibertat del pinzell. El paisatge va ser la seua font de material, ja que li proporcionava múltiples possibilitats com treballar els capvespres de la tardor o la gran claror que oferia l’estiu fins a les grans masses boscoses o els terrenys llaurats. Amb la seua obra es va demostrar un pintor dotat per al paisatge, el color i la llum.

Va ser pioner a Alcoi del neoimpressionisme i va ser a partir del 1944 quan el seu nom va començar a destacar. Aquest any va guanyar la primera medalla de la Primera Exposició Provincial de Belles Arts de la Diputació d’Alacant.

Va obtenir un gran èxit en 1946, amb una exposició al Círculo Industrial d’Alcoi i l’any següent a Bilbao repetirà el mateix èxit amb motiu d’una mostra antològica. En 1951 va realitzar una mostra completa a València al Círculo de Bellas Artes de València.

Mataix morirà en 1952. En 1962, la Sala Braulio de València li va dedicar una exposició retrospectiva, que oferia un panorama complet de la seua obra. I a Alacant, la Galeria Devesa li va dedicar una antològica.

Aquesta peça entra dins de les obres que pinta Mataix com a espais dels voltants d’Alcoi, de la serra, on allò que cerca és la representació a manera de paisatge d’un element que tot sol no seria considerat mai un objecte artístic. Mataix, tal com s’ha exposat en la biografia, va ser un gran paisatgista i queda manifesta aquesta gran habilitat, atés que una simple porta es converteix en una obra on queda representat l’estudi cromàtic i lumínic  d’un matí d’estiu banyat per unes ombres que transporten una frescor de la serra.

Bibliografia:

  • Agramunt, F. Diccionario de artistas valencianos del siglo XX. Ed. Albatros. 1999. Tomo III. Pàg. 1100.
  • Espí Valdès, A. «La escuela pictórica alcoyana. 1769 – 1969». Saitabi: revista de la Facultat de Geografia i Història, ISSN 0210-9980, núm. 23, 1973, pàgs.191-220.
  • Segura Martí, J. M. i Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi, 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013. Pàg. 60.

Exposicions:

  • Exposició «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013. Pàg. 61.

Text: Lucia Romero Segura


Mataix Monllor, José

El portón

Inicios siglo XX

43 x 33 cm

Óleo sobre lienzo

Esta obra llegó a la Col·lecció d’Art a través del legado testamentario de Francisco Vicent Zaragoza. La firma del artista se puede observar en el ángulo inferior derecho.

José Mataix Monllor (Alcoy, 1882 – Alcoy, 1952). Artista que desde muy joven mostró interés por el dibujo y la pintura, asistió a las clases de Dibujo de la Escuela Superior Industrial, donde tuvo como maestros a Laporta, Morrió y Cabrera. Sus condiscípulos fueron Solroja, Romeu, Llácer y Pascual. Participar en la exposición de pintores que hizo el centro en 1901 y donde obtuvo el Primer Premio de Paisaje por la obra Mariola.

En 1904 se marchó a Madrid donde trabajó bajo la dirección de Emilio Sala. Aquel año participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes con las obras Les dotze, Últimas horas y Picos del Castellá, donde obtuvo una Mención de Honor. Al morir su maestro y amigo, Emilio Sala, y su padre en 1910, volvió a la ciudad para encargarse de los negocios familiares. Su verdadero objetivo era conseguir la fama a través de su producción, pero la necesidad económica hizo que abandonara momentáneamente su carrera artística. Pero la necesidad de ser artista era más fuerte, y empezó a participar en las clases de Cabrera en la Real Fábrica de Draps. Con Cabrera, su carrera empezó a tomar forma, y aprendió a desarrollar paisajes, figuras, bodegones, flores, interiores y composiciones. A partir de su contacto con Cabrera Cantó se convirtió en pintor, donde sus obras adquirieron un reconocimiento y empezó a venderlas- Impulsado por su maestro, desarrolló temas de espacios abiertos, paisajes del entorno de Alcoi, la sierra, … Su pintura se decantó hacia una experimentación neoimpresionista, sensible al color claro, luminoso, donde los temas de las carrascas, los pinos, los acantilados, los olivos, … favorecieron la libertad del pincel. El paisaje fue su fuente de material, ya que le proporcionaba múltiples posibilidades como trabajar los atardeceres del otoño o la gran claridad que ofrecía el verano, hasta las grandes masas boscosas o los terrenos labrados. Con su obra se demostró un pintor dotado para el paisaje, el color y la luz.

Fue pionero en Alcoi del neoimpresionismo, y fue a partir del 1944 cuando su nombre empezó a destacar. Ese año ganó la primera medalla de la Primera Exposición Provincial de Bellas Artes de la Diputación de Alicante.

Obtuvo un gran éxito en 1946, con una exposición en el Círculo Industrial de Alcoy y el año siguiente en Bilbao repetirá el mismo éxito con motivo de una muestra antológica. En 1951 realizó una muestra completa en Valencia en el Círculo de Bellas Artes de Valencia.

Mataix morirá en 1952. En 1962, la Sala Braulio de Valencia le dedicó una exposición retrospectiva, que ofrecía un panorama completo de su obra. Y Alicante, la Galería Devesa, le dedicó una antológica.

Esta pieza entra dentro de las obras que Mataix pinta como los espacios del entorno de Alcoy, de la sierra, donde lo que busca és la representación a modo de paisaje de un elemento que solo no seria considerado como objeto artístico. Mataix, tal y como se ha expuesto en la biografia, fue un gran paisajista y queda manifiesta esta gran habilidad, dado que és capaz de convertir una simple puerta en una obra donde queda representado el estudio cromático y lumínico de una mañana de verano bañada por una sombras que nos trasladan al frescor de la sierra.

Bibliografía:

  • Agramunt, F. Diccionario de artistas valencianos del siglo XX. Ed. Albatros. 1999. Tomo III. Pág. 1100.
  • Espí Valdès, A. «La escuela pictórica alcoyana. 1769 – 1969». Saitabi: revista de la Facultat de Geografia i Història, ISSN 0210-9980, núm. 23, 1973, Págs.191-220.
  • Segura Martí, J. M. y Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013. Pág. 60.

Exposiciones:

  • Exposición «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013. Pág. 61.

Texto: Lucia Romero Segura[:]

  1920  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /