Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Pitxer amb flors. Jarrón con flores

Pitxer amb flors. Jarrón con flores

Cabrera Gisbert, Fernando

Pitxer amb flors

1929

Oli sobre cartó

25 x 17,5 cm

Tota l’obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert es va produir a través d’un llegat testamentari de D. Francisco Vicent Zaragoza a favor de l’Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Fernando Cabrera Gisbert no hi ha massa bibliografia, atés que no va ser un pintor de relleu en la seua època, així és que s’inclou la informació que Francisco Agramunt exposa en la seua enciclopèdia d’artistes valencians.

Fernando Cabrera Gisbert va nàixer a Alcoi el 1897, fill del pintor Fernando Cabrera Cantó. Es formarà al taller del seu pare com a pintor. Marxarà a Madrid per a formar-se a l’Escola de Belles Arts de San Fernando. La seua producció se centra sobretot en la creació d’obres de caràcter realista i desenvolupades amb un to amable. Així treballarà el gènere del bodegó, el retrat i la figura, a més del paisatge. L’ús de la seua pinzellada s’estableix dins de la tècnica impressionista.

L’obra que es conserva en la Col·lecció de l’Ajuntament d’Alcoi és una obra enclavada en el gènere del bodegó. Es presenta un gerro decorat amb tonalitats blaves, que contrasta amb les flors que presenta, que pertanyen a la gamma dels càlids, i com a element de transició es presenten unes flors de color rosa.

La composició és molt simple i poc carregada, cosa que fa que el bodegó es presente natural. La pinzellada que fa servir és, tal com afirma Agramunt, de factura impressionista.

El fons que ha escollit l’artista, en combinació amb una forta font de llum, augmenta la cromatografia tan viva que presenta l’obra.

Bibliografia:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. Pàg. 315.

Text: Lucia Romero Segura


Cabrera Gisbert, Fernando

Jarrón con flores

1929

Óleo sobre cartón

25 x 17,5 cm

Toda la obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert se produjo a través de un legado testamentario del Sr. Francisco Vicent Zaragoza en favor del Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Fernando Cabrera Gisbert no existe demasiada bibliografía, ya que no fue un pintor relevante en su época. Es por eso que se incluye la información que Francisco Agramunt expone en su enciclopedia de artistas valencianos.

Fernando Cabrera Gisbert nació en Alcoy en 1897, hijo del pintor Fernando Cabrera Cantó. Se formará en el taller de su padre como pintor. Se marchará a Madrid para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Su producción se centra sobre todo en la creación de obras de carácter realista y realizadas con un tono muy amable. Los temas tratados serán el bodegón, el retrato y la figura, además del paisaje. El uso de la pincelada se establece dentro de la técnica impresionista.

La obra que se conserva en la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi es una obra enclavada en el género del bodegón. Se presenta un jarrón decorado con tonalidades azules, que contrasta con las flores que presenta, que pertenecen a la gama de los cálidos, y como elemento de transición se presentan unas flores de color rosa.

La composición es muy simple y poco cargada, lo cual hace que el bodegón se presente natural. La pincelada que utiliza es, tal y como afirma Agramunt, de factura impresionista.

El fondo elegido por el artista, en combinación con una fuerte fuente de luz, aumenta la cromatografía tan viva que presenta la obra.

Bibliografía:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. Pág. 315.

Texto: Lucia Romero Segura

  1929  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /