Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Estany. Estanque

Estany. Estanque

Carbonell, I.

Estany

1932

65 x 80 cm

Oli sobre llenç

Estany apareix com una obra que pertany a l’Ajuntament dins del Llibre de Registre d’entrada d’objectes en propietat i depòsit del Museu d’Art d’Alcoi, procedent de la recuperació del Patrimoni Artístic Nacional. Igual que moltes que pertanyen a la Col·lecció, va ser entregada per a la formació del Museu d’Art en 1945.

L’obra presenta un paisatge on l’objecte d’estudi és un estany i la formació rocosa on està enclavat. La tècnica que s’ha fet servir és la desenvolupada pel luminisme, que era de la qual bevien els artistes espanyols de les primeres dècades del segle XX. L’artista crea el paisatge a base de pinzellades molt marcades que van formant les roques i la vegetació que contrastaran amb l’aigua. Les pinzellades fins i tot fan la sensació que l’obra s’ha realitzat de forma ràpida, cosa que ens podria portar a pensar que és un quadre realitzat a l’aire lliure o plein air. Hi destaca l’estudi de la llum, on la part central es troba més enfosquida per la presència de les roques i els laterals més clars, ja que estan més oberts.

El reflex de l’aigua es trasllada a la terra a través de pinzellades molt allargades que omplen els laterals d’una cromatografia freda i molt moguda.

Bibliografia:

  • Segura Martí, J. M. i Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi. 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Pàg. 59.

Exposicions:

  • Exposició “Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930”. Centre Cultural Mario Silvestre. 2013.

Text: Lucia Romero Segura


Carbonell, I.

Estanque

1932

65 x 80 cm.

Óleo sobre lienzo.

Estanque aparece como una obra que pertence a l’Ajuntament d’Alcoi dentro del Libro de Registro de entrada de objetos en propiedad y depósito del Museo de Arte de Alcoy, procedente de la recuperación del Patrimonio Artístico Nacional. Al igual que el resto de obras que fueron recuperadas por Patrimonio Nacional, eran destinadas a la formación del Museo de Arte de 1945.

La obra presenta un paisaje donde el objeto de estudio es un estanque y la formación rocosa donde esta enclavado. La técnica que se ha utilizado es la desarrollada por el luminismo, que era de la cual bebían los artistas españoles de las primeras décadas del siglo XX. El artista crea el paisaje mediante pinceladas muy marcadas que van formando las rocas y la vegetación que contrastan con el agua. Las pinceladas, incluso, dan la sensación de que la obra se ha realizado de forma rápida, lo que nos puede llevar a pensar que la obra se ha realizado al aire libre o plein air. Destaca el estudio de la luz, donde la parte central se encuentra más oscurecida por la presencia de las rocas y los laterales más claros, ya que están más abiertos.

El reflejo del agua se traslada a la tierra a través de pinceladas muy alargadas que llenan los laterales de una cromatografía fría y con movimiento.

Bibliografía:

  • Segura Martí, J. M. y Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoy. 2013. Centro Cultural Mario Silvestre. Pág. 59.

Exposiciones:

  • Exposició “Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930”. Centro Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013.

Texto: Lucia Romero Segura[:]

  1932  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /