Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  5 minuts. 5 minutos

5 minuts. 5 minutos

Ferrándiz Llopis, Tomàs

5 minuts

1939

Sanguina sobre paper

21,5 x 16 cm

Tomàs Ferrándiz Llopis (Alcoi 1914 – Madrid 2010) és un artista que va treballar tant la pintura com l’escultura. Entre 1928 i 1934 serà aprenent als tallers de decoració i pintura, i estudiarà més tard a l’Escola Superior de Treball. En 1934 realitza una primera exposició individual a Alacant, on presenta escultures, dibuixos i pintures. En aquest mateix any marxarà a Madrid amb una beca de formació de la Diputació d’Alacant per a estudiar Arts i Oficis i després a l’Acadèmia de Belles Arts de San Fernando.

Abans de la Guerra Civil realitza les il·lustracions de la biografia de Gabriel Miró que du per títol Biografia intima de Gabriel Miró. Su vida y su obra (1935); ja durant la guerra va col·laborar en el diari Humanidad, on publicava diferents dibuixos (1937); i va il·lustrar un llibre desconegut de Miguel Hernández titulat Versos en la Guerra (1938).

En 1937, va decidir participar en l’Exposició Internacional de París, al Pavelló Espanyol, amb l’obra Retrat de l’Escriptor Rafael Mengual Soriano i el panell central d’“El poble espanyol defensant la democràcia” d’un mural que du per títol “Clamor de guerra” i que va ser exposat a Alcoi en la mostra Temps de guerra. 1936-39. Tomàs Ferrándiz (Centenari del seu naixement 1914- 2014). Aquestes obres seran seleccionades i seran exposades en l’Exposició Internacional de París de 1937.

Després de la guerra, curiosament no pateix cap tipus de represàlia, i continua amb els seus estudis a San Fernando, fins que aconsegueix el títol de Profesor de Dibujo por el  Ministerio de Educación Nacional.

Es converteix en professor d’Escultura a l’Escola de Belles Arts de Tetuan i serà l’encarregat de crear una càtedra d’escultura, que aconsegueix crear en 1946. En 1953 guanya una beca d’escultura de la Fundación Conde de Cartagena, que el durà a Anglaterra on estudia al Royal College of Art de Londres en el curs 1953 – 1954.

En 1955 les seues obres seran exposades a la mostra de la Royal Academy of Art Summer Exhibition de Londres. En 1967 guanyarà el premi d’honor del II Certamen d’Arts Plàstiques de Tetuan.

L’obra que pertany a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi, es tracta d’un nu femení realitzat amb sanguina sobre paper. S’aprecia que l’obra és un esbós ràpid, realitzat en tan sols cinc minuts. El dibuix deixa entreveure com la mà de l’artista en la realització de la figura li dóna una tendència volumètrica, l’interessant és la conformació del cos en volums. Potser aquest ràpid esbós servira per a una idea d’un relleu, una escultura o una composició, el fet és que altres peces similars es van exposar en la mostra que va arribar a Alcoi en 2014.

 Bibliografia:

  • DD.AA. Patrimoni Alcoià. Ed. Periódico Ciudad de Alcoy i Diputació Provincial d’Alacant. 2008. Pàg. 123.
  • Castillo, F. Beneito, A. Bonet, J. M. Catàleg de l’exposició Temps de guerra. 1936-39. Tomàs Ferrándiz (Centenari del seu naixement 1914- 2014).

http://www.alcoi.org/export/sites/default/es/areas/cultura/cca/descargas/Temps-de-guerra.pdf

Text: Lucia Romero Segura


Ferrándiz Llopis, Tomás

5 minutos

1939

Sanguina sobre papel

21,5 x 16 cm.

 

Tomás Ferrándiz Llopis (Alcoi 1914 – Madrid 2010) es un artista que trabajó tanto la pintura como la escultura. Entre 1928 y 1934 será aprendiz en los talleres de decoración y pintura, y estudiará más tarde en la Escuela Superior del Trabajo. En 1934 realiza una primera exposición individual en Alicante, donde presenta esculturas, dibujos y pinturas. En ese mismo año se marchará a Madrid con una beca de formación de la Diputación de Alicante para estudiar Artes y Oficios, y después en la Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Antes de la Guerra Civil realiza las ilustraciones de la biografía de Gabriel Miró titulado Biografía íntima de Gabriel Miró. Su vida y su obra (1935); en plena guerra colaboró en el diario Humanidad, donde publicaba diferentes dibujos (1937); además ilustró un libro desconocido de Miguel Hernández titulado Versos en la Guerra (1938).

En 1937, decidió participar en la Exposición Internacional de París, en el Pabellón Español, con la obra Retrato del Escritor Rafael Mengual Soriano y el panel central El pueblo español defendiendo la democracia  de un mural que lleva por título Clamor de guerra y que fue expuesto en Alcoy en la muestra Temps de guerra. 1936 – 39. Tomás Ferrnadiz (Centenari del seu naixement 1914 – 2014). Estas obras serán seleccionadas y serán expuestas en la Exposición Internacional de París de 1937.

Después de la guerra, curiosamente no sufre ningún tipo de represalia, y continua con sus estudios en San Fernando, hasta que consigue el título de Profesor de dibujo por el Ministerio de Educación Nacional.

Se convierte en profesor de Escultura en la Escuela de Bellas Artes de Tetuán y será el encargado de crear una cátedra de escultura, que consigue crear en 1946. En 1953 gana una beca de escultura de la Fundación Conde de Cartagena, que lo llevará a Inglaterra donde estudia en el Royal College of Art de Londres en el curso 1953 – 1954.

E 1955 sus obras serán expuestas en la muestra de la Royal Academy of Art Summer Exhibition de Londres. En 1967 ganará el premio de honor del II Certamen de Artes Plásticas de Tetuán.

 La obra que pertenece a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi, se trata de una desnudo femenino realizado en sanguina sobre papel. Se aprecia que la obra es un boceto rápido, realizado en pocos minutos. El dibujo deja entrever como la mano del artista en la realización de la figura le da una tendencia volumétrica, ya que lo interesante es la conformación  del cuerpo en volúmenes. Puede ser que este rápido boceto sirviera para una idea de un relieve, una escultura o una composición, el hecho es que otras piezas similares se expusieron en la muestra que llegó a Alcoy en 2014.

 Bibliografía:

  • Patrimoni Alcoià. Ed. Periódico Ciudad de Alcoy i Diputación Provincial de Alicante. 2008. Pág. 123.
  • Castillo, F. Beneito, A. Bonet, J. M. Catálogo de la exposición Temps de guerra. 1936-39. Tomàs Ferrándiz (Centenari del seu naixement 1914- 2014).

http://www.alcoi.org/export/sites/default/es/areas/cultura/cca/descargas/Temps-de-guerra.pdf

 Texto: Lucia Romero Segura[:]

  1939  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /