Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Escena amb cabra i arbres. Escena con cabra y árboles.

Escena amb cabra i arbres. Escena con cabra y árboles.

Autor desconegut

Escena amb cabra i arbres.

Mitjans del s.XX

19 x 12,5 cm

Oli sobre tàblex

Aquesta obra que pertany a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi va arribar a formar part del patrimoni municipal a través del llegat testamentari del Sr. Francisco Vicent Zaragoza.

L’obra destaca per les seues reduïdes dimensions pel que es dedueix que es tracta d’un estudi al natural. Donada la pinzellada es tracta d’un treball realitzat a l’aire lliure, on el que es vol transmetre és la incisió de la llum sobre el color i la realització veloç de l’obra.

El tema es tracta d’un paisatge rural on es presenten diversos arbres que creen ombres i la petita figura d’una cabra.

El joc de la llum i de les ombres creades pels arbres es transmet en els diferents tractaments cromàtics i la disposició sobre el suport amb una pinzellada curta i vibrant.

Aquesta peça es podria incloure dins l’expressionisme donada aquesta pinzellada enèrgica i les tonalitats que conformen el paisatge.

Bibliografia:

  • Segura Martí, J.M. i Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013.

Text: Lucia Romero Segura[:es]Autor desconocido


Escena con cabra y árboles

Mediados del s.XX

19 x 12,5 cm

Óleo sobre tablex

Esta obra que pertenece a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi llegó a formar parte del patrimonio municipal a través del Legado Testamentario de Francisco Vicent Zaragoza.

La obra destaca por sus reducidas dimensiones por lo que se deduce que se trata de un estudio del natural. Dada la pincelada se trata de un trabajo realizado al aire libre, donde aquello que se pretende transmitir es la incisión de la luz sobre el color y la rápida realización de la obra.

El tema de la obra es un paisaje rural donde se presentan unos árboles que crean sombras y una pequeña figura de una cabra.

El juego de la luz y de las sombras creadas por los árboles se transmite en los diferentes tratamientos cromáticos y la disposición sobre el soporte con una pincelada corta y vibrante. Esta pieza se podría incluir dentro del expresionismo dada esta pincelada enérgica y las tonalidades que conforman el paisaje.

Bibliografía:

  • Segura Martí, J.M. y Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013.

Texto: Lucia Romero Segura[:]

  1950  /  Art  /  Last Updated abril 16, 2020 by Lucia Romero Segura  /