Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Paisatge. Paisaje.

Paisatge. Paisaje.

Aracil Ruescas, Rafael

Paisatge

Oli sobre llenç

115 x 90 cm

1952

Rafael Aracil Ruescas (Alcoi, 1930), va estudiar a la Facultat de Belles Arts de Sant Carles a València, becat per la Universitat i per l’Ajuntament. Rafael Aracil va acabar la carrera en 1952.

Va marxar a Granada per completar els seus estudis i perfeccionar tècniques. En 1957 es va establir a París, on va obtenir una beca com a artista resident a Beaus Arts. Tal com afirma el mateix Aracil Ruescas, aquesta beca li va permetre la primera evolució artística que es produeix, passant de l’art constructivista a una figuració expressionista.

Ell mateix afirma que totes les etapes que van produint-se en el seu desenvolupament artístic estan interrelacionades.

En 1967 va tornar a Espanya i va ser professor de l’Escola d’Arts i Oficis d’Alcoi, de la qual va passar a ser director, una vegada ja oficial. I va ser professor a l’Institut Pare Vitòria i al col·legi La Salle d’Alcoi.

A la fi dels anys 70, Rafael Aracil va experimentar una evolució molt important segons afirma el mateix pintor, on descobreix que tant la seua vida com la seua obra són espirituals, i va començar a investigar sobre els mons amorfs, i a plasmar l’art com a reflex de l’ànima de la Humanitat.

Dins de la seua producció pictòrica trobem diferents temàtiques: el paisatge, el retrat, el nu, els bodegons, les composicions i els cartells, i tot allò que realitza a partir dels anys 80 són obres amb un gran influx de la temàtica i filosofia de les Vibracions.

Estudi, mostra un bodegó de tres elements, una paleta de pintor, un gerro amb material artístic i un bust. Tal com el seu títol indica, aquesta peça és un dels tants estudis que han de realitzar els artistes per a poder anar estudiant els encaixos de cada element, la llum i la seua incisió sobre el color, les ombres, les pinzellades…, un munt d’informació que a la fi queda reflectit en el treball proposat.

Aquesta obra presenta un paisatge on es pot entreveure una certa influència dels paisatges de William Turner, on la importància de l’atmosfera es trasllada sobre el llenç. La mestria amb la qual es troba realitzada la broma i l’ambient que es recrea demostra que l’artista té un domini de la pintura, la cromatografia i l’espai.

Una obra que destaca no pel que es representa, sinó més aviat per com es representa i les sensacions que aporta.

Biografia:

Bibliografia:

  • AA. Patrimoni Alcoià. Ed. Periódico Ciudad de Alcoy i Diputació Provincial d’Alacant. 2008. Pàg. 123.
  • Segura Martí, J. M. i Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. II Catàleg de pintures. Del 1940 al 2014. Alcoi, 2015. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2015.

Text: Lucia Romero Segura

Aracil Ruescas, Rafael

Paisaje

Óleo sobre lienzo

115 x 90 cm

1952

Rafael Aracil Ruescas (Alcoi, 1930), estudió en la  Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, becado por la Universidad y por el ayuntamiento, Rafael Aracil acabó la carrera en 1952.

Se marchó a Granada para completar sus estudios y perfeccionar técnicas. En 1957 se estableció en París, donde obtuvo una beca como artista residente en Beaus Arts. Tal y como afirma el propio Aracil Ruescas, esta beca le permitió la primera evolución artística que se produce, pasando del arte constructivista a una figuración expresionista.

Él mismo afirma que todas las etapas que se van produciendo en su desarrollo artístico, se encuentran interrelacionadas.

En 1967 vuelve a España y es profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Alcoy, pasando a ser director del mismo centro, una vez ya oficial. También fue profesor en el Instituto Pare Vitoria y de la escuela La Salle de Alcoy.

Al final de los años 70, Rafael Aracil, experimentó una evolución muy importante según afirma el mismo pintor, donde descubre que tanto su vida como su obra son espirituales y empieza a investigar sobre los mundos amorfos, y a plasmar el arte como reflejo del alma de la Humanidad.

Dentro de su producción pictórica encontramos diferentes temáticas; el paisaje, el retrato, el desnudo, los bodegones, las composiciones y los carteles. Y todo aquello que realiza a partir de los 80 son obras con una gran influencia de la temática y filosofia de las Vibraciones.

Esta obra presenta un paisaje donde se puede ver una cierta influencia de los paisajes de William Turner, donde la importancia de la atmósfera se traslada sobre el lienzo. La maestría con la cual se encuentra realizada la bruma y el ambiente que se recrea demuestra que el artista tiene un dominio de la pintura, la cromatografía y el espacio.

Una obra que destaca no por aquello que se representa sino por cómo se representa y las sensaciones que aporta.

Biografía:

Bibliografía:

  • AA. Patrimoni Alcoià. Ed. Periódico Ciudad de Alcoy y Diputación Provincial de Alicante. 2008. Pág. 123.
  • Segura Martí, J.M. y Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. II Catàleg de pintures. Del 1940 al 2014. Alcoi, 2015. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2015.

Texto: Lucia Romero Segura

  1952  /  Art  /  Last Updated abril 15, 2020 by Lucia Romero Segura  /