Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Pare Eduard Vitoria. Padre Eduardo Vitoria

Pare Eduard Vitoria. Padre Eduardo Vitoria

Autor desconegut

Pare Eduard Vitòria

1955

22 x 29 cm.

Gravat sobre paper.

Aquesta obra que pertany a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi és una donació del pare Eduard Vitòria.

La peça incorpora una inscripció, a la part inferior, a mà del mateix Eduard Vitòria:

«Al muy apreciado Exmo. Ayuntamiento de Alcoy como cariñoso recuerdo de sincera gratitud» firma y rúbrica «Eduardo Vitoria». I al dors de l’obra es llig: «Fecha homenaje = 7-5-55».

Eduard Vitòria Miralles (Alcoi, 1864 – 1958) Químic i jesuïta, pioner als estudis de química orgànica a Espanya.

En 1874 va realitzar els estudis de batxiller a València i en 1881 va marxar a Madrid per estudiar Matemàtiques, però no va acabar els seus estudis perquè es volia fer jesuïta. En 1886 va entrar a la Companyia en Veruela. Va iniciar els estudis de Física i Química a la Universitat de Barcelona i va acabar a la Universitat de València en 1896 amb un Premi Extraordinari. Quan va completar els seus estudis sobre Teologia, es va ordenar com a sacerdot.

Va marxar a la Universitat de Lovaina per a realitzar la Tesi Doctoral en Química Orgànica amb Louis Henry (1834- 1913). Va defensar la Tesi i va obtenir “Plus Grande Distinction”. Va publicar dues obres: Manual de Química moderna, teórica y experimental con sus aplicaciones al comercio y a la industria (1910) i Catálisis química, sus teorías y aplicaciones en el laboratorio y en la industria (1911).

La gran aportació del pare Eduard Vitòria va ser la seua capacitat en ensenyar la química a l’alumnat on es considerava imprescindible l’ús del laboratori com a eina experimental i necessària d’aprenentatge.

En 1927 va publicar el seu llibre més important: La Química del Carbono, teórica y práctica con vistas muy especiales a la síntesis en el laboratorio y en la industria.

En 1946 va rebre la Gran Creu Alfons X el Savi i en 1955 la Medalla d’Or de Mèrit al Treball. Va morir en 1958 a l’edat de 94 anys.

Aquesta obra es tracta d’un gravat del qual es van fer diverses còpies en ocasió de l’atorgament de la Medalla d’Or del Mèrit al Treball, en 1955. El pare Eduard Vitòria, en agraïment a tots els que el van recolzar en la seua carrera, fa arribar aquest gravat.

Bibliografia:

Text: Lucia Romero Segura

Autor desconcido

Padre Eduardo Vitoria

1955

22 x 29 cm.

Grabado sobre papel

Esta obra que pertenece a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi es una donación del padre Eduardo Vitoria.

La pieza incorpora una inscripción, en la parte inferior, realizada a mano del mismo Eduardo Vitoria:

«Al muy apreciado Exmo. Ayuntamiento de Alcoy como cariñoso recuerdo de sincera gratitud» firma y rúbrica «Eduardo Vitoria». Y en el dorso de la pieza se puede leer: «Fecha homenaje = 7-5-55».

Padre Eduardo Vitoria Miralles (Alcoy, 1864 – 1958) Químico y jesuita, pionero en los estudios de química orgánica en España.

En 1874 realizó los estudios de Bachiller en Valéncia y en 1881 marchó a Madrid para estudiar Matemáticas, pero no terminó sus estudios porque decidió tomar los hábitos dentro de la orden de los jesuitas. En 1886 entro en la Compañía de Veruela. Inició sus estudios de Física y Química en la Universidad de Barcelona y los terminó en la Universidad de Valencia en 1896 con un Premio Extraordinario. Cuando completó sus estudios sobre teología, se ordenó como sacerdote.

Se marchó a la Universidad de Lovaina para realizar la Tesis Doctoral en Química Orgánica con Louis Henry (1843 – 1913). Defendió la Tesis y obtuvo la calificación “Plus Grande Distinction”. Publicó dos obras: Manual de Química moderna, teórica y experimental con sus aplicaciones al comercio y a la industria (1910) y Catálisis química, sus teorías y aplicaciones en el laboratorio y en la industria (1911).

La gran aportación del padre Eduardo Vitoria fue su capacidad para enseñar la química al alumnado donde consideraba imprescindible el uso del laboratorio como herramienta experimental y necesaria de aprendizaje.

En 1927 publicó su libro más importante: La Química del Carbono, teórica y práctica con vistas muy especiales a la síntesis en el laboratorio y en la industria.

En 1946 recibió la Cran Cruz Alfonso X el Sabio y en 1955 la Medalla de Oro al Merito al Trabajo. Murió en 1958 a la edad de 98 años.

Esta obra se trata de un grabado del que se realizaron diferentes copias cuando recibió la Medalla de Oro al Merito al Trabajo, en 1955. El padre Eduardo Vitoria, como agradecimiento a todos los que lo apoyaron en su carrera, hizo llegar este grabado.

Bibliografía:

Texto: Lucia Romero Segura

  1955  /  Art  /  Last Updated abril 15, 2020 by Lucia Romero Segura  /