Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Santa Ana, la Mare de Déu i el nen – s.XVI

Santa Ana, la Mare de Déu i el nen – s.XVI

Santa Anna, la Mare de Déu i el Nen.

Atribuïble a Joan de Joanes

Oli sobre tela encolat a una taula.

57 x 44 cm

s.XVI

L’obra representa l’escena en què es troben les figures de Santa Anna, la Mare de Déu i el Nen amb un llibre.

Observant les tres figures, veiem santa Anna, que sembla que tinga la mateixa edat que la Mare de Déu, característica que es donava en l’època. A més a més, se la hi representa amb un tocat blanc que li cobreix tot el cap, símbol de les dones casades. També s’hi observa un halo de santedat que fa que l’obra es puga considerar de concepció immaculista.

La Mare de Déu hi apareix amb un vestit roig, símbol de l’amor i amb una rosa a la mà dreta, símbol de diferents conceptes espirituals, com són la santedat, la caritat o la maternitat. Per a reforçar el tema de la santedat, s’hi presenta la Mare de Déu amb un halo igual que el de santa Anna.

Al braç de la Mare de Déu trobem la figura de Jesús, que es representa nu amb un drap púdic. Aquest se situa al centre de la composició formada per les dues mares i assenyala directament el llibre que sosté santa Anna. El llibre fa una doble al·lusió: per una banda, a l’ensenyament de santa Anna a la Mare de Déu; i, d’altra banda, a la futura Passió de Crist que es troba escrita al seu destí.

Aquesta escena s’anomenarà Santa Anna Triple, ja que s’hi representa la triple generació de l’Arbre de Jesè, i serà molt popular des de l’edat mitjana, moment en què la figura de santa Anna aconsegueix un gran apogeu, fins a la fi del segle XVI aproximadament.

La figura de santa Anna va arribar a tenir molta importància a través dels Evangelis Apòcrifs, que es van prendre com a referent per a explicar la infantesa de la Mare de Déu i la infantesa de Jesús. Però serà arran del Concili de Trent, en el segle XVI, que a poc a poc es van deixar de tenir els Evangelis Apòcrifs com a referents per a seguir estrictament el que relataven els Evangelis Canònics, ja que duia a confusió.

Aquesta obra de la Col·lecció d’art de l’Ajuntament d’Alcoi, al gener del 2016, es va considerar per part d’Albert Ferrer, de la Universitat Autònoma de Xile; de Beatriu Navarro, Josep Lluís Cebrián i Estefania Ferrer, de la Universitat de València, que és atribuïble a la mà de Joan de Joanes.

Una antiga intervenció va deixar l’obra en molt males condicions, es va endur una part de la capa pictòrica que deixa entreveure el dibuix original i que demostra que no hi té res a veure, per la qual cosa s’ha considerat que era una taula aprofitada. Per altra banda, la factura dels halos es valora que també pertanyen al mateix moment en què es va fer la primera intervenció, ja que es troben realitzats amb una factura molt tosca.

Bibliografia de l’article:

  • Carmona Muela, Juan. Iconografia de los santos. Ed. Istmo. Madrid. 2003
  • Ferrer Orts, Albert; Navarro Buenaventura, Beatriu; Josep Lluís Cebrián i Molina; Ferrer del Río, Estefanía. Tres pinturas valencianas inéditas de Joanes, Requena y Espinosa. Boletín de Arte, Universitat de Màlaga, núm. 36, 2015. pp. 219 – 222.
  • Peinado Gumán, Juan Antonio. La iconografia de Santa Ana Triple. Su casuística en el Arzobispado de Granada. Revista del CEHGR, núm. 26. 2014. pp. 201 – 222.
  • Stratton, Suzane. Cuadernos de Arte e Iconografia. Tomo I-2. Fundación Universitaria Española.1988.

Bibliografia de l’obra:

  • Article : Descubren una obra de Juan de Juanes en la colección municipal. Diari El Nostre. 23 de gener de 2016. pàg. 13.
  • DD.AA. Camins d’Art. AlcoiLa Llum de les Imatges. Generalitat Valenciana, 2011. ISBN: 978-84-482-5515-2
  • Ferrer Orts, Albert; Navarro Buenaventura, Beatriu; Josep Lluís Cebrián i Molina; Ferrer del Río, Estefanía. Tres pinturas valencianas inéditas de Joanes, Requena y Espinosa. Boletín de Arte, Universitat de Màlaga, núm. 36, 2015. pp. 219 – 222.
  • Segura Martí, Josep Mª; Santamaria Cuello, Miquel. Col·lecció d’Art. Ajuntament d’Alcoi. I. Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Ajuntament d’Alcoi. 2013. ISBN:84-89136-76-9

Exposicions:

  • Camins d’Art. Alcoi 2011. Generalitat Valenciana, La Llum de les Imatges. 2011
  • Col·lecció d’Art. Del segle XVI a la dècada de 1930. Ajuntament d’Alcoi. 2013

Text: Lucia Romero Segura

  1560  /  Art  /  Last Updated January 16, 2017 by artalcoi  /  Tags: , , , , , , , , ,