Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Sagrada Familia amb Sant Joanet – s. XVI

Sagrada Familia amb Sant Joanet – s. XVI

Sagrada Família amb Sant Joanet – finals s. XVI

Autor anònim

Oli sobre fusta

87 x 63 cm

s.XVI

L’obra presenta la Mare de Déu com a figura central que abraça Jesús i sant Joanet, que es troben disposats a la part inferior de la composició. A més a més, hi trobem sant Josep que emmarca la figura de la Mare de Déu a la dreta; i, a l’esquerra, una figura femenina; que tal com es pregunta Lorenzo Hernandez Guardiola, a la seua anàlisi de l’obra realitzada al catàleg de La Llum de les Imatges. Camins d’Art, 2011, la figura podria ser un àngel que contempla l’escena entre els infants.

La composició és triangular, formada per la figura de la Mare de Déu i les extensions dels seus braços, que ens dirigeixen la mirada cap a les figures de Jesús i sant Joanet.

Tal com afirma Lorenzo Hernández:

…se muestra a la Virgen rodeando con sus brazos los cuerpos del Niño y san Juanito, que se identifica mediante la caña y la filactelia con la leyenda Ecce Agnus Dei, que se muestra a sus pies.” (p. 234)

 Sant Josep es presenta com un home ancià recolzat sobre un bastó, que observa l’escena amb una mirada de dolçor davant els dos infants. La representació de sant Josep segueix la forma tradicional establerta de representar-lo com un home ancià.

Pel que fa a la figura femenina del fons, aquesta sembla que estiga amagada i que done aprovació de l’escena a què està assistint. Tal vegada per aquest motiu, es pot pensar que siga un àngel que contempla el grup.

L’escena es troba localitzada a l’interior d’un habitatge on la cromatografia de les teles donen aquesta calidesa que emana també de la postura de la Mare de Déu. Les teles segueixen la mateixa direcció dels braços de la Verge i això fa  que es cree una harmonia estètica de l’obra.

Seguint amb l’anàlisi de la Mare de Déu, aquesta manté una posició i una mirada que ens recorda l’obra de Leonardo da Vinci, La Verge de les roques. S’ha de comentar que la data de realització de l’obra de la Col·lecció d’Art d’Alcoi se situa a la fi del segle XVI, per la qual cosa no és gens impensable que l’artista que executara la taula tinguera influències del Renaixement italià, introduït a València de mans d’Hernando Yáñez de la Almedina.

Segons Lorenzo Hernandez:

Los modelos desnudos de ambos niños, sus actitudes, el tipo del de Jesús, derivan de modelos de los Hernando, Yáñez y Llanos, como se puede advertir en el Niño del Descanso en la Huida a Egipto de Llanos, en el retablo mayor de la catedral de Valencia.” (p. 234)

 Per acabar, cal esmentar sobre les figures dels dos infants que s’hi presenten en una posició en escorç un poc forçada i poc aconseguida.

Així, doncs, com a conclusió, l’artista que va realitzar aquesta taula, va procurar reflectir les influences renaixentistes del moment i del que s’ha considerat que segurament degué ser un seguidor dels Hernando.

Bibliografia

  • Hernandez Guardiola, Lorenzo. Sagrada Familia con san Juanito. Fitxa 40 en Camins d’Art. La Llum de les Imatges. Alcoi, cat. exp. Generalitat Valenciana,  2011. ISBN: 978-84-482-5515-2.

Exposicions:

  • Camins d’Art. Alcoi 2011. Generalitat Valenciana, La Llum de les Imatges. 2011.
  • Col·lecció d’Art. Del segle XVI a la dècada de 1930. Ajuntament d’Alcoi. 2013.

Text: Lucia Romero Segura.

  1595  /  Art  /  Last Updated January 16, 2017 by artalcoi  /  Tags: , , , , , , , , ,