Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  L’Anunciació de Nostra Senyora s.XVII

L’Anunciació de Nostra Senyora s.XVII

p-002

L’Anunciació de Nostra Senyora

Autor desconegut

Oli sobre taula

134 x 73 cm

Segle XVII

 

Depositada a l’església parroquial de Sant Maure i Sant Francesc d’Alcoi.

L’obra presenta l’escena de l’anunciació de l’arcàngel Gabriel a la Mare de Déu, el qual li anuncia que serà la mare de Jesús. Aquest episodi pertany a l’Evangeli de Sant Lluc (1, 26-38), on es narra aquest esdeveniment, però sense donar més informació del lloc on es desenvolupa l’escena. La nostra imatge representa la Mare de Déu en actitud d’oració davant la presència de l’Arcàngel. Du com a indumentària una toca de color blau, símbol de la Mare de Déu, i la seua posició és en actitud d’agenollar-se. Es troba dins d’un interior d’un habitatge, fet que ens és referit per l’escriptori que té davant i on descansa un llibre i un got amb flors. Tradicionalment el llibre que la Mare de Déu llig quan se li presenta l’Arcàngel, i que ha estat considerat així pels estudiosos, és el llibre del profeta Isaïes, que fan referència a la concepció de la Mare de Déu (Is 7, 14). El got de lliris que es presenta a la imatge, iconogràficament apareix en diferents estats de la floració: com a capolls, semioberts i oberts, que fan referència directament a la triple virginitat de Maria, abans, durant i després del part.

L’Arcàngel es presenta amb les ales obertes sobre un núvol i amb un bàcul a la mà com a símbol del poder delegat. De orma poc reeixida, alça el braç i assenyala la Mare de Déu amb el dit, fet que dóna suport a la seua acció anunciadora.

Als peus de la Mare de Déu, es pot apreciar una cistella amb una tela brodada i un rodet de fil al costat, cosa que fa al·lusió a l’activitat del filat que, segons les fonts apòcrifes, era l’activitat que estava desenvolupant la Mare de Déu en el moment de l’Anunciació.

En aquesta obra es mesclen les tradicions oriental i occidental, per la varietat iconogràfica que l’autor de l’obra ha incorporat al llenç.

Aquest tipus d’obres eren molt habituals a les portes dels tríptics o políptics.

Bibliografia:

  • Beneito Lloris, Àngel; Espí Valdés, Adrià; Guillem García, Gabriel. 50 años del nuevo templo. Alcoi (1956-2006). Real Parroquia San Mauro y San Francisco.

Catàleg:

  • 50 años del nuevo templo. Alcoi (1956-2006). Real Parroquia San Mauro y San Francisco.

Text: Lucia Romero Segura.

  1620  /  Art  /  Last Updated January 13, 2017 by artalcoi  /  Tags: , , , , , ,