Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Xinés amb fanal

Xinés amb fanal

Solroja Julià, Roger

Xinés amb fanal

Inicis s. XX

50 x 33 cm

Oli sobre taula

L’obra apareix al Llibre de Registre d’entrada d’objectes en propietat i depòsit del Museu d’Art d’Alcoi com una donació que es fa per a la creació, en 1945, del Museu de Belles Arts.

Roger Solroja (1881-1937), nascut a Alcoi, va ser pintor, dibuixant, il·lustrador, cartellista i escriptor segons F. Agramunt (1999:1682). Sobre aquest artista per desgràcia no es tenen massa dades. Se sap, segons A. Espí, que va ser alumne de Francesc Laporta i Ferran Cabrera, i que va acudir a les classes tant de l’Escola Industrial com de l’Escola d’Arts i Oficis i el trobarem més endavant a la casa “La Bolla”. Així, doncs, la formació se sap que la va obtenir a Alcoi en totes les acadèmies que oferia la ciutat. Va ser professor de l’Escola d’Arts i Oficis d’Alcoi, i la seua primera mostra pública va ser el 1901, on va participar en una exposició d’art local amb l’obra Bodegón, amb la que va guanyar un tercer premi.

Tal com apunta Espí al Boletín Informativo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy sobre un apunt al diari El Heraldo de Alcoy:

“Tiene soltura en el lápiz y luz en el color, así como palpable espontaneidad en la pincelada”.

A més d’aquest bodegó que va presentar, es coneix una obra anomenada En la boca de la fragua, també molt comentada en aquell moment i que pertany a una col·lecció particular d’Alcoi.

Es té coneixement que va ser el creador del Llibret de Comparses que es va publicar abans de 1920.

Segons Espí, l’obra que pertany a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi, deu pertànyer a la primera època de l’artista.

Xinés amb fanal representa una escena creada a través del concepte dels tenebristes d’Utrecht, on basant-se en la creació d’una escena tenebrista d’estil caravaggista, introduïen un punt de llum artificial reconegut, per exemple un ciri. En aquest cas, Solroja fa un estudi d’aquest estil pictòric del segle XVII i el seu punt de llum artificial en aquesta ocasió és un fanalet.

La figura del personatge queda en contrast i es crea aquest clarobscur que demana l’obra tenebrista, tot i que molt aguditzada i molt més contrastada.

El fet d’escollir un personatge oriental entra dins de la temàtica orientalista del segle XIX, tot i que normalment es feia servir per a demostrar les riqueses de teles i escenaris, a més dels exotismes que aporta la cultura occidental.

Bibliografia:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de artistas valencianos del siglo XX. Albatros. 1999. Pàg. 1682
  • Espí Valdés; A. Boletín informativo municipal del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy. Núm. 9 (Enero – Diciembre). Ajuntament d’Alcoi. 1969.
  • Segura Martí, J. M. i Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi. 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Pàg. 55

Exposicions:

  • Exposició “Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930”. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013.

Text: Lucia Romero Segura

  1903  /  Art  /  Last Updated September 5, 2017 by Lucia Romero Segura  /