Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  A l’Abisme

A l’Abisme

A l’abisme

Cabrera Cantó, Ferran

Oli sobre llenç

415 x 330 cm

1905

Obra propietat del Museu del Prado i cedida en depòsit a l’Ajuntament d’Alcoi. Adquirida pel Museu del Prado a l’artista en 1906.

Ferran Cabrera Cantó (Alcoi, 1866-1937), pintor alcoià que es va formar a l’Acadèmia de Sant Carles de València per a continuar en la de San Fernando a Madrid, i acabar a Roma amb una pensió de la Diputació d’Alacant. Després de tres anys a Roma, tornarà a Alcoi, i donarà classes a l’Escola Industrial i a la Casa de la Bolla. Es casarà amb Milagros Gisbert, filla del seu protector, però que va morir a l’any d’haver-se casat. Es tornarà a casar amb la seua cunyada, Elvira Brutinel, també vídua.

Instal·larà el seu taller a la Casa del Pavo, al carrer de Sant Nicolau, i es convertirà en l’epicentre polític, cultural i intel·lectual de la ciutat. Sense necessitats econòmiques, es dedica a l’art plenament sense imposicions externes. L’obra de Cabrera experimentarà diferents fases, tant estètiques com temàtiques, que s’han de tenir presents per a poder comprendre cada obra.

No és el mateix tractament el que realitza a l’obra Mors in Vita, que en un paisatge o en l’obra titulada A l’abisme.

Tal com explica el Mubag, l’obra de Cabrera mostra diferents etapes, la que realitza després del seu viatge a Itàlia, on farà obres d’història o d’argument, i posteriorment es dirigeix cap a temàtiques del costumisme valencià amb una factura luminista, tal com les desenvoluparà Sorolla, però sense exagerar tant la pinzellada. A partir del descobriment del seu propi entorn natural, pintarà paisatges de la serra de Mariola, amb la voluntat de captar la llum i la recreació de l’atmosfera de la nostra terra. També realitzarà obres religioses per a decorar les esglésies de Santa Maria, Sant Jordi i Sant Maure i Sant Francesc.

Com es pot apreciar, Ferran Cabrera Cantó és un artista a qui li agrada la investigació i l’exploració de nous temes i arguments, a més d’aconseguir una evolució de la seua factura que es transmet a les pinzellades.

L’obra A l’Abisme, que pertany a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi, es tracta d’una obra realitzada el 1905 amb motiu de la participació de Ferran Cabrera en l’Exposició Nacional de 1906, en la qual va meréixer la Primera Medalla. Aquesta obra representa en la carrera de Cabrera el reconeixement nacional com a gran pintor.

Es tracta d’una representació de l’abisme, on es representen les ànimes turmentades. A la part superior de l’escena es veu la creu de Jesucrist d’on es troben lligades tres cordes, una per cada clau de Crist. Aquestes cordes es troben tallades, excloent de la salvació les ànimes que es troben a l’abisme. A la part superior es veuen unes petites figures d’un àngel, un papa, un cardenal i altres personatges que donen l’esquena a les ànimes perdudes, marxen sense mirar enrere i sense mostrar compassió per la seua salvació.

L’obra mostra un gran dramatisme en els rostres de les figures, que expressen la desesperació de l’avenir de la seua ànima.

Segons Espí (1984: 49):

“…sobresale el estudio anatómico de aquellos cuerpos convulsos, azotados por el esfuerzo y la agitación, dantescos incluso, en los que resulta fácil adivinar la “terribilitá” miguelangelesca aprendida en el testero de la Capilla Sixtina”.

Bibliografia:

  • Espí Valdés, A. La Colección de Cuadros del Excmo. Ayuntamiento. Boletín Informativo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy. nº 4. (1964).
  • Espí Valdés, Adrián. Acercamiento al mundo plástico y humano de Cabrera Cantó. Revista interdisciplinar. Nº 3 i 4. IES Pare Vitoria. Alcoi.1984.
  • Museo del Prado: Al Abismo. https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/al-abismo/e0042bc3-73ea-4bf6-90be-681b1eee6fbc
  • Segura Martí, J. M. i Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi, 2013. Pàg.43

Text: Lucia Romero Segura

  1905  /  Art  /  Last Updated January 18, 2017 by artalcoi  /  Tags: , , , , , , , , ,