Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  5 minuts

5 minuts

Ferrándiz Llopis, Tomàs

5 minuts

1939

Sanguina sobre paper

21,5 x 16 cm

 

Tomàs Ferrándiz Llopis (Alcoi 1914 – Madrid 2010) és un artista que va treballar tant la pintura com l’escultura. Entre 1928 i 1934 serà aprenent als tallers de decoració i pintura, i estudiarà més tard a l’Escola Superior de Treball. En 1934 realitza una primera exposició individual a Alacant, on presenta escultures, dibuixos i pintures. En aquest mateix any marxarà a Madrid amb una beca de formació de la Diputació d’Alacant per a estudiar Arts i Oficis i després a l’Acadèmia de Belles Arts de San Fernando.

Abans de la Guerra Civil realitza les il·lustracions de la biografia de Gabriel Miró que du per títol Biografia intima de Gabriel Miró. Su vida y su obra (1935); ja durant la guerra va col·laborar en el diari Humanidad, on publicava diferents dibuixos (1937); i va il·lustrar un llibre desconegut de Miguel Hernández titulat Versos en la Guerra (1938).

En 1937, va decidir participar en l’Exposició Internacional de París, al Pavelló Espanyol, amb l’obra Retrat de l’Escriptor Rafael Mengual Soriano i el panell central d’“El poble espanyol defensant la democràcia” d’un mural que du per títol “Clamor de guerra” i que va ser exposat a Alcoi en la mostra Temps de guerra. 1936-39. Tomàs Ferrándiz (Centenari del seu naixement 1914- 2014). Aquestes obres seran seleccionades i seran exposades en l’Exposició Internacional de París de 1937.

Després de la guerra, curiosament no pateix cap tipus de represàlia, i continua amb els seus estudis a San Fernando, fins que aconsegueix el títol de Profesor de Dibujo por el  Ministerio de Educación Nacional.

Es converteix en professor d’Escultura a l’Escola de Belles Arts de Tetuan i serà l’encarregat de crear una càtedra d’escultura, que aconsegueix crear en 1946. En 1953 guanya una beca d’escultura de la Fundación Conde de Cartagena, que el durà a Anglaterra on estudia al Royal College of Art de Londres en el curs 1953 – 1954.

En 1955 les seues obres seran exposades a la mostra de la Royal Academy of Art Summer Exhibition de Londres. En 1967 guanyarà el premi d’honor del II Certamen d’Arts Plàstiques de Tetuan.

L’obra que pertany a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi, es tracta d’un nu femení realitzat amb sanguina sobre paper. S’aprecia que l’obra és un esbós ràpid, realitzat en tan sols cinc minuts. El dibuix deixa entreveure com la mà de l’artista en la realització de la figura li dóna una tendència volumètrica, l’interessant és la conformació del cos en volums. Potser aquest ràpid esbós servira per a una idea d’un relleu, una escultura o una composició, el fet és que altres peces similars es van exposar en la mostra que va arribar a Alcoi en 2014.

 Bibliografia:

  • DD.AA. Patrimoni Alcoià. Ed. Periódico Ciudad de Alcoy i Diputació Provincial d’Alacant. 2008. Pàg. 123.
  • Castillo, F. Beneito, A. Bonet, J. M. Catàleg de l’exposició Temps de guerra. 1936-39. Tomàs Ferrándiz (Centenari del seu naixement 1914- 2014).

http://www.alcoi.org/export/sites/default/es/areas/cultura/cca/descargas/Temps-de-guerra.pdf

Text: Lucia Romero Segura

  1939  /  Art  /  Last Updated July 21, 2017 by Lucia Romero Segura  /