Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Paisatge

Paisatge

Aracil Ruescas, Rafael

Paisatge

1952

115 x 90 cm.

Oli sobre llenç.

 

Rafael Aracil Ruescas (Alcoi, 1930), va estudiar a la Facultat de Belles Arts de Sant Carles a València, becat per la Universitat i per l’Ajuntament, Rafael Aracil va acabar la carrera el 1952.

Va marxar a Granada per completar els seus estudis i perfeccionar tècniques. El 1957 es va establir a París, on va obtenir una beca com a artista resident a Beaus Arts. Tal com afirma el mateix Aracil Ruescas, aquesta beca li va permetre la primera evolució artística que es produeix, passant de l’art constructivista a una figuració expressionista.

Ell mateix afirma que totes les etapes que van produint-se al seu desenvolupament artístic, estan interrelacionades.

El 1967 va tornar a Espanya i va ser professor de l’Escola d’Arts i Oficis d’Alcoi, passant a ser director del mateix centre, una vegada ja oficial. I va ser professor a l’Institut Pare Vitòria i a l’escola La Salle d’Alcoi.

A la fi dels anys 70, Rafael Aracil, va experimentar una evolució molt important segons afirma el mateix pintor, on descobreix que tant la seua vida com la seua obra són espirituals, i va començar a investigar sobre els mons amorfs, i a plasmar l’art com a reflex de l’ànima de la Humanitat.

Dins de la seua producció pictòrica trobem diferents temàtiques, el paisatge, el retrat, el nu, els bodegons, les composicions i els cartells, i tot allò que realitza a partir dels anys 80 són obres amb un gran influx de la temàtica i filosofia de les Vibracions.

L’obra que pertany a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi presenta un paisatge on l’artista es preocupa de transmetre la sensació que percep en l’atmosfera. Queda absolutament palesa aquesta sensació que provoca la broma, de suspensió anímica en un espai indefinit. En aquest paisatge el protagonista és l’ambient creat i que ocupa la major part del llenç, deixant de banda els elements compositius del paisatge com puguen ser el camp, els arbres o les edificacions.

Aquesta obra recorda els paisatges de Turner, on l’atmosfera és protagonista i eclipsa els elements inclosos en cada paisatge.

Bibliografia:

  • DD.AA. Patrimoni Alcoià. Ed. Periódico Ciudad de Alcoy i Diputació Provincial d’Alacant. 2008. Pàg. 123.
  • Segura Martí, J.M. i Santamaria Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi, 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013.

Text: Lucia Romero Segura

  1952  /  Art  /  Last Updated July 21, 2017 by Lucia Romero Segura  /