Info Panel
You are here:   Home  /  Els antecedents de la Col·lecció

Els antecedents de la Col·lecció

En el segle XIX la ciutat d’Alcoi va conèixer un considerable desenvolupament urbà i demogràfic gràcies a la pròspera insdústria textil i paperera. Entre la societat industrial i la burgesia van sorgir nombroses inquietuds culturals, i amb els anys la ciutat va ser un viver d’artistes i creadors.

No hem de perdre de vista, però, tal com assenyalava el crític d’art i professor Josep Albert Mestre, que:

“…l’àmbit de la pintura i escultura alcoianes durant el segle XIX estigué protagonitzat per un conjunt de creadors que, no obstant la seua ascendència local, estudiaren i desenvoluparen la seua carrera artística fora de la seua ciutat, mancada durant aquest període d’acadèmies pròpies per a l’ensenyament d’ambdues arts plàstiques, i d’un mercat sòlid per a afrontar la difusió i compra de la seua obra”¹

Pel que fa a les arts plàstiques, la primera generació rellevant de pintors l’encapçalen Antoni Gisbert Pérez (1834 – 1901), Llorenç Casanova Ruiz (1844-1900) i Emili Sala Francés (1850-1910). Posteriorment un grup de pintors anomenats “d’entre segles”, seran els encarregats de desevolupar els nous moviments artístics. D’aquest moment, la col·lecció d’art municipal inclou firmes de Ferran Cabrera Cantó ( 1866-1937) , Llorenç Pericàs Ferrer (1868-1912) i Edmund Jordà Pascual (1877 – 1954) entre altres, tots ells màxims exponents del cercle de L. Casanova. També estan representats en aquesta col·lecció altres deixebles de Francesc Laporta, Emili Sala i Ferran Cabrera, com ara Antoni Santonja Cantó, (187-1910), Adolf Durà Abad (1875-1936), Josep Mataix Monllor (1882-1952), Juli Pascual Espinòs,(1883-1946) i Ferran Cabrera Gisbert (1897 – 1984), a més dels escultors Llorenç Ridaura Gosálvez (1871-1936) i Josep Pérez Pérez (1887-1978), conegut com a Peresejo en els ambients artístics.

¹Mestre Moltó, J. A. La pintura i l’escultura dels segles XIX i XX. Història d’Alcoi. Ajuntament d’Alcoi – Ed. Marfil. Alcoi, 2006, pp. 390 – 401.