Info Panel
You are here:   Home  /  La Col·lecció  /  Història  /  Els certàmens de pintura

Els certàmens de pintura

Al començament dels anys seixanta, la dinámica de la Casa de la Cultura crea un certamen de pintura denominat “Salón de Otoño”, convocat anualment des de l’any 1961 fins a 1967, i amb periodicitat bianual de 169 a 1973. Aquest certamen, del qual es concocaren un total de deu edicions, reunia pontors locals i, fins i tot, firmes d’artistes d’altres llocs. Es decidia a mitjan del mes de desembre i el jurat concedia incialment tres premis (durant els tres primers anys). i de quatre a sis en els anys posteriors.

Un altre certamen de pintura fou l’anomenat “Bienal de Pintura”. Tenia lloc a la primeria del mes de gener, i conegué cinc convocatòries durant els anys 1967 a 1975.

Aquests concursos de pintura, a més d’acréixer l’activitat cultural d’Alcoi i de representar un estímul per als pintors, van comportar la incorporació d’una cinquantena d’obres pictòriques per a la col·lecció de titularitat municiapl, les quals constitueixen una mostra excel·lent dels corrents artístics d’aquells anys, en què començaven a treballar pintors com Jaume Aragonés, Juan Castañer Payá, Antoni Coll, Rafael Llorens Ferri, Sento Masià i Antoni Miró. entre d’altres.

En aquests moments la col·lecció d’art municipal començava a tenir una entitat i volum considerables, i aquest fons artístic – aleshores encara es mostrava en diferents salons del a Casa Consistorial- va ser motiu d’anàlisi per part de l’historiador de l’art Adrián Espí.