Info Panel
You are here:   Home  /  Art  -  Page 3

Castell de Xàtiva. Castillo de Játiva.

Tudela Perales, Joaquim Aljub del castell major de Xàtiva Ca. 1934 Oli sobre llenç 90 x 75 cm L’obra que presenta Joaquim Tudela Perales es tracta d’un paisatge neoimpressionista d’un …

Jun 1934 Read More →

Estany. Estanque

Carbonell, I. Estany 1932 65 x 80 cm Oli sobre llenç Estany apareix com una obra que pertany a l’Ajuntament dins del Llibre de Registre d’entrada d’objectes en propietat i …

Mar 1932 Read More →

Vell nu. Viejo desnudo

Cabrera Cantó, Fernando Vell nu 1931 50 x 30 cm Carbonet sobre paper L’obra arriba a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi a través d’un llegat testamentari de Francisco Vicent …

Feb 1931 Read More →

Pitxer amb flors. Jarrón con flores

Cabrera Gisbert, Fernando Pitxer amb flors 1929 Oli sobre cartó 25 x 17,5 cm Tota l’obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert es va produir a través d’un llegat testamentari de …

Mar 1929 Read More →

La Safranera

[:ca]Mataix Monllor, José La Safranera 1927 Oli sobre taula 27,5 x 40 cm Aquesta obra va arribar a pertànyer a la Col·lecció d’Art a través del llegat testamentari de Francisco …

Jun 1927 Read More →

Religioses. Religiosas.

Martínez Expósito, Pedro Antonio Religioses 1926 70 x 58 cm Oli sobre llenç Obra que pertany a la sèrie d’obres del Patrimoni Artístic Nacional que es van recuperar per a …

Mar 1926 Read More →

La portella. El portón

Mataix Monllor, José Portella Inicis segle XX 43 x 33 cm Oli sobre llenç L’obra arriba a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi a través del llegat testamentari de Francisco …

Jun 1920 Read More →

Clavellines . Claveles

Cabrera Gisbert, Fernando (atribuït) Clavellines 1920 ca. Oli sobre tàblex 17 x 12 cm Tota l’obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert es va produir a través d’un llegat testamentari de …

Mar 1920 Read More →

Bodegó d’alls i cebes. Bodegón de ajos y cebollas.

Cabrera Gisbert, Fernando Bodegó d’alls i cebes 1920 ca. Oli sobre tela 32,5 x 51,5 cm Tota l’obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert es va produir a través d’un llegat …

Mar 1920 Read More →

Paisatge amb arbres. Paisaje con árboles

Cabrera Gisbert, Fernando Paisatge amb arbres 1920 ca. Oli sobre tàblex 31,5 x 24 cm Tota l’obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert es va produir a través d’un llegat testamentari …

Mar 1920 Read More →