Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Retrat d’una monja. Retrato de una monja.

Retrat d’una monja. Retrato de una monja.

Cabrera Gisbert, Fernando

Retrat d’una monja

1914

Oli sobre llenç

31,5 x 26 cm

Tota l’obra adquirida de Ferran Cabrera Gisbert es va produir a través d’un llegat testamentari del Sr. Francisco Vicent Zaragoza a favor de l’Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Ferran Cabrera Gisbert no hi ha massa bibliografia, ja que no va ser un pintor rellevant en la seua època. És per això que s’inclou la informació que Francisco Agramunt exposa en la seua enciclopèdia d’artistes valencians.

Ferran Cabrera Gisbert va nàixer a Alcoi el 1897, fill del pintor Ferran Cabrera Cantó. Es formarà al taller del seu pare com a pintor. Marxarà a Madrid per a formar-se a l’Escola de Belles Arts de San Fernando. La seua producció se centra sobretot en la creació d’obres de caràcter realista i desenvolupades amb un to amable. Així treballarà el gènere del bodegó, el retrat i la figura, a més del paisatge. L’ús de la seua pinzellada s’estableix dins de la tècnica impressionista.

L’obra que es conserva a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi presenta el retrat d’un jove rostre d’una religiosa. El que més impacta d’aquesta obra és el tractament dels ulls, que estan dotats d’un gran realisme. L’expressió de la retratada s’emfatitza per a centrar en el retrat tota la importància de la mirada. Abillada amb un hàbit eclesial, el personatge es presenta en actitud mística i dirigeix la vista cap al cel a la recerca de la seua guia espiritual.

Sense més elements que ens donen la ubicació de l’escena, el retrat es presenta com un estudi d’expressivitat que realitza l’artista. La cromatografia feta servir en aquest cas es compon de colors molt neutres que es combinen amb una suavitat que s’intensifica allí on hi ha una major il·luminació.

Bibliografia:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. pàg. 315.

Text: Lucia Romero Segura[:es]Cabrera Gisbert, Fernando


Retrato de una monja

1914

Óleo sobre lienzo

31,5 x 26 cm.

Toda la obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert se produjo a través de un legado testamentario del Sr. Francisco Vicent Zaragoza en favor del Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Fernando Cabrera Gisbert no existe demasiada bibliografía, ya que no fue un pintor relevante en su época. Es por eso que se incluye la información que Francisco Agramunt expone en su enciclopedia de artistas valencianos.

Fernando Cabrera Gisbert nació en Alcoy en 1897, hijo del pintor Fernando Cabrera Cantó. Se formará en el taller de su padre como pintor. Se marchará a Madrid para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Su producción se centra sobre todo en la creación de obras de carácter realista y realizadas con un tono muy amable. Los temas tratados serán el bodegón, el retrato y la figura, además del paisaje. El uso de la pincelada se establece dentro de la técnica impresionista.

La obra que se conserva en la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi presenta el retrato de un joven rostro de una religiosa. Aquello que más impacta de esta obra es el tratamiento de los ojos, que están dotados de gran realismo. La expresión de la retratada se enfatiza por centrar en el retrato toda la importancia de la mirada. Ataviada con un hábito  eclesial, el personaje se presenta en actitud mística y dirige la vista hacia el cielo en busca de su guía espiritual.

Sin más elementos que nos den una ubicación de la escena, el retrato se presenta como un estudio de expresividad que realiza el artista. La cromatografía utilizada en este caso se compone de colores muy neutros que se combinan con una suavidad que se intensifica allí donde incide más la luz.

Bibliografía:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. pág. 315.

Texto: Lucia Romero Segura[:]

  1914  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /