Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Clavellines . Claveles

Clavellines . Claveles

Cabrera Gisbert, Fernando (atribuït)

Clavellines

1920 ca.

Oli sobre tàblex

17 x 12 cm

Tota l’obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert es va produir a través d’un llegat testamentari de D. Francisco Vicent Zaragoza a favor de l’Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Fernando Cabrera Gisbert no hi ha massa bibliografia, atés que no va ser un pintor de relleu en la seua època, així és que s’inclou la informació que Francisco Agramunt exposa en la seua enciclopèdia d’artistes valencians.

Fernando Cabrera Gisbert va nàixer a Alcoi el 1897, fill del pintor Fernando Cabrera Cantó. Es formarà al taller del seu pare com a pintor. Marxarà a Madrid per a formar-se a l’Escola de Belles Arts de San Fernando. La seua producció se centra sobretot en la creació d’obres de caràcter realista i desenvolupades amb un to amable. Així treballarà el gènere del bodegó, el retrat i la figura, a més del paisatge. L’ús de la seua pinzellada s’estableix dins de la tècnica impressionista.

Aquesta obra s’ha atribuït a Fernando Cabrera Cantó, perquè no es troba firmada, però quasi amb tota seguretat es pot afirmar que la factura pertany a la seua mà.

Igual que en l’obra Clavellina, es presenten dues flors vistes de prop, darrere de les quals s’estableix un fons lluminós que ressalta el color de les flors. També s’estableix el parangó entre la posició d’ambdues obres, ja que les flors no estan representades de cara, sinó més aviat d’esquena, com amagant la bellesa que pogueren oferir a l’espectador.

Per tant es podria establir que aquestes dues obres són complementàries: la llum que incideix sobre Clavellina prové de l’angle dret i, en canvi, en aquesta obra la llum prové del costat esquerre. I, per acabar, un element més que enllaça aquestes dues obres és la tonalitat establida com a fons, que fa que es puguen considerar germanes.

Bibliografia:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999, pàg. 315.

Text: Lucia Romero Segura


Cabrera Gisbert, Fernando (atribuido)

Claveles

1920 ca.

Óleo sobre tablex

17 x 12 cm

Toda la obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert se produjo a través de un legado testamentario del Sr. Francisco Vicent Zaragoza en favor del Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Fernando Cabrera Gisbert no existe demasiada bibliografía, ya que no fue un pintor relevante en su época. Es por eso que se incluye la información que Francisco Agramunt expone en su enciclopedia de artistas valencianos.

Fernando Cabrera Gisbert nació en Alcoy en 1897, hijo del pintor Fernando Cabrera Cantó. Se formará en el taller de su padre como pintor. Se marchará a Madrid para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Su producción se centra sobre todo en la creación de obras de carácter realista y realizado con un tono muy amable. Los temas tratados serán el bodegón, el retrato y la figura, además del paisaje. El uso de la pincelada se establece dentro de la técnica impresionista.

Esta obra se ha atribuido a Fernando Cabrera Cantó, porque no se está firmada, pero con casi total seguridad se puede afirmar que la factura pertenece a su mano.

Al igual que en la obra Clavel, se presentan dos flores vistas de cerca, detrás de las cuales se establece un fondo luminoso que resalta el tono de las flores. También se establece un parangón entre la posición de las dos obras, ya que las flores no están representadas de cara, sino por su parte posterior, como escondiendo la belleza que pudieran ofrecer al espectador.

Estas obras son complementarias: la luz que incide sobre Clavel proviene del ángulo derecho, y en cambio en esta obra la luz proviene del ángulo izquierdo. En último término y para acabar, un elemento más que enlaza estas dos obras es la tonalidad establecida en el fondo hace que se puedan considerar hermanas.

Bibliografía:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. Pág. 315.

Texto: Lucia Romero Segura

[:]

  1920  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /