Info Panel
You are here:   Home  /  Nosaltres/Nosotros

Nosaltres/Nosotros

Des de la Regidoria de Cultura de l’’Ajuntament d’Alcoi s’ha estat configurant un nou projecte que inclou el que feia molt de temps era demanat per tota la societat cultural d’Alcoi, un Museu Virtual, amb un catàleg raonat exhaustiu, on figuren totes les obres que formen la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi.

Es va veure la necessitat de posar a l’abast de tota la societat l’obra completa que forma el patrimoni d’Alcoi. A més a més, amb aquest projecte s’aconsegueix per primera vegada realitzar una investigació peça per peça i posar noves dades que van sorgint a l’abast de tots. Perqué cada obra té la seua història que va de la mà de l’evolució de la nostra ciutat.

Gràcies a aquest projecte, s’han fotografiat les obres que no disposaven d’unes imatges en alta qualitat; d’aquesta manera la visió de les obres en la página web es pot convertir en una experiència que volem que siga el més pròxima a la realitat possible.

Conscients que la qualitat de les peces que formen la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi exigeix una posada en valor del patrimoni artístic,  s’ha construït la vida de cada obra, s’ha investigat cada autor per tal de posar èmfasi en cada obra. Perqué acostar l’art a tothom, el nostre art, és la major democratització de la cultura.

Des de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcoy se ha estado configurando un nuevo proyecto, que incluye aquello que desde hacía mucho tiempo se demandaba por parte de la sociedad cultural de Alcoy, un Museo Virtual con un catálogo razonado exhaustivo donde figuran todas las obras que forman la Col·lecció d’Art del Ayuntamiento de Alcoy.

Se vio la necesidad de poner al alcance de toda la sociedad la obra completa que forma el patrimonio de Alcoy. Además, con este proyecto se consigue, por primera vez, realizar una investigación pieza por pieza y poner nuevos datos que van surgiendo al alcance de todos. Por que cada obra tiene su historia que va unida a la evolución de nuestra ciudad.

Gracias a este proyecto se han fotografiado las obras que aún no disponían de una imagen en alta calidad, para poder convertir la visualización de las obras, en la página web, en una experiencia lo más cercana posible a la realidad.

Conscientes de que la calidad de las piezas que forman la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi que exige una puesta en valor del patrimonio artístico, se ha construido la vida de cada obra, se ha investigado cada autor, y en definitiva, se trata de poner énfasis en cada obra. Por que acercar el arte, nuestro arte, a todos es la mayor democratización de la cultura.

 [:]